CoTourism

CoTourism

Projektet CoTourism stöttade företag i Blekinges besöksnäring genom att erbjuda hjälp inom digitalisering och hållbar produktutveckling under 2020-2023. Alla insatser har varit fristående och kostnadsfria, och majoriteten av dem är inspelade och kan beställas under knappen "Utbildningar och föreläsningar" till höger. Ur projektet har vi även format 5 fortsättningar för en hållbar besöksnäring, som du kan läsa mer om här.


 

5 fortsättningar från ett framgångsrikt projekt

Under tre år har CoTourism genomfört aktiviteter för Blekinges besöksnäring. Det har varit utbildningar, föreläsningar och branschträffar. Vi har tagit fram mallar, checklistor, rapporter och analyser. Det har bollplankats och nätverkats. Vi har genomfört 24 insatser (och närmare 100 delinsatser) inom digitalisering och hållbar produktutveckling, vilket har genererat 500+ stöd till 119 företag (och vi räknar fortfarande). Besöksnäringen har varit med och format det här projektet och gjort att vi nått våra projektmål med över häpnadsväckande 200%!

Det är med lite vemod att avsluta projektet men samtidigt mycket stolthet och tacksamhet över att projektet enligt utvärderingarna har uppskattats och använts. Och vet du vad det bästa är? Allt tar inte slut bara för att projektet gör det.

 

1. Kanaler för info och utbyten

Vi fortsätter att använda projektets sociala medier för både offentliga sektorn och er i privata besöksnäringen. Facebook-gruppen med 160+ medlemmar är ert gemensamma bollplank med plats för hur mycket idéer, tankar och frågor som helst. Där händer massor! På Instagram fortsätter vi informera och inspirera.

CoTourism Blekinge - Fem fortsättningar

 

2. Utbildningsbibliotek

Vi har samlat projektets inspelade föreläsningar och utbildningar i ett digitalt bibliotek som företagen kostnadsfritt kan ta del av - när de vill, varifrån de vill och i sin egen takt.

CoTo

Du hittar biblioteket här: https://www.visitblekinge.se/utbildningar-och-inspiration
 

 

3. Regional samverkan

CoTourisms samverkan mellan kommunerna har varit både efterlängtad och lönsam. Därför skapades en långsiktig regional samverkansmodell för fortsatt strategiskt arbete för en hållbar besöksnäring i projektet. Från och med november 2023 är samverkan projektoberoende.

CoTourism Blekinge - Fem fortsättningar

 

4. Mer stöd i nya satsningar

Visit Blekinge har initierat en fortsättning för kompetensstöd och ambassadörsstöd för besöksnäringsföretagen genom det nya projektet ”Live in Blekinge”. Vi återkommer om detta under början av 2024. https://www.visitblekinge.se/live-in-blekinge

CoTourism Blekinge - Fem fortsättningar
 

 

5. Analysverktyg

Vi har utvecklat ett digitalt verktyg som mäter företagens mognad. Det ger dem en bild av vad deras nästa steg är och vi som jobbar med näringen får förståelse för vad de behöver. Självskattningsverktyget sammanställer direkt via mejl om deras styrkor och förbättringsområden inom ex marknadsföring, digital tillgänglighet och hållbart företagande.

CoTourism Blekinge - Fem fortsättningar

 


 

 

 

KALENDER

Pågående och kommande aktiviteter
okt 2022
-juni2023

Mognadsanalys-verktyg
Ingen aktör är den andra lik i besöksnäringen. Och alla är olika mogna i sin satsning. Vi skapar därför ett digitalt mognadsverktyg som ger företagen förståelse för den egna (möjliga) förflyttningen. Syftet är inte att alla företag ska få toppbetyg inom samtliga kategorier – utan att hjälpa företagen se potential och hitta individuella möjligheter för avancering, liksom motivera en höjning av lägstanivå i hela branschen. För främjandesystemet ger verktyget möjligheter till analys och jämförelser, temperaturmätning av näringen, och förståelse för vilka kunskaps- och kompetenshöjande insatser som efterfrågas.

Upphandlande konsult är Svensk destinationsutveckling som är proffs på utveckling av besöksnärings- och destinationsutvecklingsfrågor i Sverige.

 

Genomförda
2023

 

9 maj Årets kick-off inför högsäsongen 2023 på Kreativum där företag och turismenheter utbyter erbjudanden och material, pratar om satsningar och samarbeten för året. Samtal kring möjligheter och utmaningar inför högtrycket. Presentation av arbetet med den reviderade besöksnäringsstrategin samt om ett nytt mognadsanalysverktyg.
20 april Visit Blekinge samordnar arbetet med att revidera besöksnäringsstrategin och här spelar besöksnäringens åsikter stor roll för att vi ska få en så genomarbetad och användbar strategi som möjligt. En workshop på Ronneby Brunn genomfördes där vi delade med oss av tankar och erfarenheter. Inkluderar en spaning mot framtiden tillsammans för att se vilka möjliga omvärldar vi kommer att verka i. Liksom en framtidsinriktad workshop som kommer att ligga till grund för det fortsatta strategiarbetet.
13 april

Digitalt informationsmöte om vad branschorganisationen Visita kan erbjuda er företag - och vänder sig både till er som redan är medlemmar men kanske inte vet fullt ut hur man nyttjar sitt medlemskap, och även till er som är nyfikna på ett medlemskap.

27-28 mars Digital Matchmaking-event med researrangörer på den svenska och utländska marknaden samt pitchövning och individuell rådgivning. I samarbete med Placebrander och Svecia Travels.
14 mars Digitalt föredrag om ekonomi och lönsamhet. Om praktisk prissättning, kalkylering, goda exempel och fallgropar. [inspelad]
7 mars Digital informationsträff för friluftsfestivalen Blekinge Adventure Festival, för er som är intresserade av att delta som arrangör.
15 feb Digitala föredrag: Så säljer du dina paket. Svecia Travels ger dig konkreta tips och verktyg för att sälja dina paket. Om vilka paketsäljare och researrangörer som finns, med goda exempel på företag som lyckats med det här. [inspelad]
13 feb Branschträff på BTH i Karlshamn om projektets insatser, Visit Blekinges kampanjer och statistik. Om marknadspositioneringen av Blekinge och besöksnäringsstrategin.Teknikutställning och samarbetsmöjligheter med BTH-studenter.
2022

 

15 dec Lärseminarium kring mognads-kategorisering - där offentliga aktörer och företagare diskuterade framtagning av ett analysverktyg som kan hjälpa företagen att se potential och hitta individuella möjligheter för utveckling. Verktyget möjliggör analyser och jämförelser och ger förståelse för vilka kunskaps- och kompetenshöjande insatser som behövs in näringen.
15 nov Digitalt föredrag om researrangörer - om vad ett paket enligt paketreselagen faktiskt är, hur man bygger ett paket, vilken typ av paket som egentligen säljer bäst, att arbeta i olika bokningssystem och tips på bra betallösningar och provision, vilka vanliga fallgropar som finns och hur de kan undvikas och såklart – hur paketerar vi mitt i en osäker tid med aktuella frågor som resegaranti, inställda resor och hur hanterar vi detta? [inspelad]
mars-dec Swedish Welcome-metoden: 11 besöksnäringsföretag ingick i insatsen som bestod av ett oanmält gästbesök med feedback och idéer för att stärka gästupplevelsen, konkreta tips på hur de kan fördjupa och kommunicera sitt hållbarhetsarbete och skräddarsydd handlingsplan med 100 aspekter som passar företagets ambitioner och mål. Avslutningsvis anordnades en återträff för deltagarna där de delade med sig och inspirerades av varandras erfarenheter.
8 nov Nätverksträff på Café Mandeltårtan: Lärdomar från Swedish Welcome-metoden med goda exempel och tips på hur du kan utveckla din verksamhet inom ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Statistik, projektet Hållbar turism i världsarv och biosfärområde samt samtal kring projektets kommande stora insatser.
oktober Webbakuten: Utbildning och individuell rådgivning med GetSocial där du lär dig hur du maxar din webbplats och hur du behöver tänka när du skapar/beställer en ny. Val av texter och bilder, hur du skapar struktur och hur du hamnar högt uppe på google och andra sökmotorer. [inspelad]
12 sep Branschträff på Äggaboden: Nätverk och utbyte av tankar kring sommaren för både företag och turismenheter - framgångar, utmaningar och statistik. Kampanjer, prognoser och projektinsatser framåt.
3 maj Årets kick-off inför högsäsongen 2022 på Björketorps gård där både företag och turismenheter utbyter erbjudanden och material, pratar om satsningar och samarbeten för året. Samtal kring möjligheter och utmaningar inför högsäsongen.
april

Fota och filma med mobilen: Kurspaket med utbildning, workshop och rådgivning där du lär dig hur du marknadsför ditt företag med mobilen i det vardagliga arbetet, tips och tricks på hur du fångar ögonblicksstunder, hur du publicerar i dina kanaler och vilka appar som kan hjälpa dig. [inspelad]

nov 2021-
mars 2022
Utbildningspaket Digitala system och kanaler samt individuell rådgivning och 12 månaders stöd i alumnigrupp.
 • Grundutbildning i marknadsföring på Facebook och Instagram
 • Marknadsföring i Facebook och Instagram [inspelad]
 • Google Ads [inspelad]
 • Google Analytics/SEO [inspelad]
 • Google My Business [inspelad]
 • Tripadvisor och HolidayCheck [inspelad]
 • Bokningssystem [inspelad]
11 mars Halvdagskonferens med inspirationsseminarium på Hotell Carlshamn. Närverk, föreläsning och workshop med fokus på den växande trenden natur och outdoor.
sep 2021-
mars 2022

Hållbar produktutveckling: Kurspaket med föreläsningar, workshops och samarbeten med riktlinjer och verktyg för hur du i praktiken skapar bättre och mer hållbara erbjudanden.

 • Föreläsning: Utmaningar och styrkor. Om den svenske resenären och hemestertrenden [inspelad]
 • Föreläsning: Om hållbarhet. För effekt på naturen, samhället och plånbok. WS - synliggör/nyttja ditt hållbarhetsarbete. [inspelad]
 • Föreläsning: Marknadsföring. Locka naturälskande besökare och stärk din digitala närvaro. [inspelad]
 • Mobile labs: Omsätt ny kunskap i praktiken. Vässar din produkt och marknadsföring. WS + individuell coachning.
15 feb Nätverksträff: Vägen framåt med nya Visit Blekinge [inspelad]
2021

 

6 dec Pitchafton: Säljer in din idé och hittar finansieringen - med Almi och BBI
23 nov Frukostträff på Dragsö Camping - Locka nya kunder genom världsarvet - i samarbete med Karlskrona kommun
18 okt Nätverksträff på Pensionat Järnavik- Paketering, samarbeten och social hållbarhet
27 sep Digitala System 1.0 (kartläggning och rapport)
7 sep Uppstartsmöte med presentation av rapporter om marknad, målgrupp och trender [inspelad]
11-12 sep Filmproduktion gårdsbutikrundan
Maj-Aug Proffsfotohjälp - Två anlitade fotografer var ute och fotade 20 företag i sina verksamheter.
Maj-Aug Annonskampanj BLT
Maj-Aug Annonskampanj sociala medier

Läs mer om insatserna under vår nyhetssida. Fler insatser publiceras i kalendern kontinuerligt.

Finansiering och genomförande

CoTourism är finansierat av EU-medel via Nationella regionalfondsprogrammet och Region Blekinge, och löper från senhösten 2020 till våren 2023, med en total budget på 6,4 miljoner kronor.

Region Blekinge är projektägare, och Visit Blekinge AB (svb) är projektledare för arbetet som genomförs i nära samarbete med näringslivs- och turistorganisationer i Blekinges fem kommuner. Samverkan sker även med Blekinge Arkipelag som driver företagsnätverket ARK56.

CoTourism är ett av flera regionala projekt som initierats för att stötta företag som drabbats av pandemin. Samarbeten sker mellan projekten, och företagen i besöksnäringen har även möjlighet att delta i flera projekt. Genom CoTourism lotsas företagen rätt baserat på en behovsanalys. Läs mer om de olika projekten.

 

samarbetspartners