Gribshunden

Året var 1495 och den danske kungen Hans var på väg till Kalmar. Men utanför Ronneby förliste huvudskeppet Gribshunden och sommaren 2014 upptäckte dykare plötsligt ett grinande monster i dyn - skeppets Galjonsfigur.

Gribshunden - Ett skeppsvrak som går att se och läsa om på  Blekinge Museum

 

Skeppsvrak

Vid Stora Ekön i Ronneby skärgård vilar resterna av det mer än 500 år gamla skeppet som ligger nedsjunket i dyn på nio meters djup. Vraket har varit känt sedan 1970-talet, men det var först 2013 som det kunde fastställas att skeppet verkligen var Gribshunden.

Skeppets galjonsfigur kunde bärgas i augusti 2015. Huvudet visade sig dessutom vara otorligt väl bevarat, faktiskt det enda av sitt slag i världen. Figurhuvudet var egentligen en del av båtens konstruktion. En balk i mitten stöttade det trekantiga förkastellet. Längs fram i fören syntes det utstickande huvudet. 

 

Ett grinande monster

Enligt Sturekrönikan skulle danske kungen Hans år 1495 segla till Kalmar för att åter få in Sverige i Kalmarunionen och därmed bli kung i hela Norden. Kungens huvudskepp var Gribshunden och ombord fanns uppemot 150 besättningsmedlemmar och soldater. Utanför Ronneby utbröt en brand ombord som man inte lyckades bemästra. Många dog och värdefull utrustning följde med skeppet till botten. Johan Rönnby är professor på Södertörns högskola och han var dykledare när galjonsfiguren med det elaka varggrinet hittades. Enligt Rönnby kan vraket vara världens bäst bevarde 1400-talsskepp. Se och lyssna till Johans berättelse i Deep Sea Productions film och dokumentär om vrakfyndet Gribshunden:

Film av Deep Sea Productions

 

Upptäckarresor

Gribshunden är sannolikt konstruerat i Flander eller i Nederländerna i en tid av stora upptäckarresor och kan ge ledtrådar om hur skepp seglades av Christofer Columbus och Vasco da Gama var konstruerade. Jon Adams, professor i marinarkeologi vid University of Southampton, menar att Gribshunden är ett av de viktigaste vraken i världen! Det är också en viktig pusselbit i förståelsen av de nordiska flottornas tidiga utveckling och utbyggnad. 

 

Blekinge museum

Galjonsfiguren är skickad för konsvering som kommer att ta flera år. Men på Blekinge Museum visas till sommaren en utställning om Gribshunden. Där kan du se föremål som bärgats från skeppet, bland annat kanonlavetter samt fllskalekkonstruktion av en kanon. Du kan också se filmer från bärgningen, en 3D-modell av huvudet, foton och annan information om skeppet och tiden den förliste.

 

Om Gribshunden

Skeppet är cirka 35 meter långt och tolv meter brett. Ett antal föremål från vraket är bärgade och konserverade, exempelvis kanonlavetter, ankarspel, delar av ringbrynja, armborstpilar med mera. Det äldsta bestyckade örlogsskeppet i Norden. Figurhuvuden och galjonsfigurer var i äldre tider en framträdande del av fartygets identitet. Fartyg fick ofta djur- och fågelnamn eller bibliska och mytologiska namn som skrevs i bestämd form. Fartyget blev därmed nästan som ett levande väsen, exempelvis Gribshunden.

 

Visste du att?

Heliga Kors kyrka i Ronneby, Blekinge

Ronneby  är Blekinges äldsta stad och fick sina stadsrättigheter omkring 1250. Platsen var viktig för den danska kungamakten då läget vid den segelbara ån var strategisk. Här korsade landsvägen från Skåne och vägen från det småländska Värend. Åns forsar gav viktig vattenkraft och Ronneby blev en betydande köpstad där det handlades med oxar, hästar och andra varor. Handeln med östersjöområdet var stort. Av det medeltida Ronneby finns idag endast kyrkan kvar. Den började byggas i slutet av 1000-talet, utökades under 1200-talet och under 1300- och 1400-talen skedde ytterligare ombyggnader.