CoTourism

CoTourism

Projektet CoTourism stöttar företag i Blekinges besöksnäring att gå starkare ur pandemin. Här erbjuds hjälp inom digitalisering och hållbar produktutveckling genom olika insatser 2020-2023. Alla insatser är fristående och kostnadsfria för er företag, så anmäl dig till de insatser som passar just ditt företag. Majoriteten av aktiviteterna är inspelade som du kan ta del av även om du missade tillfället. Maila lotta@visitblekinge och ange vilken insats du vill veta mer om.

KALENDER

Pågående och kommande aktiviteter

15 dec 2022
kl 9.00-12.00

Lärseminarium
kring mognads-kategorisering
Lärseminarium för främjandesystemet och besöksnäringen kring mognadskategorisering, i arbetet med att ta fram ett verktyg för långsiktig använgning. Med hjälp av verktyget kan företag se potential och hitta individuella möjligheter för avancering. För främjandesystemet ger ges möjligheter till analys och jämförelser, presenterar en ögonblicksbild av näringen, och ger förståelse för vilka kunskaps- och kompetenshöjande insatser som behövs in näringen. Är du intresserad av att delta, kontakta lotta@visitblekinge.se
okt 2022-
april 2023
Kartläggning och match-making av införsäljningsaktörer

Det råder stor brist på aktörer som säljer Blekingeföretagens erbjudanden på både den nationella och internationella marknaden. Denna insats kommer bidra till större kunskap om aktörerna och marknaderna och samtidigt möjliggöra fler affärer för företagen. Insatsen innehåller:

 • Digitalt föredrag för att ge ökad kännedom och förståelse för hela försäljningskedjan gentemot researrangörer.
  15 november, kl 15.00-16.30. Maila lotta@visitblekinge.se om du vill ha inspelningen av föredraget.
 • Nulägesanalys på företagen för att ta reda på mognadsgrad/exportmognadsgrad, behov och efterfrågan.
 • Kartläggning av vilka researrangörer som är aktuella att känna till. Hur finansieringsmodeller ser ut, plattformar och tidigare goda exempel på samarbeten.
 • Enkelt digitalt match-making-event där företagen får möta de säljande leden samt utvärdera denna.
  Save the date för: Mässan: 6-8 mars 2023 samt Pepp och inspirationsseminarium inför mässan 15 feb kl 9.30
 • Lathund, lista, kriterier för hur aktörerna kan arbeta med för att välja rätt samverkanspart, kunna arbeta med affärsturism och hitta rätt mässor

Upphandlande konsult är Placebrander som är experter på platsutveckling och platsmarknadsföring.

okt 2022-april 2023 Mognadsanalys-verktyg

Ingen aktör är den andra lik i besöksnäringen. Och alla är olika mogna i sin satsning. Som en del av arbetet med CoTourism, är ambitionen att skapa en modell för just mognad som landar i ett digitalt verktyg som ger företagen förståelse för den egna (möjliga) förflyttningen. Syftet är inte att alla företag ska få toppbetyg inom samtliga kategorier – utan att det ska motivera en höjning av lägstanivån. Med hjälp av verktyget kan företagen se potential och hitta individuella möjligheter för avancering. För främjandesystemet ger verktyget möjligheter till analys och jämförelser, kan presentera en ögonblicksbild av näringen, och ge förståelse för vilka kunskaps- och kompetenshöjande insatser som behövs in näringen. 

Upphandlande konsult är Svensk destinationsutveckling som är proffs på utveckling av besöksnärings- och destinationsutvecklingsfrågor i Sverige.

13 feb 2023
kl 10-13

Save the date:
Branschträff

En fysisk träff med nätverkslunch. Mer information kommer, men boka in tiden redan nu!

9 maj 2023
kl 9-13

Årets Kick-off /Materialbytardag

Årets kick-off inför högsäsongen 2023 där företag och turismenheter utbyter erbjudanden och material, pratar om satsningar och samarbeten för året. Samtal kring möjligheter och utmaningar inför högtrycket.

 

Avslutade
2022  
15 nov Digitalt föredrag om researrangörer - om vad ett paket enligt paketreselagen faktiskt är, hur man bygger ett paket, vilken typ av paket som egentligen säljer bäst, att arbeta i olika bokningssystem och tips på bra betallösningar och provision, vilka vanliga fallgropar som finns och hur de kan undvikas och såklart – hur paketerar vi mitt i en osäker tid med aktuella frågor som resegaranti, inställda resor och hur hanterar vi detta? [inspelad]
mars-dec Swedish Welcome-metoden: 11 besöksnäringsföretag ingick i insatsen som bestod av ett oanmält gästbesök med feedback och idéer för att stärka gästupplevelsen, konkreta tips på hur de kan fördjupa och kommunicera sitt hållbarhetsarbete och skräddarsydd handlingsplan med 100 aspekter som passar företagets ambitioner och mål. Avslutningsvis anordnades en återträff för deltagarna där de delade med sig och inspirerades av varandras erfarenheter.
8 nov Nätverksträff på Café Mandeltårtan: Lärdomar från Swedish Welcome-metoden med goda exempel och tips på hur du kan utveckla din verksamhet inom ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Statistik, projektet Hållbar turism i världsarv och biosfärområde samt samtal kring projektets kommande stora insatser.
oktober Webbakuten: Utbildning och individuell rådgivning med GetSocial där du lär dig hur du maxar din webbplats och hur du behöver tänka när du skapar/beställer en ny. Val av texter och bilder, hur du skapar struktur och hur du hamnar högt uppe på google och andra sökmotorer. [inspelad]
12 sep Branschträff på Äggaboden: Nätverk och utbyte av tankar kring sommaren för både företag och turismenheter - framgångar, utmaningar och statistik. Kampanjer, prognoser och projektinsatser framåt.
3 maj Årets kick-off inför högsäsongen 2022 på Björketorps gård där både företag och turismenheter utbyter erbjudanden och material, pratar om satsningar och samarbeten för året. Samtal kring möjligheter och utmaningar inför högsäsongen.
april

Fota och filma med mobilen: Kurspaket med utbildning, workshop och rådgivning där du lär dig hur du marknadsför ditt företag med mobilen i det vardagliga arbetet, tips och tricks på hur du fångar ögonblicksstunder, hur du publicerar i dina kanaler och vilka appar som kan hjälpa dig. [inspelad]

nov 2021-
mars 2022
Utbildningspaket Digitala system och kanaler samt individuell rådgivning och 12 månaders stöd i alumnigrupp.
 • Grundutbildning i marknadsföring på Facebook och Instagram (rekommenderas för alla)
 • Marknadsföring i Facebook och Instagram (rekommenderas för alla) [inspelad]
 • Google Ads [inspelad]
 • Google Analytics/SEO [inspelad]
 • Google My Business [inspelad]
 • Tripadvisor och HolidayCheck [inspelad]
 • Bokningssystem [inspelad]
11 mars Halvdagskonferens med inspirationsseminarium på Hotell Carlshamn. Närverk, föreläsning och workshop med fokus på den växande trenden natur och outdoor.
sep 2021-
mars 2022

Hållbar produktutveckling: Kurspaket med föreläsningar, workshops och samarbeten med riktlinjer och verktyg för hur du i praktiken skapar bättre och mer hållbara erbjudanden.

 • Föreläsning: Utmaningar och styrkor. Om den svenske resenären och hemestertrenden [inspelad]
 • Föreläsning: Om hållbarhet. För effekt på naturen, samhället och plånbok. WS - synliggör/nyttja ditt hållbarhetsarbete. [inspelad]
 • Föreläsning: Marknadsföring. Locka naturälskande besökare och stärk din digitala närvaro. [inspelad]
 • Mobile labs: Omsätt ny kunskap i praktiken. Vässar din produkt och marknadsföring. WS + individuell coachning.
15 feb Nätverksträff: Vägen framåt med nya Visit Blekinge [inspelad]
2021  
6 dec Pitchafton: Säljer in din idé och hittar finansieringen - med Almi och BBI
23 nov Frukostträff på Dragsö Camping - Locka nya kunder genom världsarvet - i samarbete med Karlskrona kommun
18 okt Nätverksträff på Pensionat Järnavik- Paketering, samarbeten och social hållbarhet
27 sep Digitala System 1.0 (kartläggning och rapport)
7 sep Uppstartsmöte med presentation av rapporter om marknad, målgrupp och trender [inspelad]
11-12 sep Filmproduktion gårdsbutikrundan
Maj-Aug Proffsfotohjälp - Två anlitade fotografer var ute och fotade 20 företag i sina verksamheter. 
Maj-Aug Annonskampanj BLT
Maj-Aug Annonskampanj sociala medier

Läs mer om insatserna under vår nyhetssida. Fler insatser publiceras i kalendern kontinuerligt.

Finansiering och genomförande

CoTourism är finansierat av EU-medel via Nationella regionalfondsprogrammet och Region Blekinge, och löper från senhösten 2020 till våren 2023, med en total budget på 6,4 miljoner kronor.

Region Blekinge är projektägare, och Visit Blekinge AB (svb) är projektledare för arbetet som genomförs i nära samarbete med näringslivs- och turistorganisationer i Blekinges fem kommuner. Samverkan sker även med Blekinge Arkipelag som driver företagsnätverket ARK56.

CoTourism är ett av flera regionala projekt som initierats för att stötta företag som drabbats av pandemin. Samarbeten sker mellan projekten, och företagen i besöksnäringen har även möjlighet att delta i flera projekt. Genom CoTourism lotsas företagen rätt baserat på en behovsanalys. Läs mer om de olika projekten.

 

samarbetspartners