Om Visit Blekinge AB (svb)

 

Varför finns vi?


Vi finns för att skapa ökad attraktionskraft för Blekinge inom besöksnäring, inflyttning och företagsetablering.

För att lyckas med det jobbar vi med marknadsföring, kompetensutveckling, skapandet av samverkansplattformar, expertagerande och påverkan.


 

Visit Blekinge ägs av Region Blekinge och länets fem kommuner. Såhär ser ägardirektivet ut:

Bolagets grunduppdrag är att marknadsföra Blekinge till utsedda målgrupper för att få fler besökare, talanger till näringslivet och övriga arbetsgivare samt bidra till fler etableringar och investeringar.

Bolaget har till uppdrag att öka kännedomen om Blekinge. Detta ska bidra till att Blekinge attraherar fler talanger och stödjer arbetsgivares kompetensförsörjning, får fler besökare samt bidra till att öka antalet etableringar och investeringar. Sammantaget ska detta marknadsföringsuppdrag bidra till en ökad inflyttning till Blekinge och ekonomisk tillväxt.

Bolaget ska jobba med marknadsföring mot följande målgrupper

 • Besökare
 • Etablerare/Företag
 • Inflyttare

Omvärldsanalys och destinationsutveckling (tilläggsuppdrag) ligger också hos oss.

 

Bra att veta

Vårt breddade uppdrag, att inte längre bara marknadsföra Blekinges besöksnäring mot målgruppen turister, är relativt nytt. På sikt kommer vi därför att etablera nya avsändare för kommunikationen med inflyttare och företagsetablerare men i nuläget är Visit Blekinge paraplyet som allt vilar under.

Vi ingår i en rad olika samarbeten och har flera tilläggsuppdrag. Visit South Sweden, Business Blekinge, Blekinge Arkipelag och Sydostleden är några exempel.

 

 

Styrelsens sammansättning


 • Fredrik Thomasson (ordf.)
 • Billy Åkerström
 • Kevin Ny
 • Richard Lapell
 • Lennart Förberg
 • Christopher Larsson
 • Magnus Gärdebring
 • Roger Fredriksson
 • Kith Mårtensson
 • Annika Sjöstedt
 • Robin Åkerman
 • Annica Paulsson Lövstedt
 • Malin Eriksson