Karlshamn från ovan

CoTourism

CoTourism är projektet som stöttar företag i Blekinges besöksnäring att gå starkare ur pandemin. Här erbjuds hjälp inom digitalisering och hållbar produktutveckling genom en rad insatser som pågår tom 2023. Anmäl dig till de insatser som är relevanta för ditt företag i kalendern nedan. Alla insatser är kostnadsfria för er företag.

Kalender

Pågående och kommande aktiviteter

Sept 2021-
Mars 2022

Hållbar produktutveckling

Ett kurspaket som innehåller föreläsningar, workshopar och samarbeten. Deltagarna får riktlinjer och verktyg för hur man i praktiken skapar paket bättre och mer hållbara erbjudanden - både individuellt och tillsammans med varandra. Innehåller individuell rådgivning. Kursen är påbörjad och fullsatt.

29/9 - Kick-off
13/10 - Ws Hållbarhet
27/10 - Ws Marknadsföring
9/11 - Mobile Labs

Nov 2021 -
Mars 2022

Digitala System 2.0

Utbildningspaket för digitala system och kanaler så som sociala medier och analyssystem till recensionstjänster och bokningssystem. Innehåller individuell rådgivning liksom 12 månaders stöd i alumnigrupp. Anmälan är fortfarande öppen och det finns platser kvar, men vissa delar har begränsat antal deltagare. Information och anmälan hittar du här.

nov 2021-jan 2022 - Grundutbildning i marknadsföring på Facebook och Instagram (rekommenderas för alla)
13-14/1 - Marknadsföring i Facebook och Instagram (rekommenderas för alla)
25-26/1 - Google Ads
8-9/2 - Google Analytics/SEO
2/3 - Google My Business
23-24/3 - Tripadvisor och HolidayCheck
30/3 - Bokningssystem

6 dec

16.00-18.00

Pitchafton:
Hur man säljer in en idé och var man hittar finansiering

På Best Western i Karlshamn bollar vi idéer och hittar samarbeten. Med oss har vi BBI och Almi som berättar om hur du på bästa sätt säljer in en företagsidé och hur du hittar finansiering till den. Vi bjuder på fika.

Anmälan görs här

 

Avslutade 2021
Maj-Aug Annonskampanj sociala medier
Maj-Aug Annonskampanj BLT
Maj-Aug Proffsfotohjälp
11-12 sept Filmproduktion gårdsbutikrundan
27 sept Digitala System 1.0 (kartläggning och rapport)
18 okt Nätverksträff - Paketering, samarbeten och social hållbarhet
23 nov Frukostträff - Locka nya kunder genom världsarvet

Läs mer om insatserna under vår nyhetssida. Fler insatser publiceras kontinuerligt.

Finansiering och genomförande

CoTourism är finansierat av EU-medel via Nationella regionalfondsprogrammet och Region Blekinge, och löper från senhösten 2020 till våren 2023, med en total budget på 6,4 miljoner kronor.

Region Blekinge är projektägare, och Visit Blekinge AB (svb) är projektledare för arbetet som genomförs i nära samarbete med näringslivs- och turistorganisationer i Blekinges fem kommuner. Samverkan sker även med Blekinge Arkipelag som driver företagsnätverket ARK56.

CoTourism är ett av flera regionala projekt som initierats för att stötta företag som drabbats av pandemin. Samarbeten sker mellan projekten, och företagen i besöksnäringen har även möjlighet att delta i flera projekt. Genom CoTourism lotsas företagen rätt baserat på en behovsanalys. Läs mer om de olika projekten.

 

samarbetspartners