Kastellet och Hällaryds skärgård i Karlshamn, Blekinge

Om Visit Blekinge

Varför finns vi?


Visit Blekinge lyfter fram regionens unika attraktioner och möjligheter med målet att göra Blekinge till en ännu mer eftertraktad plats att bo, arbeta och besöka. Genom noggrannt utvalda marknadsföringsstrategier, kompetensutveckling och samarbetsprojekt strävar vi efter att visa världen vad Blekinge har att erbjuda.

 

Vårt uppdrag

Som en del av vårt breda uppdrag, som stöds av Region Blekinge och länets fem kommuner, fokuserar vi på att locka besökare, företagsetableringar och nya invånare. Sedan starten 2014 har vi vuxit och utvecklats för att möta både dagens och framtidens utmaningar. Vår styrelse består av en mångsidig mix av kompetenser från både offentliga och privata sektorer, med det gemensamma målet att främja Blekinge.

Visit Blekinge är mer än bara marknadsföring. Vi är en del av ett större nätverk, inklusive Business Blekinge, och arbetar aktivt med regional utveckling och omvärldsanalys. Genom dessa partnerskap och projekt strävar vi efter att stärka Blekinges position som en attraktiv destination för alla.

 

Ägardirektivet för Visit Blekinge

Vår huvudsakliga uppgift är att framhäva Blekinge som en attraktiv destination. Vi riktar oss till specifika målgrupper – besökare, företagsetablerare och potentiella nya invånare – med målet att öka regionens attraktionskraft. Vi arbetar för att Blekinge ska bli ett föredraget val för både besökare och talanger inom näringslivet, samt att fler människor ska välja att bo och leva här, och att företag ska etablera sig och investera i regionen.

Genom att öka kännedomen om vad Blekinge har att erbjuda, stödjer vi arbetsgivares kompetensförsörjning, lockar nya talanger och stimulerar ekonomisk tillväxt och inflyttning. Vårt uppdrag sträcker sig över att marknadsföra Blekinge till:

- Besökare: Visa upp Blekinges unika upplevelser och attraktioner.
- Etablerare och företag: Locka företag att växa och utvecklas i Blekinge.
- Inflyttare: Uppmuntra personer att se Blekinge som sitt nya hem.

Utöver detta har vi ett tilläggsuppdrag som innefattar omvärldsanalys och destinationsutveckling, vilket är en viktig del av vårt arbete för att kontinuerligt förbättra och utveckla Blekinge som destination.

 

Framtida Inriktning

Vårt uppdrag att marknadsföra Blekinge går bortom den traditionella besöksnäringen. Även om fokuset på en bredare målgrupp är relativt nytt, är Visit Blekinge den stabila grunden för all vår kommunikation och marknadsföring. Framöver ser vi fram emot att utveckla nya kommunikationsvägar riktade specifikt mot inflyttare och företagsetablerare.

Vi deltar också i flera värdefulla samarbeten och har tilläggsuppdrag som är centrala för vårt arbete. Exempel på dessa samarbeten är Business Blekinge, Blekinge Arkipelag och Sydostleden, vilka alla bidrar till att stärka och berika Blekinges position som en attraktiv region för både individer och företag.

 

Ägare

Visit Blekinge ägs av Region Blekinge och länets fem kommuner.

 

Styrelsens sammansättning

Vår styrelse spelar en kritisk roll i att leda Visit Blekinge mot framgång. Med en mångfald av erfarenheter och expertis från både offentlig och privat sektor, arbetar styrelsen enhetligt för att stödja och främja Blekinges utveckling.


 • Fredrik Thomasson (ordf.)
 • Billy Åkerström
 • Kevin Ny
 • Richard Lapell
 • Christopher Larsson
 • Magnus Gärdebring
 • Roger Fredriksson
 • Kith Mårtensson
 • Annika Sjöstedt
 • Robin Åkerman
 • Magnus Sandgren
   

 

Vi är ständigt i rörelse, med projekt som syftar till att berika Blekinges besöksnäring och stärka vår region som en dynamisk plats för både nuvarande och framtida generationer. Följ med oss i vårt arbete att sätta Blekinge på kartan.