CoTourism

CoTourism

Projektet CoTourism stöttar företag i Blekinges besöksnäring genom att erbjuda hjälp inom digitalisering och hållbar produktutveckling under 2020-2023. Alla insatser är fristående och kostnadsfria, så anmäl dig till de aktiviteter som passar just ditt företag. Majoriteten av de redan genomförda aktiviteterna är inspelade och kan beställas under knappen "Inspelat material" till höger.

KALENDER

Pågående och kommande aktiviteter
okt 2022-
april 2023
Kartläggning och match-making av införsäljningsaktörer

Det råder stor brist på aktörer som säljer Blekingeföretagens erbjudanden på både den nationella och internationella marknaden. Denna insats kommer bidra till större kunskap om aktörerna och marknaderna och samtidigt möjliggöra fler affärer för företagen. Insatsen innehåller:

 • Digitalt föredrag om hela försäljningskedjan gentemot researrangörer. Finns i "Inspelat material" >
 • Nulägesanalys på företagen kring mognadsgrad/exportmognadsgrad, behov och efterfråga.
 • Kartläggning av researrangörer. Finansieringsmodeller, plattformar och goda exempel på samarbeten.
 • Digitalt seminarium "Så säljer du ditt paket - på svenska och utländska marknaden" 15 feb
 • Digital matchmaking-event: 27-28 mars där företagen får möta de säljande leden
 • Lathund, lista, kriterier för hur aktörerna kan arbeta med för att välja rätt samverkanspart, kunna arbeta med affärsturism och hitta rätt mässor

Upphandlande konsult är Placebrander som är experter på platsutveckling och platsmarknadsföring.

okt 2022-april 2023 Mognadsanalys-verktyg

Ingen aktör är den andra lik i besöksnäringen. Och alla är olika mogna i sin satsning. Vi skapar därför ett digitalt mognadsverktyg som ger företagen förståelse för den egna (möjliga) förflyttningen. Syftet är inte att alla företag ska få toppbetyg inom samtliga kategorier – utan att hjälpa företagen se potential och hitta individuella möjligheter för avancering, liksom motivera en höjning av lägstanivå i hela branschen. För främjandesystemet ger verktyget möjligheter till analys och jämförelser, temperaturmätning av näringen, och förståelse för vilka kunskaps- och kompetenshöjande insatser som efterfrågas. 

Upphandlande konsult är Svensk destinationsutveckling som är proffs på utveckling av besöksnärings- och destinationsutvecklingsfrågor i Sverige.

13 feb 2023
kl 10-13
(Teknikutställning och mingel fr kl 9.00)

Branschträff

Vi ses på BTH i Karlshamn där vi tittar på projektets insatser, liksom på Visit Blekinges kampanjer, statistik och prognos. Vi berör arbetena kring marknadspositioneringen av Blekinge och besöksnäringsstrategin. Vi kommer även få veta hur vi kan samarbeta med studenterna, och ett hett tips är att komma redan kl 9 så kan du prova på all ny teknik som BTH jobbar med.

Anmäl dig här

15 feb 2023

Digitala föredrag:
Så säljer du dina paket

Placebrander ger dig konkreta tips och verktyg för att sälja dina paket. Det blir ett kanontillfälle att lära dig mer om vilka paketsäljare och researrangörer som finns, med goda exempel på företag som lyckats med det här. 

kl 09.00-11.30 - Så säljer du på den nationella marknaden 

- Svecia Travels presenterar paketexempel som har sålt bra på den svenska marknaden och anledningar till att de har sålt bra.
- Great days/Live It presenterar hur du kan sälja paket via dem.
- Är du intresserad av att nå en cykelmålgrupp, lyssna till Sweden by Bike och hör hur du kan göra detta via dem.
- Lena Peter från Paddelkompaniet berättar om deras erfarenheter av att paketera för svenska marknaden.

kl 13.00-15.30 - Så säljer du på den utländska marknaden
- Hur fungerar de olika marknaderna som är intressanta för Blekinge avseende paketering och bearbetning av målgrupperna. Anna Österlund, Placebrander.
- Incomingbolaget Best of Scandinavia gör en presentation av sig själva och vilka paket som de söker efter.
- Tony Forsberg från Mörrums Kronolaxfiske berättar om hur de bygger och säljer sina paket internationellt.
- Svecia Travels erfarenheter om att sälja paket på en internationell marknad.
- Presentation av kartläggning av vilka arrangörer som kan vara aktuella för Blekinge. Lotta Karlsson, Svecia Travels.
- Vill du nå ut på den tyska marknaden? Svecia Travels presenterar möjlighet för er att medverka i en försäljningsaktivitet i vår.

Du väljer själv om du vill gå på ett av dem eller båda.

Anmäl dig här

14 mars
kl 10-12

Digitalt föredrag:
Ekonomi och prissättning

På efterfrågan av er företag kommer en konkret föreläsning och workshop kring hur du bör tänka när du prissätter produkter. Vi kollar på ett kalkylinstrument och tittar på goda och dåliga exempel. Vi testar med verkliga produkter och du får göra egna räkneexempel på dina produkter. Vi avslutar passet med en generös frågestund där du kan lyfta dina egna frågor och funderingar. Passet spelas in, så anmäl dig om du är intresserad oavsett om du är tillgänglig på satt datum, så får du inspelningen i efterhand.

Anmäld dig här

27-28 mars 2023 Digital Matchmaking-event med researrangörer

Det råder stor brist på aktörer som säljer era erbjudanden på den nationella och internationella marknaden. Kritikerrosade Placebrander leder ett uppdrag för att möjliggöra fler affärer för dig. Välkommen till ett enkelt digitalt matchmaking-event där du får möta de säljande leden. Vi återkommer med mer konkret upplägg och tider.

Anmäl dig här

9 maj 2023
kl 9-13

Årets Kick-off /Materialbytardag

Årets kick-off inför högsäsongen 2023 hålls på Kreativum där företag och turismenheter utbyter erbjudanden och material, pratar om satsningar och samarbeten för året. Samtal kring möjligheter och utmaningar inför högtrycket.

Anmäl dig här

 

Avslutade
2022  
15 dec Lärseminarium kring mognads-kategorisering - där offentliga aktörer och företagare diskuterade framtagning av ett analysverktyg som kan hjälpa företagen att se potential och hitta individuella möjligheter för utveckling. Verktyget möjliggör analyser och jämförelser och ger förståelse för vilka kunskaps- och kompetenshöjande insatser som behövs in näringen.
15 nov Digitalt föredrag om researrangörer - om vad ett paket enligt paketreselagen faktiskt är, hur man bygger ett paket, vilken typ av paket som egentligen säljer bäst, att arbeta i olika bokningssystem och tips på bra betallösningar och provision, vilka vanliga fallgropar som finns och hur de kan undvikas och såklart – hur paketerar vi mitt i en osäker tid med aktuella frågor som resegaranti, inställda resor och hur hanterar vi detta? [inspelad]
mars-dec Swedish Welcome-metoden: 11 besöksnäringsföretag ingick i insatsen som bestod av ett oanmält gästbesök med feedback och idéer för att stärka gästupplevelsen, konkreta tips på hur de kan fördjupa och kommunicera sitt hållbarhetsarbete och skräddarsydd handlingsplan med 100 aspekter som passar företagets ambitioner och mål. Avslutningsvis anordnades en återträff för deltagarna där de delade med sig och inspirerades av varandras erfarenheter.
8 nov Nätverksträff på Café Mandeltårtan: Lärdomar från Swedish Welcome-metoden med goda exempel och tips på hur du kan utveckla din verksamhet inom ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Statistik, projektet Hållbar turism i världsarv och biosfärområde samt samtal kring projektets kommande stora insatser.
oktober Webbakuten: Utbildning och individuell rådgivning med GetSocial där du lär dig hur du maxar din webbplats och hur du behöver tänka när du skapar/beställer en ny. Val av texter och bilder, hur du skapar struktur och hur du hamnar högt uppe på google och andra sökmotorer. [inspelad]
12 sep Branschträff på Äggaboden: Nätverk och utbyte av tankar kring sommaren för både företag och turismenheter - framgångar, utmaningar och statistik. Kampanjer, prognoser och projektinsatser framåt.
3 maj Årets kick-off inför högsäsongen 2022 på Björketorps gård där både företag och turismenheter utbyter erbjudanden och material, pratar om satsningar och samarbeten för året. Samtal kring möjligheter och utmaningar inför högsäsongen.
april

Fota och filma med mobilen: Kurspaket med utbildning, workshop och rådgivning där du lär dig hur du marknadsför ditt företag med mobilen i det vardagliga arbetet, tips och tricks på hur du fångar ögonblicksstunder, hur du publicerar i dina kanaler och vilka appar som kan hjälpa dig. [inspelad]

nov 2021-
mars 2022
Utbildningspaket Digitala system och kanaler samt individuell rådgivning och 12 månaders stöd i alumnigrupp.

 • Grundutbildning i marknadsföring på Facebook och Instagram
 • Marknadsföring i Facebook och Instagram [inspelad]
 • Google Ads [inspelad]
 • Google Analytics/SEO [inspelad]
 • Google My Business [inspelad]
 • Tripadvisor och HolidayCheck [inspelad]
 • Bokningssystem [inspelad]
11 mars Halvdagskonferens med inspirationsseminarium på Hotell Carlshamn. Närverk, föreläsning och workshop med fokus på den växande trenden natur och outdoor.
sep 2021-
mars 2022

Hållbar produktutveckling: Kurspaket med föreläsningar, workshops och samarbeten med riktlinjer och verktyg för hur du i praktiken skapar bättre och mer hållbara erbjudanden.

 • Föreläsning: Utmaningar och styrkor. Om den svenske resenären och hemestertrenden [inspelad]
 • Föreläsning: Om hållbarhet. För effekt på naturen, samhället och plånbok. WS - synliggör/nyttja ditt hållbarhetsarbete. [inspelad]
 • Föreläsning: Marknadsföring. Locka naturälskande besökare och stärk din digitala närvaro. [inspelad]
 • Mobile labs: Omsätt ny kunskap i praktiken. Vässar din produkt och marknadsföring. WS + individuell coachning.
15 feb Nätverksträff: Vägen framåt med nya Visit Blekinge [inspelad]
2021  
6 dec Pitchafton: Säljer in din idé och hittar finansieringen - med Almi och BBI
23 nov Frukostträff på Dragsö Camping - Locka nya kunder genom världsarvet - i samarbete med Karlskrona kommun
18 okt Nätverksträff på Pensionat Järnavik- Paketering, samarbeten och social hållbarhet
27 sep Digitala System 1.0 (kartläggning och rapport)
7 sep Uppstartsmöte med presentation av rapporter om marknad, målgrupp och trender [inspelad]
11-12 sep Filmproduktion gårdsbutikrundan
Maj-Aug Proffsfotohjälp - Två anlitade fotografer var ute och fotade 20 företag i sina verksamheter. 
Maj-Aug Annonskampanj BLT
Maj-Aug Annonskampanj sociala medier

Läs mer om insatserna under vår nyhetssida. Fler insatser publiceras i kalendern kontinuerligt.

Finansiering och genomförande

CoTourism är finansierat av EU-medel via Nationella regionalfondsprogrammet och Region Blekinge, och löper från senhösten 2020 till våren 2023, med en total budget på 6,4 miljoner kronor.

Region Blekinge är projektägare, och Visit Blekinge AB (svb) är projektledare för arbetet som genomförs i nära samarbete med näringslivs- och turistorganisationer i Blekinges fem kommuner. Samverkan sker även med Blekinge Arkipelag som driver företagsnätverket ARK56.

CoTourism är ett av flera regionala projekt som initierats för att stötta företag som drabbats av pandemin. Samarbeten sker mellan projekten, och företagen i besöksnäringen har även möjlighet att delta i flera projekt. Genom CoTourism lotsas företagen rätt baserat på en behovsanalys. Läs mer om de olika projekten.

 

samarbetspartners