Karlshamn från ovan

CoTourism

CoTourism är projektet som stöttar företag i Blekinges besöksnäring att gå starkare ur pandemin. Här erbjuds hjälp inom digitalisering och hållbar produktutveckling genom en rad insatser som pågår tom 2023. Anmäl dig till de insatser som är relevanta för ditt företag i kalendern nedan. Alla insatser är kostnadsfria för er företag.

Kalender

Läs mer om insatserna under vår nyhetssida. Fler insatser publiceras kontinuerligt.

2021 - Pågående och kommande
Sept 

Hållbar produktutveckling
- Kick-off 29/9
- Workshop hållbarhet 13/10
- Workshop Marknadsföring 27/10
- Mobile Labs 9/11
Samt invividuell rådgivningsplan

Kursen pågår tom mars 2022 
Start nov  Digitala System 2.0

Projektet upphandlar konsulter som stöttar er med utbildning och implementering av olika digitala system. Insatsen fortlöper från november 2021–februari 2022. För att kunna ta del av dessa konsulttimmar behöver du fylla i enkäten nedan senast 15 oktober.

Sista anmälningsdag är har passerat, men sätt upp dig på reservlistan här

6 dec Pitchafton

På Best Western bollar vi idéer och hittar samarbeten. Med oss har vi både BBI och Almi som berättar om hur du på bästa sätt säljer in en företagsidé och hur du hittar finansiering till den. Vi bjuder på fika.

Anmälan görs här

 

Avslutade
Maj-Aug Annonskampanj sociala medier Insats genomförd
Maj-Aug Annonskampanj BLT Insats genomförd
Maj-Aug Proffsfotohjälp Insats genomförd
11-12 sept Filmproduktion gårdsbutikrundan Insats genomförd
27 sept Digitala System 1.0 Insats genomförd
18 okt Nätverksträff Insats genomförd

 

Finansiering och genomförande

CoTourism är finansierat av EU-medel via Nationella regionalfondsprogrammet och Region Blekinge, och löper från senhösten 2020 till våren 2023, med en total budget på 6,4 miljoner kronor.

Region Blekinge är projektägare, och Visit Blekinge AB (svb) är projektledare för arbetet som genomförs i nära samarbete med näringslivs- och turistorganisationer i Blekinges fem kommuner. Samverkan sker även med Blekinge Arkipelag som driver företagsnätverket ARK56.

CoTourism är ett av flera regionala projekt som initierats för att stötta företag som drabbats av pandemin. Samarbeten sker mellan projekten, och företagen i besöksnäringen har även möjlighet att delta i flera projekt. Genom CoTourism lotsas företagen rätt baserat på en behovsanalys. Läs mer om de olika projekten.

 

samarbetspartners