BAF

Tillstånd och markupplåtelse

Tillstånd 

Vill du som aktör delta under festivalen och använda offentlig plats? 

I vissa fall kan det krävas polistillstånd för att använda offentlig plats till olika aktiviteter. Detta för att bevaka framkomlighet och säkerheten för allmänheten på offentliga platser. Läs mer om att söka tillstånd hos Polisen

 

Markupplåtelse 

Ibland behövs inte polistillstånd för upplåtelse av mark. Det vanligaste är att kommunen äger offentliga platser. Regler för offenliga platser finns i ordningslagen, exempelvis måste man ha tillstånd för offentliga platser när det gäller scener, tält försäljning eller placering av bord och stolar.

Är det en tillfällig aktivitet kan det räcka med ett godkännande från kommunen för att nyttja platsen. 

För att säkerhetsställa att marken är tillåten att nyttja för ert ändamål rekommenderar vi att ni hör av er till monia.jonsson@solvesborg.se

 

Tillstånd för att nyttja naturreservat

Beroende på vad som står i föreskrifterna för respektive naturreservat kan tillstånd från Länsstyrelsen krävas. Vi rekommenderar att kolla på Länsstyrelsens hemsida där ni hittar föreskrifterna längst ner på respektive reservat under fliken Besöksmål. Skulle det krävas ett tillstånd är det enheten för Tillstånd och Prövning som bör kontaktas, de nås via tillsyn.och.provning.blekinge@lansstyrelsen.se

Kontakt
Anette Thörnberg
Naturvårdshandläggare
Tel: 010-2240237

 

Information från Länstyrelserna 

Länsstyrelserna har tillsammans skapat ett informationsblad och en checklista om vilka restriktioner som gäller och vilka skyldigheter ni har från den 15 juli 2021. Läs gärna genom dessa för att vi ska få ett så säkert och trivsamt evenemang som möjligt!

Se bifogade nedan: