Skatterna från Vång, Blekinge museum

Skatterna från Vång

 

29 guldgubbar

 

Ett spektakulärt fynd, och Sveriges tredje största fynd av guldgubbar. Med i skatten hittades även guldspiraler, gjutna huvuden i brons, glas och vikingatida mynt. Allt påträffades under 2013 vid Västra Vångs by i mellersta Blekinge. Utsällningen finns att se på Blekinge museum i Karlskrona och berättar även ny kunskap om maktbalansen i dåtidens Europa, vardagen i byn och om religiösa riter under årtusendet efter Kristi födelse. Arkeologerna ser drag från både den keltiska och romerska kulturen i de gjutna bronshuvudena. Vad ser du?

Skatterna från Vång, Blekinge museum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Västra Vång - en unik by

De ovanliga fynden berättar att det inte är vilken järnåldersby som helst utan ett lokalt centrum för makt och religion. 

I Vång bodde människor som hade makt, rikedom och kontakt med världen långt utanför.

 

Stämpelidentitet

Några av guldgubbarna har stämpelidentitet med guldgubbar som hittats på Öland och Bornholm. Det visar att det varit en direktkontakt mellan platserna i järnåldern. Det är inte bara guldet som gör att guldgubbarna är speciella fynd. Dom har hittats på platser som var betydelsefulla under järnåldern och förknippades med kult och makt. Kanske har dom använts som offergåvor. Trots namnet föreställer en stor del av guldgubbarna kvinnor.

 

Bronsmaskerna

 

Skatterna från Vång, Blekinge museum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronsmaskerna, de små huvudena, satt en gång som dekorationer på brons- och silverkärl. Ett bevis på att människorna i Vång gärna ville äga saker som gav en hög status. Bronsmaskerna har ett keltiskt ursprung, det går att utläsa av halsringen och det konstfullt flätade håret. För kelterna var huvudet heligt. Men frågan är hur maskerna kom till Västra Vång? Kanske var det genom handel, eller gåvor till mäktiga personer men det kan också vara genom plundring. Det är inte omöjligt att dom har tillverkats i Norden. Vi vet att genom andra liknande fynd att nordborna tog till sig nya idéer och omformade till något eget.