Youtube video fallback image

Skatterna från Vång

Det var ingen vanlig dag på jobbet, ett spektakulärt fynd gjordes. Sveriges 3:e största fynd av guldgubbar. Med i skatten hittades även guldspiraler, gjutna huvuden i brons, glas och vikingatida mynt. Allt påträffades under 2013 vid Västra Vångs by i mellersta Blekinge. Utställningen finns att se på Blekinge Museum i Karlskrona och berättar även ny kunskap om maktbalansen i dåtidens Europa, vardagen i byn och om religiösa riter under årtusendet efter Kristi födelse. Arkeologerna ser drag från både den keltiska och romerska kulturen i de gjutna bronshuvudena. Vad ser du?

 

 

Guldgubbarna

Några av guldgubbarna har stämpelidentitet med guldgubbar som hittats på Öland och Bornholm. Det visar att det varit en direktkontakt mellan platserna i järnåldern. Det är inte bara guldet som gör att guldgubbarna är speciella fynd. Dom har hittats på platser som var betydelsefulla under järnåldern och förknippades med kult och makt. Kanske har dom använts som offergåvor. Trots namnet föreställer en stor del av guldgubbarna kvinnor.
 
Guldgubbarna från fyndet i Västra Vång, Blekinge
Guldgubbar från fyndet i Västra Vång.

 

 

Bronsmaskerna

Bronsmaskerna, de små huvuden, användes en gång som dekorationer på brons- och silverfartyg. Ett bevis på att folket i Vång ville äga saker som gav hög status. Bronsmasker har ett keltiskt ursprung, det kan läsas från nackringen och det konstgjorda flätade håret. För kelterna var huvudet heligt. Men frågan är hur maskerna kom till Västra Vång? Kanske var det genom handel eller gåvor till mäktiga människor men det kan också vara genom plundring. Det är inte omöjligt att de har tillverkats i Norden. Vi vet att nordmännen genom andra liknande resultat funnit nya idéer och förvandlade dem till sina egna.
Bronsmaskerna i fyndet från Västra Vång, Blekinge
Den första bronsmasken i Blekinge i fyndet från Västra Vång.

 

 
 

Utställningen

"I DEN VENTENSKAPLIGA VÄRLDEN är väl de flesta idag överens om att magi inte finns. Men när de små guldgubbarna, bronsbysterna och maskerna kom i dagen i Västra Vång 2013 var det ändå som om någonting extraordinärt hände. Den hemlighetsfulla kullen öppnade sig och visade en glimt av en förgången tid, ett perspektiv vi inte anat. Det var en stor överraskning. Det var magiskt.
 
Det kittlar fantasin att fundera på hur platsen Västra Vång kan ha sett ut under järnåldern, hur människorna levde och vilka relationer de hade med omvärlden. Flera av de funna föremålen är sannolikt tillverkade i de romerska och keltiska kultursfärerna och mynten från den tidigare upptäckta silverskatten är präglade på många olika orter i Europa och ända borta i Mellanöstern. Detta antyder att Blekinge genom tiderna har varit en bra utgångspunkt för kontakter över Östersjön och vidare söderut. Även idag är Blekinges strategiska position för transport och handel öster- och söderut något vi arbetar för att ytterligare stärka. Det är därför fascinerande att konstatera att vi som finns här idag fortsätter ett kontaktskapande som pågått i över tvåtusen år. De arkeologiska undersökningarna kommer att fortsätta i Vång under de närmaste åren. Oavsett vilka kommande fynd som görs, så håller resultaten på att förändra den historiska bilden av Blekinge. Det är allt lite magiskt."
 
Länsmuseichef Marcus Sandekjer

Besöksmål & utställningar

Historiska fynd i Blekinge

Upplev mer på

Blekinge Museum

Selected filters: