Karlshamn från ovan

CoTourism

CoTourism är projektet som stöttar företag i Blekinges besöksnäring att gå starkare ur pandemin. Här erbjuds hjälp inom digitalisering och hållbar produktutveckling genom en rad insatser som pågår tom 2023. Anmäl dig till de insatser som är relevanta för ditt företag i kalendern nedan. Alla insatser är kostnadsfria för er företag.

Kalender

Läs mer om insatserna under vår nyhetssida. Fler insatser publiceras kontinuerligt.

2021
Maj-Aug Annonskampanj sociala medier Insats avslutad
Maj-Aug Annonskampanj BLT Insats avslutad
Maj-Aug Proffsfotohjälp Insats avslutad
11-12 sept Filmproduktion gårdsbutikrundan Insats fullbokad
27 sept Digitala System 1.0 Anmälan görs här senaste 23/9
Kick-off 29/9  Hållbar produktutveckling Anmälan görs här senaste 22/9
18 okt Nätverksträff Anmälan görs här
Start nov  Digitala System 2.0 Mer information kommer efter Digitala System 1.0
6 dec Pitchafton Anmälan görs här

 

 

Finansiering och genomförande

CoTourism är finansierat av EU-medel via Nationella regionalfondsprogrammet och Region Blekinge, och löper från senhösten 2020 till våren 2023, med en total budget på 6,4 miljoner kronor.

Region Blekinge är projektägare, och Visit Blekinge AB (svb) är projektledare för arbetet som genomförs i nära samarbete med näringslivs- och turistorganisationer i Blekinges fem kommuner. Samverkan sker även med Blekinge Arkipelag som driver företagsnätverket ARK56.

CoTourism är ett av flera regionala projekt som initierats för att stötta företag som drabbats av pandemin. Samarbeten sker mellan projekten, och företagen i besöksnäringen har även möjlighet att delta i flera projekt. Genom CoTourism lotsas företagen rätt baserat på en behovsanalys. Läs mer om de olika projekten.

 

samarbetspartners