Karlshamn från ovan

CoTourism

Missa inte uppstartsmötet - 7 september

Den 7 september kör vi uppstartsmöte där vi presenterar de insatser och stöd ni kan få i projektet. Vad sägs om proffshjälp att ta fram/paketera digitalt säljbara produkter och erbjudanden – både enskilt och i samarbete med andra aktörer. Eller direkt stöd i marknadsföring, digitala system och sociala medier. Det kommer även bli nätverksträffar och inspirationsseminarier. Och mycket mer!

Insatserna kommer att genomföras från höst 2021 till vinter 2022/2023. Ni väljer själva vilka ni vill delta i, och projektet står för finansieringen. Vi är så glada att det redan nu är över 50 företag som anmält sitt intresse. Det visar på vilket driv och viljekraft vi har i besöksnäringen! Har ni inte anmält er till projektet än, maila [email protected]

Inbjudan till uppstartsmöte för CoTourism

Anmälan till uppstartsmötet görs här.

 

Projekt för besöksnäringen i pandemin

Visit Blekinge genomför ett affärsutvecklingsprojekt för att stödja små- och medelstora företag inom besöksnäringen i Blekinge som drabbats eller riskera drabbas av Coronapandemin. Stöden ges genom direkta insatser till företagen inom digitalisering och hållbar affärs- och produktutveckling-

I projektet CoTourism får företagen hjälp med akuta insatser av personer med spetskompetens för att gå starkare ur krisen. Syftet är att deltagarna ska få stöd i att på lång sikt öka sin förnyelseförmåga och konkurrenskraft.

Företagen kan få hjälp med att:

  • Implementera digitala lösningar och öka den digital kompetensen
  • Utveckla, paketera och skapa digitalt säljbara produkter
  • Skapa gemensamma hållbara erbjudanden och samarbete

 

Finansiering och genomförande

CoTourism är finansierat av EU-medel via Nationella regionalfondsprogrammet och Region Blekinge, och löper från senhösten 2020 till våren 2023, med en total budget på 6,4 miljoner kronor.

Region Blekinge är projektägare, och Visit Blekinge AB (svb) är projektledare för arbetet som genomförs i nära samarbete med näringslivs- och turistorganisationer i Blekinges fem kommuner. Samverkan sker även med Blekinge Arkipelag som driver företagsnätverket ARK56.

CoTourism är ett av flera regionala projekt som initierats för att stötta företag som drabbats av pandemin. Samarbeten sker mellan projekten, och företagen i besöksnäringen har även möjlighet att delta i flera projekt. Genom CoTourism lotsas företagen rätt baserat på en behovsanalys. Läs mer om de olika projekten här.

 

Bra att veta som deltagande företag

Hur mycket tid måste man lägga i projektet?

Svar: Allt beror på vilken typ av hjälp och hur mycket hjälp man vill ha. Vi kommer ha ett gäng olika insatser, och det är upp till företaget själv att välja den eller de aktiviteter som man anser sig har tid och behov av. Det kan exempelvis handla om digitala utbildningar av olika slag, inspirationsseminarier, nätverksutbyten och nya samarbeten, analyser eller implementering av olika produkter. Insatserna bygger på behovsanalyser, omvärldsbevakning och trendspaningar.

Kan jag anmäla mitt intresse och få mer information sen?

Svar: Ja du anmäler ditt intresse nu, och inom de närmsta veckorna blir du kontaktad för en behovsanalys. Därefter återkopplar vi till er när insatserna börjar bli klara. Och då är vi som sagt någon gång efter sommarsäsongen.

När startar det hela?

Svar: Insatserna startar i höst 2021 och sträcker sig till vinter 2022/2023. Vissa insatser kommer drivas parallellt i höst, andra startar en bit in mot vintern och vissa påbörjas först våren 2022. Det är företagen själva som anmäler intresse i de insatser som passar just dem. Vi kommer erbjuda ett smörgåsbord att välja bland, så att det finns något för allas behov.

 

samarbetspartners