till havs med båt i Blekinges skärgård

Besöksmålsföretag

Senaste nytt

Pressinformation  2021-03-09

Visit Blekinge har varit synlig i media i veckan i både SVT, Radio P4 och Sydöstran.

 

På det viset är detta världens lyxigaste jobb. Vi kränger inte någon dussinvara, utan något som verkligen är läckert och bra.

-Ola Söderdahl, ny vd för Visit Blekinge

Trots utmaningar med en fortsatt rådande pandemi hoppas Ola Söderdahl att fler ska vilja besöka Blekinge i sommar.

 


Information 2021-02-01

Dagordningens beslutspunkter kräver två årsmöten och därför bjuds här nedan in till extra årsmöte nummer två med samma dagordning som första extra årsmötet.

Som information kan nämnas att samtliga beslutspunkter beslutades enligt dagordningen vid första mötet. 

 

Till styrelse, medlemmar och utsedda ombud!
Välkommen till extra årsmöte nummer två i Visit Blekinge ideell förening. Dagordning för mötet finns bifogat i denna inbjudan.
Plats:             Digitalt möte via Teams
Tid:                10:00 -12:00
Datum:          18 februari 2021
 
Innehåll:        Extra årsstämma 2, Blekinge Ideell förening.
 
Välkommen, meddela närvaro till [email protected]  senast 15 februari. Länk till mötet skickas ut efter anmälan.
                     
Lennarth Förberg, ordförande och Ida Maria Rigoll, v. ordförande,
Visit Blekinge Ideell förening
 
 
 
Dagordning
§1) Styrelsens ordförande öppnar årsmötet
 
§2) Upprättande och godkännande av röstlängd
 
§3) Fråga om extra årsmötet blivit behörigen sammankallat
 
§4) Godkännande av förslaget till dagordning
 
§5) Val av ordförande på årsmötet
 
§6) Val av sekreterare för årsmötet
 
§7) Val av två justerare tillika rösträknare
 
§8) Region Blekinge tillsammans med länets kommuner har fattat beslut om avsikt att förvärva 100 % av aktierna i Visit Blekinge AB (svb) med organisationsnummer 556975-8344, till det nominella värdet 50 000 kronor.
På inkommen förfrågan om förvärv av föreningens samtliga aktier i Visit Blekinge AB (svb) lämnar styrelsen i Visit Blekinge ideell förening följande förslag till beslut:
Årsmötet godkänner förfrågan om förvärv av Visit Blekinge AB (svb) samtliga aktier, enligt inkommen skrivelse.
 
§9) Vid godkännande av förvärv enligt § 8 behöver förändring av stadgar för Visit Blekinge Ideell förening ske.
Styrelsen i Visit Blekinge Ideell förening lämnar följande förslag till beslut:
I samband med förvärv av föreningens aktier i Visit Blekinge AB förändras föreningens syfte. Styrelsen ser i dagsläget inget behov av en förening med förändrade stadgar utan föreslår att årsmötet beslutar om föreningens nedläggning.
 
§10) Vid föreningens styrelsemöte 2020-12-21 fick ledamöterna Ida-Maria Rigoll och P-A Olsson styrelsens uppdrag att ta fram förslag för överföring av innestående medel hos Visit Blekinge ideell förening till Visit Blekinge AB.
 
”Villkorat aktieägartillskott”
När/om föreningen läggs ned föreslår styrelsen för föreningen Visit Blekinge att kvarvarande medel införlivas i Visit Blekinge AB med förbehållet att medlen förvaltas och utdelas som ett ”pris” årligen till den person eller besöksnäringsföretag som anses bidragit till att en positiv bild av Blekinge stärkts och spridits under föregående år. De som utser pristagaren är besökare och innevånare, Blekinge. Med fördel används digital röstning och nominering.
Priset skall vara 10 000 kr årligen så länge medlen räcker. Önskan i villkoret är att även efter de överförda medlen är slut att VBAB fortsätter utse en pristagare årligen genom att skapa en fond och att priset är att uppleva något inom besöksnäringen i regionen. Prispengarna kan nyttjas fritt av pristagaren på flera platser men skall i grund och botten skapa kännedom samt stärka ambassadörskapet och stoltheten för Blekinge.
Visit Blekinge som företag kan inte väljas som vinnare. Visit Blekinge skall på hemsida och i sociala medier lyfta pristagarens insatser samt där pristagaren nyttjar priset. Pristagaren skall förmedla upplevelserna till VBAB så de kan spridas.
Det viktiga med priset är att gynna företagsamhet eftersom pengarna kommer från näringen och att skall gå åter till näringen för att utveckla regionens besöksnäring.
Det börjar med den ”interna stoltheten” Det kan alltså vara något som enbart är känt i regionen så väl som något som blivit uppmärksammat nationellt allaredan.
Målsättning med priset är att vi blir än starkare inom regionen gällande samarbete/ambassadörskap för varandra.
 
§12) Övriga frågor
 
§13) Mötets avslutande
 
Vid ev. frågor kontaktas:
Ida-Maria Rigoll, vice ordförande Visit Blekinge ideell förening
[email protected] 
010-544 33 45

Håkan Andersson, VD Visit Blekinge AB
[email protected]
0732-546 726


 

 

Information 2021-01-19

PRESSMEDDELANDE

Ola Söderdal
Fotograf: Joakim Lenell

Ola Söderdahl ny VD för Visit Blekinge

Visit Blekinge (SVB) har idag fattat beslut om att anställa Ola Söderdahl som ny VD för bolaget. Ola ersätter därmed Håkan Andersson som efter några framgångsrika år som VD nu går vidare till näringslivsbolaget i Olofström.

-Jag är jätteglad att vi efter en gedigen rekryteringsprocess kommit överens med Ola, säger Maria Sällström, styrelseordförande i Visit Blekinge. Ola kommer in med kraft, entusiasm, gedigna kunskaper och erfarenheter samt, kanske viktigast av allt, ett brinnande intresse för Blekinge och dess utveckling.

Under våren väntas Region Blekinge tillsammans med länets fem kommuner ta över ägandet av bolaget och uppdraget breddas till att, förutom besöksnäringsfrågor, också kommer omfatta marknadsarbete vid bland annat talangattraktion och etableringsfrågor i samarbete med de nya ägarna.

Jag är stolt och ödmjuk inför det här uppdraget, säger den tillträdande VD:n Ola Söderdahl. Jag var med 2014 då bolaget startades och har under flera år också suttit i styrelsen för bolaget. Nu har jag fokus på att avsluta mitt nuvarande uppdrag och kommer att tillträda till våren. Då ser jag verkligen fram emot att få leda arbetet med att sätta bilden av Blekinge!

Kontaktperson.
Maria Sällström, Ordförande Visit Blekinge AB (svb)
Telefon: 0730-88 59 48 E-post: [email protected]åla.se

Visit Blekinge AB (svb) ägs av Visit Blekinge Ideell förening och har som uppdrag att marknadsföra Blekinge nationellt och internationellt för ett ökat antal besökare.

underbara vatten


Information 2021-01-05

 

Till styrelse, medlemmar och utsedda ombud!
Välkommen till extra årsmöte i Visit Blekinge ideell förening. Dagordning för mötet finns bifogat i denna inbjudan.
Plats:             Digitalt möte via Teams
Tid:                10:00 -12:00
Datum:          14 januari 2021
 
Innehåll:        Extra årsstämma Blekinge Ideell förening.
 
Välkommen, meddela närvaro till [email protected] senast 12 januari. Länk till mötet skickas ut efter anmälan.
                     
Lennarth Förberg, ordförande och Ida Maria Rigoll, v. ordförande,
Visit Blekinge Ideell förening
 
 
 
Dagordning
§1) Styrelsens ordförande öppnar årsmötet
 
§2) Upprättande

och godkännande av röstlängd
 
§3) Fråga om extra årsmötet blivit behörigen sammankallat
 
§4) Godkännande av förslaget till dagordning
 
§5) Val av ordförande på årsmötet
 
§6) Val av sekreterare för årsmötet
 
§7) Val av två justerare tillika rösträknare
 
§8) Region Blekinge tillsammans med länets kommuner har fattat beslut om avsikt att förvärva 100 % av aktierna i Visit Blekinge AB (svb) med organisationsnummer 556975-8344, till det nominella värdet 50 000 kronor.
På inkommen förfrågan om förvärv av föreningens samtliga aktier i Visit Blekinge AB (svb) lämnar styrelsen i Visit Blekinge ideell förening följande förslag till beslut:
Årsmötet godkänner förfrågan om förvärv av Visit Blekinge AB (svb) samtliga aktier, enligt inkommen skrivelse.
 
§9) Vid godkännande av förvärv enligt § 8 behöver förändring av stadgar för Visit Blekinge Ideell förening ske.
Styrelsen i Visit Blekinge Ideell förening lämnar följande förslag till beslut:
I samband med förvärv av föreningens aktier i Visit Blekinge AB förändras föreningens syfte. Styrelsen ser i dagsläget inget behov av en förening med förändrade stadgar utan föreslår att årsmötet beslutar om föreningens nedläggning.
 
§10) Vid föreningens styrelsemöte 2020-12-21 fick ledamöterna Ida-Maria Rigoll och P-A Olsson styrelsens uppdrag att ta fram förslag för överföring av innestående medel hos Visit Blekinge ideell förening till Visit Blekinge AB.
 
”Villkorat aktieägartillskott”
När/om föreningen läggs ned föreslår styrelsen för föreningen Visit Blekinge att kvarvarande medel införlivas i Visit Blekinge AB med förbehållet att medlen förvaltas och utdelas som ett ”pris” årligen till den person eller besöksnäringsföretag som anses bidragit till att en positiv bild av Blekinge stärkts och spridits under föregående år. De som utser pristagaren är besökare och innevånare, Blekinge. Med fördel används digital röstning och nominering.
Priset skall vara 10 000 kr årligen så länge medlen räcker. Önskan i villkoret är att även efter de överförda medlen är slut att VBAB fortsätter utse en pristagare årligen genom att skapa en fond och att priset är att uppleva något inom besöksnäringen i regionen. Prispengarna kan nyttjas fritt av pristagaren på flera platser men skall i grund och botten skapa kännedom samt stärka ambassadörskapet och stoltheten för Blekinge.
Visit Blekinge som företag kan inte väljas som vinnare. Visit Blekinge skall på hemsida och i sociala medier lyfta pristagarens insatser samt där pristagaren nyttjar priset. Pristagaren skall förmedla upplevelserna till VBAB så de kan spridas.
Det viktiga med priset är att gynna företagsamhet eftersom pengarna kommer från näringen och att skall gå åter till näringen för att utveckla regionens besöksnäring.
Det börjar med den ”interna stoltheten” Det kan alltså vara något som enbart är känt i regionen så väl som något som blivit uppmärksammat nationellt allaredan.
Målsättning med priset är att vi blir än starkare inom regionen gällande samarbete/ambassadörskap för varandra.
 
§11) Extra årsmöte nummer två genomförs 18 februari 2021, 10:00-12:00.
 
§12) Övriga frågor
 
§13) Mötets avslutande
 
Vid ev. frågor kontaktas:
Ida-Maria Rigoll, vice ordförande Visit Blekinge ideell förening
[email protected] 
010-544 33 45

Håkan Andersson, VD Visit Blekinge AB
[email protected]
0732-546 726

 


 

Information 2020-11-19

Hur ser framtidens outdoorupplevelser ut?

Arbetar du med utomhusupplevelser och turister från hela världen. Läs denna spännande framtidsspaningen som Karios Future tagit fram genom både trendanalyser och netnografi. Nya typer av turister ställer nya krav på upplevelser och genom att lära känna din målgrupp kan du både utveckla nya paket som är rätt anpassade och nå ut med dina erbjudanden till rätt personer i din marknadsföring.

Läs hela rapporten Kairos future - Outdoor i framtiden 

Ladda ner rapporten som PDF nedan

friluftsliv vid elden


Information 2020-10-22

Hur har Corona påverkat Blekinges besöksmålsföretag? 

Visit Blekinge har nyligen genomfört en undersökning där representanter från besöksnäringen fått ge sin bild av den gångna säsongen, jämfört med 2019.

Läs svaren här

enkät


 

Information 2020-06-11

"Region Blekinge genomför nu informationskampanjen "Tillsammans skyddar vi varandra". Syftet är att sprida Folkhälsomyndighetens råd och uppmärksamma vikten av att vi alla fortsätter följa råden för att skydda varandra från coronaviruset."

Ta del av all information från Region Blekinge här

 


 

Information 2020-06-01

Ladda ned en översikt av Visit Blekinges Coronakommunikationspaket här

 


Medlemsinformation 2020-05-28

Inbjudan till årsmöte

- i Visit Blekinge ideell förening

Välkommen till årsmöte i Visit Blekinge ideell förening!
Årets stämma kommer att genomföras digitalt. Digital länk med instruktioner kommer att finnas på medlemssidan innan stämman.

Plats: Digitalt möte
Tid: 08:30 -11:00
Datum:16 juni 2020

Innehåll  

  • Årsstämma Blekinge Ideell förening, för ombud, styrelse och övrigt inbjudna          
  • Aktuellt läge Visit Blekinge AB, Håkan Andersson informerar
  • Konstituerande möte styrelsen Visit Blekinge Ideell förening, för styrelse

Välkommen, meddela närvaro med namn och e-post adress till [email protected] senast 12 juni    

Lennarth Förberg, ordförande Visit Blekinge Ideell förening

 

 


Information 2020-05-26

 

Hemesterkampanj

 

 


Information 2020-05-06

UTBILDNING TILL DIG INOM BESÖKSNÄRINGEN I BLEKINGE

Nu har det blivit dags för utbildning nummer två i denna serie riktad till våra medlemsbolag. Denna film kallar vi ”När är det dags att börja marknadsföra sig?”, och här tar vi hjälp av Maslovs behovstrappa för att identifiera en kris och kommunikationen som rekommenderas i dess olika faser. Sofia Persson från Mustasch reklambyrå är åter igen vår ciceron som leder oss genom utbildningen.

Denna onlinefilm om kommunikation i Coronatider är den andra i en serie som vi hoppas ska ger er ett bra stöd i utmaningarna vi befinner oss i just nu. Om ni har önskemål på kommande teman för dessa utbildningar inom just kommunikation kommentera gärna i kommentarsfältet nedan eller kontakta någon av oss på Visit Blekinge med ert önskemål.

Varma hälsningar från oss på Visit Blekinge!

Håkan Andersson, VD

 

 


 

 

Information 2020-04-28

UTBILDNING TILL DIG INOM BESÖKSNÄRINGEN I BLEKINGE. Som stöd till alla fantastiska företag som kämpar i Coronakrisens har vi bjudit in marknadsstrateg Sofia Persson från Mustasch Reklambyrå. Hon berättar i den här utbildningen om:

  1. Vikten av att tänka och agera digitalt
  2. Hur ni bygger relation med och skapar trygghet hos era potentiella gäster
  3. Handfasta råd om hur ni bör vässa er webbplats
  4. Varför ni bör prioritera era sociala media kanaler – samt råd om hur ni bör göra det

 

 

Denna utbildning om kommunikation i Coronatider är den första i en serie som vi hoppas ska ger er ett bra stöd i utmaningarna vi befinner oss i just nu. Om ni har önskemål på kommande teman för dessa utbildningar inom just kommunikation kommentera gärna i kommentarsfältet nedan eller kontakta någon av oss på Visit Blekinge med ert önskemål.

Varma hälsningar från oss på Visit Blekinge!

Håkan Andersson, VD


 

Information 2020-04-28

Justerad marknadsplan med hänsyn till convid-19 - Marknadsplan 2020


 

Pressmeddelande 2020-02-08

Rekordmånga turister kom till Blekinge 2019 
För första gången passerar antalet gästnätter i Blekinge en miljon under ett kalenderår.  Till gästnätter räknas övernattningar på camping, hotell, vandrarhem, stugor och stugbyar. Övernattningarna ökade med sex procent jämfört med samma period förra året.
 
Läs pressmeddelandet i sin helhet här - Rekordmånga turister till Blekinge