Aspö lotstorn

ARK56: Historiska platser och kulturmiljöer

Visste du att det funnits ett kloster på Torkö? Att FN:s forne generalsekreterare Dag Hammarskjöld trivdes väldigt bra på Tjärö? Eller att Hallarumsviken kan vara platsen som gav Blekinge sitt namn? Gravrösen, fornlämningar med kusliga förbannelser, mäktiga ekar, vrakkyrkogårdar, skyddade områden för sälkolonier och havsörnar... allt detta och många andra berättelser om det som finns kring ARK56 leder hittar du här och i appen under avsnittet "Must-see-points". Platser som du inte vill missa och som vi blekingar är stolta över att få presentera för omvärlden. 

 - En del av Biosfärområde Blekinge Arkipelag

 

Tio missa-inte-platser

Här ger vi dig ett urval av de "Must-see-points" som finns i ARK56-appen. För längs med våra leder får du inte bara möjlighet att njuta av den fantastiska naturen till fots, på cykel eller från en kajak; du upptäcker också kulturmiljöer, Blekinges historia och spännande berättelser om vad som hänt på öarna och vid kusten genom tiderna.

skottskog

På Utlängan finns rester av ekblandad skog som röjts på 1500-talet. Skriftliga källor och ett sjökort visar att här fanns gamla ekar redan 1671 och enligt sjökortet användes träd som som ”sjömärken”, vilket skiljde Utlängan från andra öar. Tolkningen av de gamla ekar som finns nu är att de är ättlingar från 1600-talets ekar – kanske är rotbaserna mer än 300 år gamla. Den nuvarande skogen tros vara rester av en ”skottskog” där man medvetet beskurit träden för att få flerstammiga ekar. Detta var vanligt förr, och förekommer fortfarande i vissa bergstrakter i Sydeuropa, för att öka produktionen av virke och inte minst bränsle. Detta var vid den tiden extra viktigt i en ytterskärgård som annars hade liten tillgång till sådant material. Att importera från fastlandet var förknippat med besvärliga transporter. Skogen är även intressant genom att den innehåller en speciell flora, bland annat många arter av svampar och en rik insektsfauna. Källa: Björn Berglund

Tips på led: Cykel och vandringsrunda Stenshamn-Utlängan 4.1 km

olsäng

I Olsäng hittar du betade strandängar och långgrunda stränder. På Styrsholms udde finns en del enebuskage, en del björk samt ett gammalt strålkastartorn som fungerar bra som observationsplats. Väster om udden finns ytterligare en udde och väster om den ligger Blekinges enda sälskyddsområde med ett 50-tal knubbsälar. Olsäng är ett typisk område för den blekingska ostkustens häckfåglar. Här kan du få se silvertärnor, småtärnor, strandskator och änder längs strandängarna. Under sträcksäsongen, speciellt på hösten, kan det löna sig med ett besök för den fågelintresserade. Vid rätta vindar från öster kan du lyckas få se labbar, måsar och tärnor. Vintertid är det ofta öppet vatten med lommar och doppingar liksom andra sjöfåglar som är typiska för årstiden. Även en och annan jagande havsörn kan stryka förbi. Källa: Karlskrona Ornitologiska Klubb

Tips på led: Cykelled Torhamn-Kristianopel 25.5 km

karön

 

Karön Schweizeriet

När Karön blev en del av kurorten dröjde det inte länge innan planerna på ett schweizeri dök upp (ett mindre värdshus). Den ursprungliga byggnaden ritades av N.O Berlin och färdigställdes 1877. Flera olika personer har arrenderat restaurangen som i början fick servera öl och vin – men inte starksprit. Detta gjorde att bolagsmännen byggde ett låst spritskåp till sig själva, men detta kunde avskaffas när man fick fullständiga rättigheter 1902. I och med Brunnens popularitet så ökade också antalet gäster på Karön och schweizeriet byggdes om 1906 med fasad i nationalromantisk jugendstil. Stilhistoriskt tillhör det en annan epok än övrig bebyggelse på ön, men smälter ändå in fint. En stor matsalsveranda byggdes till 1940 som förändrade karaktären på byggnaden. Om du vill övernatta på Karön finns stugbyn med havsutsikt från alla stugor. Källa: Karön – en pärla i brunnsstadens krona.

Tips på led: Vandringsrunda Karön 2.1 km

tjärö

 

Tjärö

De äldsta spåren av boende på Tjärö finner du för omkring 3000 år sedan. Det är hyddor för sommarfiske och troligen etablerar sig de första fiskebönderna på 1400-talet. Fyrtio människor är skrivna på Tjärö en kort tid på 1800-talet och därmed når ön sitt kulmen befolkningsmässigt. I mitten av 1850-talet blir Tjärö och Dragsö, i Åryds socken, de första öarna i sydöstra Sverige med stenhuggeri. När Turistföreningen inleder sin epok på ön 1940 upptäcker Dag Hammarskjöld detta paradis. Sista året han bor på Tjärö är 1952 för att året efter väljas till generalsekreterare i FN. Han får under sin tid som FN-chef information om vad som händer på ön. Tjärö är svår att beskriva i ord och måste därför ses och upplevas. Vill du bo på Tjärö finns vandrarhem och vill du ge dig ut på havet kan du hyra kajak hos Paddelkompaniet i Järnavik. Källa: Leif Olsson.

Tips på led: Tjärörundan 7.5km

vrakdyk

 

Vrakkyrkogården

Från 1780-talet fram till 1836 sänktes avsiktligt ett antal skepp för att bygga spärrar vid inloppen till Karlskrona. En slags återvinning av skepp som inte längre var lönsamma att reparera. Vraken är kulturhistoriskt viktiga, men i dag osynliga och otillgängliga på havets botten. Flera av vraken är populära dykmål varav ett, kallat Vrakkyrkogården, ligger i Djupasund mellan Sturkö och Tjurkö. Denna¬ spärr¬ påbörjades¬ 1785¬ och ¬innehåller¬ bland annat den berömde skeppsbyggaren Fredrik Henrik af Chapmans prototyp till linjeskeppet Wasa (ej att förväxla med regalskeppet Vasa) som bland annat innebar starten på den intensiva skeppsbyggeriperiod som inleddes i Karlskrona i 1780-talets början. Sedan några år tillbaka utreds möjligheten att anlägga en dykpark i Djupasund där besökaren blir guidad på botten via vägvisare och skyltar som berättar vilka skeppsdetaljer som syns och dess historia. På Karlskrona kommuns hemsida finns mer information.

Tips på led: Cykelled Senoren-Tjurkö 32.9 km

Torhamn

 

Torhamns fågelstation

Torhamns fågelstationen ligger på den yttersta spetsen på Torhamnshalvön där mängder av fåglar rastar i vikarna. Strandlinjen består mest av strandängar och på östra sidan av udden finns en lövdunge där fågelstationen ligger. Stationen grundades 1961 och inrymdes från början i en gammal militärbarack. Under en period användes området för militär övningsverksamhet vilket gjorde att ornitologisk forskning inte kunde utföras och stationen tvingades stänga. Våren 1997 öppnade man åter upp sin verksamhet, sedan den militära aktiviteten minskat kraftigt. Under 1999 uppfördes en ny station som består av en klubbstuga och en stuga för ringmärkning. När du är i Torhamn får du inte missa ett besök på klassiska Café Måsen. Här finns också Torhamns kajak om du känner dig sugen på att paddla ut i skärgården. Källa: Karlskrona Ornitologiska Klubb

Tips på led: Vandringsled Torhamns udde 3.4 km

kristianopel

 

Stadsmuren Kristianopel

Den lilla byn, före detta staden, Kristianopel ramas in av en imponerande stadsmur som var en av norra Europas modernaste i början av 1600-talet. Under perioder har befästningen varit upp till nio meter hög. Här har många dramatiska ögonblick utspelat sig genom historien. Inte minst då Kristianopel fortfarande var danskt, då den svenska flottan besköt orten. Än idag kan man hitta kulor i bjälklagen på kyrkans vind. När Kristianopel förlorade sina stadsprivilegier så raserades även muren och användes som byggnadsmaterial i den nya staden Karlskrona, men har därefter restaurerats i omgångar. Under 1940-talet användes den även av svenska försvaret med inbyggda bunkrar. Idag är stadsmuren tre kilometer lång och mellan 2-3 meter hög, varav en kilometer går utmärkt att promenera omkring på. Uppifrån murkrönet får du en strålande utsikt över Kristianopel och Kalmarsund. Precis intill ligger campingen Kristianopel Resort där du kan övernatta och nere i hamnen hittar du populära Café Sött o salt när du blir hungrig.

Tips på led: Blekingeleden etapp 15 Kristianopel-Bröms 10.2 km

Saxemara

 

Saxemara båtvarv

I Saxemaraviken ligger Saxemara båtvarv som grundades 1927. Ett levande kulturarv som är det enda i sitt slag i Blekinge som fortfarande är i bruk. Varvet ägs av Blekinge museum och verksamheten drivs av Niklas Nyström som reparerar och bygger träbåtar. Anläggningen och dess bryggor är öppna dagligen för dig som vill se klassiskt båtbyggeri, beundra de fina båtarna eller bara tillbringa en härlig dag vid havet. I anslutning till varvet finns en permanent utställning som är öppen dagligen under sommaren och på begäran under övriga året. Ibland bjuds även på diverse event som veteranbåtsträffar, shower och andra tillställningar på bryggorna. På Varvscaféet kan du dessutom fika. Källa: Blekinge museum

Tips på led: Stora Ekörundan, paddling 14.9 km

lotshus

 

Långörens lotshus

Ön Långören i Karlskronas Östra skärgård är som ett levande museum över en svunnen epok då ön var lotsarnas ö. Ännu i dag står hus och redskap kvar i samma skick som då. Systemet med lotsar, ledsagare eller styrmän, som förde fartygen genom de närliggande vattnen, och även längre sträckor, går tillbaka till medeltiden. Lotsstationen på Långören etablerades i början av 1700-talet och var då huvudlotsplats för Karlskronas östra skärgård. Stationen utgjordes av ett hemman där överlotsen bodde med sin familj. Åren 1877-78 byggdes nuvarande lotshuset som inrymde vaktrum, lotsutkik och en bostad för överlotsen. Från 1888 när dåvarande Lotsverket skulle stå för skolsal och lärarbostad inhystes även dessa i huset. Idag erbjuds övernattning i husets lägenhet som är av enkel vandrarhemsstandard. Lotshuset är öppet april-sept och behöver bokas minst 24 timmar i förväg. Källa: Blekinge Länsstyrelse och Visit Blekinge

Tips på led: Torhamnsrundan 25.8 km

Torkö

 

Torkö

På Torkö finns mycket spännande att upptäcka. Till exempel så hade ön ett kloster på 1400-talet. Här hittades en marmorliknande sten som munkarna tyckte liknade Sankta Clara, franciskanernas kvinnliga helgon, vilket gav namn till klostret. Danmarks kung Hans skänkte ön Helgeö, strax norr om Torkö, till klostret mot att de i gengäld levererade en tunna saltad torsk om året till Sölvesborgs slott. Idag finns endast en liten mur finns kvar av verksamheten. Något som däremot finns kvar på Torkö är det kända stenbrottet som använts under 1900-talet och vattenfylldes någon gång under 1970-talet. Det har gjort platsen till ett populärt utflyktsmål för våghalsiga badare som hoppar från de höga klipporna. Även dykare uppskattar stenbrottet då det är stora ytor att dyka på och en del märkliga saker på botten så som ett gammalt maskindäck. Förutom stenbrottet finns även en fin badvänlig havsvik med sandstrand. Strax intill Torkö ligger Ronneby Havscamping som har flera valmöjligheter när det kommer till boende samt hyr ut cyklar, kajaker och roddbåtar.

Tips på led: Cykelled Ekenäs-Nättraby 46.1 km

Karta och app

ark56 karta