Karlshamn från ovan

CoTourism

Projekt för besöksnäringen i pandemin

Visit Blekinge genomför ett affärsutvecklingsprojekt för att stödja små- och medelstora företag inom besöksnäringen i Blekinge som drabbats eller riskera drabbas av Coronapandemin. Stöden ges genom direkta insatser till företagen inom digitalisering och hållbar affärs- och produktutveckling-

I projektet CoTourism får företagen hjälp med akuta insatser av personer med spetskompetens för att gå starkare ur krisen. Syftet är att deltagarna ska få stöd i att på lång sikt öka sin förnyelseförmåga och konkurrenskraft.

Företagen kan få hjälp med att:

  • Implementera digitala lösningar och öka den digital kompetensen
  • Utveckla, paketera och skapa digitalt säljbara produkter
  • Skapa gemensamma hållbara erbjudanden och samarbete

 

Finansiering och genomförande

CoTourism är finansierat av EU-medel via Nationella regionalfondsprogrammet och Region Blekinge, och löper från senhösten 2020 till våren 2023, med en total budget på 6,4 miljoner kronor.

Region Blekinge är projektägare, och Visit Blekinge AB (svb) är projektledare för arbetet som genomförs i nära samarbete med näringslivs- och turistorganisationer i Blekinges fem kommuner. Samverkan sker även med Blekinge Arkipelag som driver företagsnätverket ARK56.

CoTourism är ett av flera regionala projekt som initierats för att stötta företag som drabbats av pandemin. Samarbeten sker mellan projekten, och företagen i besöksnäringen har även möjlighet att delta i flera projekt. Genom CoTourism lotsas företagen rätt baserat på en behovsanalys. Läs mer om de olika projekten här.

 

Bra att veta som deltagande företag

Hur mycket tid måste man lägga i projektet?

Svar: Allt beror på vilken typ av hjälp och hur mycket hjälp man vill ha. Vi kommer att skapa ett gäng olika insatser, och det är upp till företaget själv att välja den eller de aktiviteter som man anser sig har tid och behov av. Det kan exempelvis handla om digitala utbildningar av olika slag, inspirationsseminarier, nätverksutbyten och nya samarbeten, analyser eller implementering av olika produkter. Insatserna bygger på de behovsanalyser som vi gör med företagen, vilket innebär en timmes digitalt möte. Omvärldsbevakning och trendspaningar bidrar också som underlag till insatserna.

Kan jag anmäla mitt intresse och få mer information sen?

Svar: Ja du anmäler ditt intresse nu, och inom de närmsta veckorna blir du kontaktad för en behovsanalys. Därefter återkopplar vi till er när insatserna börjar bli klara. Och då är vi som sagt någon gång efter sommarsäsongen.

När startar det hela?

Svar: Insatserna startar i höst 2021, men förarbetet pågår för fullt. Ju mer vi vet om företagen nu desto större chans att vi hittar rätt form av insatser. Så vi uppmuntrar att man anmäler sig redan nu så man är del av den behovsanalysen. Man kan såklart även anmäla sig när insatserna är satta. Vissa insatser kommer drivas parallellt i höst, andra startar en bit in mot vintern och vissa kanske inte påbörjas förrän våren 2022. Det är som sagt företagen själva som anmäler intresse i de insatser som passar just dem. Vi hoppas kunna erbjuda ett smörgåsbord att välja bland, så att det finns något för allas behov.

 

samarbetspartners