Youtube video fallback image

Gribshunden

Vill du se platsen där det mest spektakulära fyndet och skeppsvraket Gribshunden hittades? Fyndet är den danska kungen Hans flaggskepp som sjönk till djupet med många av kungens dyrbarheter ombord. Skeppet började brinna för drygt 520 år sedan utanför Ronneby som då var en dansk stad. Kungen själv var inte ombord men många omkom. Gribshunden var ett skepp med en ny byggnadsteknik som gjorde det möjligt att färdas över hela världen som Columbus gjorde. Vraket har varit känt sedan 1970-talet men det var först 2013 som det kunde fastställas att det verkligen var Gribshunden.

Gribshunden - om om det vore ett levande väsen.

Kanonlavetter och ankarspelet har bärgats men det mest spektakulära fyndet som gjorts är den fantasieggande figuren som satt i stäven på fartyget - ett grinande monster som slukar en människa. När det fastställdes att skeppsvraket var Gribshunden och kung Hans skepp gjordes även arkeologiska fynd i Västra Vång i Ronneby. Fynden visade att byn var en betydande handelsplats redan på Järnåldern.

Dryckesstop på Gribshunden
Foto av Brett Seymour för Blekinge Museum.

 

 

 

Ett viktigt

Skeppsvrak

Gribshunden är sannolikt konstruerat i Flander eller i Nederländerna i en tid av stora upptäckarresor och kan ge ledtrådar om hur skepp seglades av Christofer Columbus och Vasco da Gama var konstruerade. Jon Adams, professor i marinarkeologi vid University of Southampton, menar att Gribshunden är ett av de viktigaste vraken i världen! Det är också en viktig pusselbit i förståelsen av de nordiska flottornas tidiga utveckling och utbyggnad.

Del av brynja på Gribshunden
Spektakulärt fynd från Gribshunden.

 

 

 

Skeppet Gribshunden

Skeppet är cirka 35 meter långt och tolv meter brett. Ett antal föremål från vraket är bärgade och konserverade, exempelvis kanonlavetter, ankarspel, delar av ringbrynja, armborstpilar med mera. Det äldsta bestyckade örlogsskeppet i Norden. Figurhuvuden och galjonsfigurer var i äldre tider en framträdande del av fartygets identitet. Fartyg fick ofta djur- och fågelnamn eller bibliska och mytologiska namn som skrevs i bestämd form. Fartyget blev därmed nästan som ett levande väsen, exempelvis Gribshunden.

 

 

Besök utställningen

Gribshunden & Vång

Gribshunden går att se i Kallvattenkuren i Ronneby Brunnspark, tillsammans i en utställning om Vång. Du kan även lära dig mer om Gribshunden på Blekinge Museum, i en vacker byggnad och miljö mitt i Karlskrona city.

 

Tips på besöksmål

- när du ändå är i Ronneby

Selected filters: