CoTourism

CoTourism

Projektet CoTourism stöttar företag i Blekinges besöksnäring att gå starkare ur pandemin. Här erbjuds hjälp inom digitalisering och hållbar produktutveckling genom olika insatser 2020-2023. Alla insatser är fristående och kostnadsfria för er företag, så anmäl dig till de insatser som passar just ditt företag. Majoriteten av aktiviteterna är inspelade som du kan ta del av även om du missade tillfället. Maila lotta@visitblekinge och ange vilken insats du vill veta mer om.

KALENDER

Pågående och kommande aktiviteter

mar-dec
2022

Swedish Welcome-metoden:
Unik nulägesanalys och konkret handlingsplan

Vill du skapa ännu bättre gästupplevelser, stärka ditt hållbarhetsfokus och engagera dina gäster?

Med denna insats får du:

• ett oanmält gästbesök med feedback och idéer för att stärka gästupplevelsen

• konkreta tips på hur du kan fördjupa och kommunicera ditt hållbarhetsarbete

• skräddarsydd handlingsplan med 100 aspekter som passar dina ambitioner och mål

Insatsen är fullsatt. Läs mer om Swedish Welcome och de 550+ företagen som deltagit (inkl 10-tal från ARK56) på swedishwelcome.se

12 sep 2022
kl 14-16

Branschträff

Vi nätverkar och utbyter tankar kring sommaren som varit. Vi diskuterar det pågående arbetet med den nya besöksnäringsstrategin. Kl 16-17 finns vi kvar på plats för er som har tid för att samtala vidare. Vi håller träffen på Äggaboden i Ronneby.

Anmäl dig här

18 okt 2022
kl 10-12

25 okt 2022
kl 10-12

Webbakuten

Utbildning i hur du maxar din webbplats genom val av texter och bilder, liksom hur du hamnar högt uppe på google och andra sökmotorer. Kursen är uppdelad vid två tillfällen och genomförs digitalt.

Anmäl dig här

8 nov 2022
kl 14-16

Chill-out-träff Fokus på återhämtning och hälsa, internt fokus samt återblickar till sommaren.

 

Avslutade
3 maj 2022 Årets kick-off inför högsäsongen 2022 på Björketorps gård där både företag och turismenheter utbyter erbjudanden och material, pratar om satsningar och samarbeten för året. Samtal kring möjligheter och utmaningar inför högsäsongen.
april 2022

Kurspaket med utbildning, workshop och rådgivning där du lär dig hur du marknadsför ditt företag med mobilen i det vardagliga arbetet, tips och tricks på hur du fångar ögonblicksstunder, hur du publicerar i dina kanaler och vilka appar som kan hjälpa dig.

  • 29 mars: Fota med mobilen (digital utbildning) [inspelad]
  • 5 april: Filma med mobilen (digital utbildning) [inspelad]
  • 26 april: Fysisk workshop
  • 2-6 maj: Individuell rådgivning (1timme/företag)
nov 2021-
mars 2022
Utbildningspaket Digitala system och kanaler samt individuell rådgivning och 12 månaders stöd i alumnigrupp.

nov 2021-
jan 2022 Grundutbildning
i marknadsföring på Facebook och Instagram (rekommenderas för alla)
13-14/1  Marknadsföring i Facebook och Instagram (rekommenderas för alla) [inspelad]
25-26/1  Google Ads [inspelad]
8-9/2      Google Analytics/SEO [inspelad]
2/3         Google My Business [inspelad]
23-24/3  Tripadvisor och HolidayCheck [inspelad]
30/3       Bokningssystem [inspelad]

11 mars 2022 Inspirationsseminarium - halvdagskonferens med föreläsningar och workshops om den växande trenden natur och outdoor.
sep 2021-
mars 2022

Hållbar produktutveckling - Kurspaket med föreläsningar, workshops och samarbeten med riktlinjer och verktyg för hur du i praktiken skapar bättre och mer hållbara erbjudanden.

  • 29/9 Kick-off Utmaningar och styrkor. Föreläsning om den svenske resenären och hemestertrenden [inspelad]
  • 13/10 Hållbarhet Föreläsning: För effekt på naturen, samhället och plånbok. WS - synliggör/nyttja ditt hållbarhetsarbete. [inspelad]
  • 27/10 Marknadsföring - Föreläsning: Locka naturälskande besökare och stärk din digitala närvaro. [inspelad]
  • 9/11 Mobile labs Omsätt ny kunskap i praktiken. Vässar din produkt och marknadsföring. WS + individuell coachning.
15 feb 2022 Nätverksträff - Vägen framåt med nya Visit Blekinge [inspelad]
6 dec 2021 Pitchafton - Säljer in din idé och hittar finansieringen - med Almi och BBI
23 nov 2021 Frukostträff - Locka nya kunder genom världsarvet - i samarbete med Karlskrona kommun
18 okt 2021 Nätverksträff - Paketering, samarbeten och social hållbarhet
27 sep 2021 Digitala System 1.0 (kartläggning och rapport)
7 sep 2021 Uppstartsmöte med presentation av rapporter om marknad, målgrupp och trender [inspelad]
11-12 sep Filmproduktion gårdsbutikrundan
Maj-Aug Proffsfotohjälp
Maj-Aug Annonskampanj BLT
Maj-Aug Annonskampanj sociala medier

Läs mer om insatserna under vår nyhetssida. Fler insatser publiceras i kalendern kontinuerligt.

Finansiering och genomförande

CoTourism är finansierat av EU-medel via Nationella regionalfondsprogrammet och Region Blekinge, och löper från senhösten 2020 till våren 2023, med en total budget på 6,4 miljoner kronor.

Region Blekinge är projektägare, och Visit Blekinge AB (svb) är projektledare för arbetet som genomförs i nära samarbete med näringslivs- och turistorganisationer i Blekinges fem kommuner. Samverkan sker även med Blekinge Arkipelag som driver företagsnätverket ARK56.

CoTourism är ett av flera regionala projekt som initierats för att stötta företag som drabbats av pandemin. Samarbeten sker mellan projekten, och företagen i besöksnäringen har även möjlighet att delta i flera projekt. Genom CoTourism lotsas företagen rätt baserat på en behovsanalys. Läs mer om de olika projekten.

 

samarbetspartners