Drottningskärs Kastell, Aspö, Blekinge
ARK56 Sammanlänkade outdoor leder i Blekinge
Sveriges Golfkust med 8 golbanor inom 12 mil ligger i Blekinge
Skärgårdsnära var du än befinner dig i Blekinge - som på bilden: Kompisgänget på en klippa i solnedgången
Närhet till en orörd natur med betande djur, alldeles in till havet - Blekinge!

Revidering av

Blekinges besöksnärings-

strategi 2030

Blekinges besöksnäringsstrategi är en strategi för det gemensamma utvecklingsarbetet för Blekinge som besöksdestination. Visit Blekinge har tillsammans med Region Blekinge drivit arbetet med revideringen av en ny strategi. Förslaget har varit ute på remiss, och arbetet går nu in i slutfasen för  att färdigställa tack vare er samlade klokskap, inspel, mod, och kreativa krafter från alla er viktiga parter som engagerat sig i arbetet kring strategin.

Läs remissversionen här - Blekinge Besöksnäringsstrategi 2030

Om processen

Blekinge står inför en spännande tid där vi tillsammans har arbetat och arbetar för att förnya och stärka vår besöksnäringsstrategi mot visionen för 2030. I detta samarbete är Visit Blekinge tillsammans Region Blekinge i dialog med kommunerna och centrala aktörer i att forma en framtida strategi som gör Blekinge till en ännu mer lockande destination året om.

För att säkerställa att vår nya strategi är välgrundad och inkluderande, har vi initierat en rad viktiga insatser, dessa omfattar:

Digital enkät:
För att samla in åsikter och insikter från ett brett spektrum av intressenter, utgjorde denna enkät en grundläggande del av vår research.

Dialogmöte med centrala aktörer:
Genom interaktiva möten engagerade vi en mångfald av röster i dialogen om Blekinges framtida besöksnäringsstrategi.

Strategigrupp:
En dedikerad grupp bestående av experter och nyckelpersoner från olika sektorer som ledde och vägledde utformningen av strategin.

Dialog med kommunerna:
För att säkerställande av lokal förankring och förståelse höll vi regelbundna presentationer och informationsmöten riktade till kommunernas representanter.

Remiss:
Strategiförslaget kommer att skickas ut på remiss för att samla in ytterligare synpunkter och feedback. Detta är ett viktigt steg för att säkerställa att strategin är robust och representerar en bred konsensus.

 

Varje insats är utformad för att maximera deltagande och engagemang från alla berörda parter. Genom denna inkluderande process säkerställer vi att vår besöksnäringsstrategi inte bara reflekterar våra gemensamma mål och ambitioner utan också är rustad för att möta framtida utmaningar och möjligheter.

Kommande och kvarstående insatser:

1. Bearbetning av inkomna remisser.

2. Beslut i RUN (Regionalutvecklingsnämnden).