Lister Härads Tingshus

Sölvesborgs och kanske Blekinges mest kända byggnad av arkitekten Gunnar Asplund. Nyrenoverat enligt Asplunds färgsättning.

Beskrivning

Öppet 2024:
25 juni - 6 augusti
Måndag: Stängt
Tisdag: Kl. 11.00 - 15.00
Onsdag - Söndag: Stängt

Öppethållande sköts av Kulturföreningen Borres Vänner
Borre museet har även öppet under tisdagar kl. 11.00 - 15.00

Tingshuset i Sölvesborg är Blekinges kanske mest berömda byggnad. Hit kommer det ständigt arkitektstuderande på besök från hela världen. Tingshusbyggnaden ligger i fonden på en rak gata som sträcker sig från järnvägsstationen. Genom att framhäva gaveln har den lovprisade arkitekten Gunnar Asplund gett huset en monumental karaktär trots att det inte är särskilt stort.

Innan tingshuset i Sölvesborg byggdes fanns, sedan 1795, Lister härads tingshus i Norje. Man ville dock flytta verksamheten till Sölvesborg eftersom det var den största orten. Det nya tingshuset ritades 1919 av arkitekt Erik Gunnar Asplund. Asplund är egentligen den enda svenska 1900-talsarkitekt som fått internationellt inflytande. Redan då han ritade tingshuset var han aktuell i Blekinge genom att han ritat två privatvillor i Ronneby samt Karlshamns realskola, numera en del av Väggaskolan. Bland hans mest berömda verk kan nämnas stadsbiblioteket och Skogskyrkogården i Stockholm.

Men ritningarna till det nya tingshuset var kontroversiella. Det fanns folk i Sölvesborg som tyckte att huset kom att bli stadens fulaste byggnad. Hade det inte byggts utanför stadsplanerat område hade antagligen byggnadsnämnd och borgmästare stoppat bygget.

Tingshuset uppfördes 1920-21. Huvudentreprenör var stadsbyggmästaren Klas Modig. Man hade beräknat byggkostnaden till 200 000 kronor men slutnotan hamnade på cirka 350 000 kronor.

Byggnaden är ett tidigt exempel på den s.k. 1920-talsklassicismen. Det är en enkel murad byggnad med betongbjälklag i bottenvåningen och över tingssalen. Den segmentformade entrén är lik stationshusets entré. Övriga fasader på tingshuset har en mer intim och informell karaktär.

Asplund var mycket intresserad av bygget och deltog i hela processen. Han utformade även interiörsdetaljer och möbler, såsom domarstolen, bord, golvur och tavlan över ingången. Han var mycket noggrann och la omsorg vid detaljerna. En detalj som kan nämnas är det lilla runda fönstret i tingssalen. På eftermiddagen släpper den in solljuset så att det faller på vittnesplatsen. Det infallande ljuset har kallats för "sanningens ljus". Alla de runda former som återkommer i träsnickerier, rumsutformning, fönster m.m. menar en del beror på att hans fru var gravid under denna period.

Fram till sommaren 2001 har huset använts som domstol, sedan flyttades domstolsverksamheten till Karlshamn. Byggnaden har därefter stått tom men nu tar ny verksamhet vid. År 2005 köpte sparbanken Tingshuset för 2,9 miljoner kronor. Man skänkte det sedan till Sölvesborgs kommun och dess invånare, med krav om att det ska bli ett kulturhus.

Tingshuset är sedan 1993 byggnadsminnesförklarat. Byggnaden är belägen inom riksintresseområde för kulturmiljövården: Sölvesborgs stad vars stadsplan är ett av landets bäst bevarade exempel på senmedeltidens regelbundna torgstäder. Staden växte upp i skydd av Sölvesborgs slott, ett av medeltidens viktigaste danska riksfästen. Efter en stadsbrand 1801 återuppbyggdes handelsstaden med en ännu delvis väl bevarad småskalig bebyggelse.

Texten är hämtad från Länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/blekinge

Fram till 2001 fördes tingsrättsförhandlingar här. Idag har man restaurerat husets kulturhistoriskt mest värdefulla delar tillbaka till ursprungsutförande. Och nu har dörrarna har öppnats för allmänheten, den som ska gifta sig, döpa sitt barn eller bara ha ett möte med stil, kan hyra den nyrestaurerade byggnaden.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)