Tillgänglighet

VisitBlekinge AB (svb) står bakom webbplatsen visitblekinge.se, visitolofstrom.sevisitsolvesborg.se och visitronneby.se vi vill att så många som möjlighet ska kunna läsa den. I det här dokumentet beskriver vi hur visitblekinge.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Brister

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan:

  1. Vi behöver förbättra kontrasterna på webbsidor där kontrasterna inte visar tillräckligt stor skillnad.
  2. Vi behöver göra om våra PDF:er så att de blir tillgängliga så att alla personer kan ta till sig en strukturerad form.
  3. Vi behöver texta ljudfilmerna.

 


Rapportera

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Meddela gärna oss via mail på info@visitblekinge.se om du upptäcker fel som vi kan åtgärda.

 

Test av tillgänglighet

Vi granskar regelbundet tillgängligheten både med automatiserade verktyg och genom manuell granskning. Detta görs både av oss själva och av extern kompetens.

 

Tillsyn 

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar en påpekande om bristande webbtillgänglighet eller begära om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla dig till Myndigheten för digital förvaltning DIGG.se

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 2021-12-31.

 

  • Senaste bedömningen gjordes 18 september 2020
  • Redogörelsen uppdaterades senast den 2021-03-24