Youtube video fallback image

Skatterna från Vång

Det var ingen vanlig dag på jobbet, ett spektakulärt fynd gjordes. Sveriges 3:e största fynd av guldgubbar. Men i skatten hittades även guldspiraler, gjutna huvuden i brons, glas och vikingatida mynt. Allt påträffades under 2012 vid Västra Vångs by i mellersta Blekinge. Se utställningen på Kallvattenkuren i Ronneby som även kan berätta om ny kunskap och maktbalansen i dåtidens Europa, vardagen i byn och om religiösa riter under årtusendet efter Kristi födelse. Arkeologerna ser drag från den både keltiska och romerska kulturen i den gjutna bronshuvudena. Vad ser du?

 

 

Guldgubbar

- & Blekinges största vikingaskatt

Upplev den arkeologiska platsen i Västra Vång, Ronneby. Platsen är en betydande historiskt och kulturellt och har varit föremål för flera anmärkningsvärda arkeologiska fynd under årens lopp. Ett av de mest betydelsefulla fynden gjordes på 2012, när Sveriges tredje största fynd av "guldgubbar (guldfoliefigurer) upptäcktes. Tillsammans med figurerna hittades även guldspiraler, gjutna huvuden i brons, glas och vikingatida mynt.

Västra Vång anses nu vara ett regionalt centrum för Blekinges järnålder och ligger inom ett riksintresseområde för kulturmiljövård med många förhistoriska och historiska platser. Men det är inte bara "guldgubbarna" som gör denna plats så speciell. År 1865 hittades Blekinges största vikingatida sivlerskatt - Johannishusskatten - som vägde över sex kilo och bestod av mer än 4000 silvermynt, olika silverskrot och smycken. Dessutom finns det andra spännande fynd på platsen, som sex bronshuvuden, masker och byster från början av vår tideräkning till 200-talet samt förhistoriska glaskärl och pilar.

Enligt en rapport kan platsen ha varit en förhistorisk kultplats. Det gör den arkeologiska platsen i Västra Vång ännu mer fascinerande och värd att utforska. Besök platsen och ta del av utställningen om "guldgubbarna" på Kallvattenkuren i Ronneby.

Västra Vång är av nationellt intresse för bevarande av kulturarvet, så missa inte att besöka denna unika plats och upplev magin av allt som utspelats här!

 

 

Järnålder

Några av guldgubbarna har stämpelidentitet med guldgubbar som hittats på Öland och Bornholm. Det visar att det varit en direktkontakt mellan platserna i järnåldern. Det är inte bara guldet som gör att guldgubbarna är speciella fynd. Dom har hittats på platser som var betydelsefulla under järnåldern och förknippades med kult och makt. Kanske har dom använts som offergåvor. Trots namnet föreställer en stor del av guldgubbarna kvinnor.
 
Guldgubbarna från fyndet i Västra Vång, Blekinge
Guldgubbar från fyndet i Västra Vång.

 

 

Bronsmaskerna

- med keltiskt ursprung

Bronsmaskerna var dekorationer som gav hög status. Dessa små dekorationer användes för att visa en persons makt och prestige. Ursprunget av bronshuvudena var keltiskt, vilket kan läsas från nackringen och det konstgjorda flätade håret. För kelterna var huvudet heligt. Men, hur kom maskerna till Västra Vång? Det kan ha varit gåvor till mäktiga människor, men det kan också ha varit genom plundring.

Det är inte omöjligt att bronshuvudena kan har tillverkats i Norden. Vi vet att nordmännen genom andra liknande resultat kunde omvandla nya idéer till sina egna.

Bronsmaskerna i fyndet från Västra Vång, Blekinge
Den första bronsmasken i Blekinge i fyndet från Västra Vång.

 

 
 

Utställningen

"I DEN VENTENSKAPLIGA VÄRLDEN är väl de flesta idag överens om att magi inte finns. Men när de små guldgubbarna, bronsbysterna och maskerna kom i dagen i Västra Vång 2013 var det ändå som om någonting extraordinärt hände. Den hemlighetsfulla kullen öppnade sig och visade en glimt av en förgången tid, ett perspektiv vi inte anat. Det var en stor överraskning. Det var magiskt.
 
Det kittlar fantasin att fundera på hur platsen Västra Vång kan ha sett ut under järnåldern, hur människorna levde och vilka relationer de hade med omvärlden. Flera av de funna föremålen är sannolikt tillverkade i de romerska och keltiska kultursfärerna och mynten från den tidigare upptäckta silverskatten är präglade på många olika orter i Europa och ända borta i Mellanöstern. Detta antyder att Blekinge genom tiderna har varit en bra utgångspunkt för kontakter över Östersjön och vidare söderut. Även idag är Blekinges strategiska position för transport och handel öster- och söderut något vi arbetar för att ytterligare stärka. Det är därför fascinerande att konstatera att vi som finns här idag fortsätter ett kontaktskapande som pågått i över tvåtusen år. De arkeologiska undersökningarna kommer att fortsätta i Vång under de närmaste åren. Oavsett vilka kommande fynd som görs, så håller resultaten på att förändra den historiska bilden av Blekinge. Det är allt lite magiskt."
 
Länsmuseichef Marcus Sandekjer

Besöksmål & utställningar

Historiska fynd i Blekinge

Upplev mer på

Blekinge Museum

Selected filters: