Utsikt över ön Kastellet i Karlshamn, Blekinge

About VisitBlekinge AB (svb)


Visit Blekinge exist to enhance Blekinge's attractiveness in tourism, immigration, and business establishment. To achieve this, we engage in marketing, skill development, creating collaborative platforms, acting as experts, and influencing.


 

Vårt uppdrag

Som en del av vårt breda uppdrag, som stöds av Region Blekinge och länets fem kommuner, fokuserar vi på att locka besökare, företagsetableringar och nya invånare. Sedan vår start 2014 har vi vuxit och utvecklats för att möta dagens och morgondagens utmaningar. Vår styrelse representerar en bred mix av kompetenser från både offentliga och privata sektorn, alla med ett gemensamt mål - att främja Blekinge.

Bra att veta

Visit Blekinge är mer än bara marknadsföring. Vi är en del av ett större nätverk som bland annat Business Blekinge, och arbetar aktivt med regional utveckling och omvärldsanalys. Genom dessa partnerskap och projekt strävar vi efter att stärka Blekinges position som en attraktiv destination för alla.

 
 

 

 

Ägardirektivet för Visit Blekinge

Vår kärnverksamhet är att framhäva Blekinge som en attraktiv destination. Genom att rikta oss till specifika målgrupper - besökare, företagsetablerare och potentiella nya invånare - syftar vi till att öka regionens lockelse. Detta innebär inte bara att vi strävar efter att locka fler besökare, utan även att vi arbetar för att Blekinge ska bli en föredragen plats för talanger inom näringslivet och bidra till att fler människor väljer att bo och leva här, men också företag etablerar sig och investerar här.

Genom att öka kännedomen om vad Blekinge har att erbjuda, stöttar vi arbetsgivares kompetensförsörjning, lockar till oss nya talanger och stimulerar ekonomisk tillväxt och inflyttning. Vårt uppdrag sträcker sig över att marknadsföra Blekinge till:

 • Besökare: Att visa upp Blekinges unika upplevelser och attraktioner.
 • Etablerare/Företag: Att locka företag att växa och utvecklas i Blekinge.
 • Inflyttare: Att uppmuntra personer att se Blekinge som deras nya hem.

Utöver detta har vi ett tilläggsuppdrag som innefattar omvärldsanalys och destinationsutveckling, vilket är en viktig del av vårt arbete för att kontinuerligt förbättra och utveckla Blekinge som destination.

Vårt uppdrag att marknadsföra Blekinge sträcker sig bortom den traditionella besöksnäringen. Även om detta fokus på en bredare målgrupp är relativt nytt, är Visit Blekinge det stabila fundamentet som all kommunikation och marknadsföring vilar på. Framöver ser vi fram emot att utveckla nya kommunikationsvägar som riktar sig specifikt mot inflyttare och företagsetablerare.

Vi deltar också i flera värdefulla samarbeten och har tilläggsuppdrag som spelar en central roll i vårt arbete. Några exempel på dessa samarbeten är Business Blekinge, Blekinge Arkipelag, och Sydostleden, vilka alla bidrar till att stärka och berika Blekinges position som en attraktiv region för både individer och företag.

 

Ägare

Visit Blekinge ägs av Region Blekinge och länets fem kommuner.

 

Composition of the Board


 • Fredrik Thomasson (ordf.)
 • Billy Åkerström
 • Kevin Ny
 • Richard Lapell
 • Lennart Förberg
 • Christopher Larsson
 • Magnus Gärdebring
 • Roger Fredriksson
 • Kith Mårtensson
 • Annika Sjöstedt
 • Robin Åkerman
 • Annica Paulsson Lövstedt
 • Malin Eriksson

 

Vi är ständigt i rörelse, med projekt som syftar till att berika Blekinges besöksnäring och stärka vår region som en dynamisk plats för både nuvarande och framtida generationer. Följ med oss i vårt arbete att sätta Blekinge på kartan.