ARK 56 - Torhamns udde i Blekigne

ARK56

Vill du komma nära naturen och uppleva skärgårdslugnet där skogen möter havet? Då ska du följa ARK56 som är ett nätverk av leder där du kan välja färdsätt och tempo själv. Du kan cykla, paddla, vandra eller ta skärgårdstrafiken mellan stadskärnor till Blekinges allra yttersta öar. Du får uppleva slingrande grusvägar, lugna vikar, öde öar och öppet hav. All information får du i appen ARK 56 som du kan ladda ner här - App Store eller  Google Play

Kajakpaddling i Blekinges skärgård

Karlskrona skärgård.

 

 

13 nav

ARK56 sträcker sig mellan Mörrum och Kristianopel med 13 nav som knyter samman lederna. Kliv på någon av lederna där det passar dig, skapa din egen tur och byt färdsätt när du känner för det. Du kan till exempel cykla längs kusten från Kristianopel, byta till skärgårdsbåt på Hasslö, vandra på Aspö, och sedan paddla kajak tillbaka till Kristianopel igen.

Torhamns udde, ett nav i ARK56.

 

 

Digital guide

Ladda ner mobilappen ARK56 som visar dig vägen. Du väljer själ om du vill uppleva natur och kultur till fots, med cykel, i kajak eller med båt. 13 nav knyter samman lederna och appen visar var du kan stanna och njuta av en bit mat, bo över och uppleva längs med lederna.

Appen laddar du ner här - App Store eller  Google Play

ARK56 - Ett nätverk av leder i Blekinge Arkipelag

En naturupplevesle med olika färdsätt.

ARK56 - Ett nätverk av leder i Blekinge Arkipelag

Blekinge Arkipelag.

Dela & fråga

Vem vill du ta med dig på ett ARK56-äventyr till Blekinge?

No products found

Our instagram
Ett av naven längs ARK56 är Stenshamn, den lilla ön som bara sticker upp 2 meter över havet och till hälften försvinner när vattnet står som högst. Stenshamn hänger via en vägbank som byggdes av försvaret ihop med Utlängan, “bondeön” här bland alla fiskeöar. Utforska de bägge öarna till fots eller med cykel. Klättra upp i utsiktstornet på Utlängan och njut av utsikten, spana efter säl längs öns östra strand och besök fyren där du kan se över till Sveriges allra sydostligaste stycke mark, Utklippan. ARK56 och Blekinge Arkipelag ligger här runt omkring dig. Runt krönet eller udden väntar upplevelser i en unik miljö som formats av natur, djur och människa i tusentals år. Som nav länkar Stenshamn samman olika leder och är ett bra ställe att börja eller avsluta ditt äventyr – eller byta färdsätt och fortsätta utforska Blekinge Arkipelag med cykel, kajak, båt, skärgårdstrafik eller till fots. --- One of the hubs along ARK56 is Stenshamn, a small island that rises only 2 metres above sea level. Half of it disappears when the sea is at its highest level. Stenshamn is connected, via an embankment built by the armed forces, to Utlängan, the ‘farming island’ among all the fishing islands here. Explore the two islands on foot or by bike. Climb up the observation tower on Utlängan and enjoy the view, look for seals along the eastern shore of the island and visit the lighthouse, where you can look across to the most south-easterly island in Sweden, Utklippan. You have ARK56 and the Blekinge Archipelago around you here. The cape or headland offers experiences in a unique environment that has been shaped by nature, animals and people for thousands of years. As a hub, Stenshamn is a good place to start or finish your adventure – or change means of transportation and continue discovering the Blekinge Archipelago by bike, kayak, boat, ferry or on foot. Foto: @blekingearkipelag #ARK56 #blekingearkipelag #blekingearchipelago #UNESCObiospherereserve.
Our instagram
Ett av naven längs ARK56 är Tärnö, som ligger längst söderut i Hällaryds skärgård, den västra skärgården i Blekinge. Härifrån har skeppats mycket gatsten, eller “knott”, till framför allt Tyskland – där de antagligen vilar på gator och torg än idag. Naturen här har inspirerat många långlivade sägner och du förstår varför om du tar en promenad runt ön. Njut av utsikten från Drakaberget, gå i drakens spår, spana efter skatten i det 12 000 år gamla klapperstensfältet, eller vila en stund vid den imponerande Fiskegökaeken. ARK56 och Blekinge Arkipelag ligger framför dig. Runt krönet eller udden väntar upplevelser i en unik miljö som formats av natur, djur och människa i tusentals år. Som nav länkar Tärnö samman olika leder och är ett bra ställe att börja eller avsluta ditt äventyr – eller byta färdsätt och fortsätta utforska Blekinge Arkipelag med cykel, kajak, båt, skärgårdstrafik eller till fots. --- One of the hubs along ARK56, at the southern tip of Hällaryd archipelago, the western archipelago in Blekinge, is Tärnö. A large quantity of cobblestones were shipped from here, primarily to Germany, where they presumably still pave streets and squares to this day. The landscape here has inspired many long-lived legends, and you will understand why if you take a walk around the island. Enjoy the view from Drakaberget (dragon’s hill), walk in the footsteps of dragons, look for treasure on the 12,000-year-old shingle beach, or rest for a while by the impressive Fiskegöka oak. You have ARK56 and the Blekinge Archipelago in front of you. The cape or headland offers experiences in a unique environment that has been shaped by nature, animals and people for thousands of years. As a hub, Tärnö is a good place to start or finish your adventure – or change means of transportation and continue discovering the Blekinge Archipelago by bike, kayak, boat, ferry or on foot. Foto: @blekingearkipelag #ARK56 #blekingearkipelag #blekingearchipelago #UNESCObiospherereserve.
Our instagram
Tisdag morgon längs ARK56. * Tuesday morning along ARK56. #unescobiospherereserve