Karlshamn från ovan

CoTourism

Projekt för besöksnäringen i pandemin

Visit Blekinge genomför ett affärsutvecklingsprojekt för att stödja små- och medelstora företag inom besöksnäringen i Blekinge som drabbats eller riskera drabbas av Coronapandemin. Stöden ges genom direkta insatser till företagen inom digitalisering och hållbar affärs- och produktutveckling-

I projektet CoTourism får företagen hjälp med akuta insatser av personer med spetskompetens för att gå starkare ur krisen. Syftet är att deltagarna ska få stöd i att på lång sikt öka sin förnyelseförmåga och konkurrenskraft.

Företagen kan få hjälp med att:

  • Implementera digitala lösningar och öka den digital kompetensen
  • Utveckla, paketera och skapa digitalt säljbara produkter
  • Skapa gemensamma hållbara erbjudanden och samarbete

 

Finansiering och genomförande

CoTourism är finansierat av EU-medel via Nationella regionalfondsprogrammet och Region Blekinge, och löper från senhösten 2020 till våren 2023, med en total budget på 6,4 miljoner kronor.

Region Blekinge är projektägare, och Visit Blekinge AB (svb) är projektledare för arbetet som genomförs i nära samarbete med näringslivs- och turistorganisationer i Blekinges fem kommuner. Samverkan sker även med Blekinge Arkipelag som driver företagsnätverket ARK56.

CoTourism är ett av flera regionala projekt som initierats för att stötta företag som drabbats av pandemin. Samarbeten sker mellan projekten, och företagen i besöksnäringen har även möjlighet att delta i flera projekt. Genom CoTourism lotsas företagen rätt baserat på en behovsanalys. Läs mer om de olika projekten här.

 

samarbetspartners