skapa vandringar eller festival i Blekinge kräver tillstånd

Info till arrangörer

Anmäl dig som arrangör

Driver du ett företag eller förening inom outdoor-segmentet? Välkommen att anmäla din aktivitet till programmet. Det är en kanonmöjlighet för din verksamhet att få marknadsföring, nå nya kunder och förlänga säsongen m.m. Det är kostnadsfritt att delta som arrangör, och anmälan gör du här:

 

Informationsträff

Den 7 mars kördes en digital informationsträff kring om festivalen och hur du kan delta med dina erbjudanden. Vill du titta på inspelningen, maila ted.holgersson@solvesborg

 

Tillstånd 

Vill du som aktör delta under festivalen och använda offentlig plats? 

I vissa fall kan det krävas polistillstånd för att använda offentlig plats till olika aktiviteter. Detta för att bevaka framkomlighet och säkerheten för allmänheten på offentliga platser. Läs mer om att söka tillstånd hos Polisen

 

Markupplåtelse 

Ibland behövs inte polistillstånd för upplåtelse av mark. Det vanligaste är att kommunen äger offentliga platser. Regler för offenliga platser finns i ordningslagen, exempelvis måste man ha tillstånd för offentliga platser när det gäller scener, tält försäljning eller placering av bord och stolar.

Är det en tillfällig aktivitet kan det räcka med ett godkännande från kommunen för att nyttja platsen. 

För att säkerhetsställa att marken är tillåten att nyttja för ert ändamål rekommenderar vi att ni hör av er till ansvarig hos er kommun.

 

Att nyttja naturreservat

Beroende på vad som står i föreskrifterna för respektive naturreservat kan tillstånd från Länsstyrelsen krävas. Vi rekommenderar att kolla på Länsstyrelsens hemsida där ni hittar föreskrifterna längst ner på respektive reservat under fliken Besöksmål. Skulle det krävas ett tillstånd är det enheten för Tillstånd och Prövning som bör kontaktas, de nås via tillsyn.och.provning.blekinge@lansstyrelsen.se

Kontakt
Anette Thörnberg
Naturvårdshandläggare
Tel: 010-2240237