2 personer vandrar i skymningen

Vandra Blekingeleden

Blekingeleden startar i medeltidsstaden Sölvesborg och tar dig via stigar och grusvägar genom skog, över betesmarker och förbi sjöar och vattendrag längs de 27 milen till slutmålet i Bröms. Nedan får du inspiration till ledens femton olika etapper.

Blekingeleden

Kort fakta om Blekingeleden

Totalt längd: cirka 27 mil uppdelat på femton etapper mellan 8 km och 34 km. De längsta etapperna kan mycket väl delas med en eller två lämpliga tältnätter längs vägen.

Service: Tillgång till toalett och vatten på de flesta etapper. Vissa dagar passerar du samhällen med butiker i Sölvesborg, Näsum, Olofström, Ronneby och Kristianopel.

Boende: Tält/vindskydd. STF Karlshamns Hotell i centrala Karlshamn. Campingstugor i Olofström, Långasjönäs, Järnavik och Kristianopel. Pensionat i Järnavik, Ronneby och Kristianopel. B&B och Airbnb.

Ta dig dit och tillbaka: Egen bil eller kollektivtrafik där det är möjligt. Använd gärna Blekingetrafikens tjänst Öppen närtrafik som innebär att du beställer en anslutningsresa – även där det saknas busshållplatser – till ordinarie kollektivtrafik. Beställs på 0455-165 00.

skåneleden

Etapp 1: SÖLVESBORG - GRUNDSJÖN

Fakta: 14,2 kilometer, 4–6 timmars vandring.

Boende: Hotell och B&B i Sölvesborg, vindskydd eller tält vid Grundsjön.

Leden: Blekingeleden sträcker sig från havsbrynet i Sölvesborg djupt in i bokskogen på Ryssbergets åsar med fantastisk utsikt över den utdikade sjön Vesan öster därom. Här kan du vandra längs bekväma skogsvägar och njuta av ädellövskogens skira ljus med inslag av bok, ek och avenbok. På etappmålet finns vatten, vindskydd och toalett.

Etapp 2: GRUNDSJÖN - ÖSTAFORS 

Fakta: 15,8 kilometer, 4–6 timmars vandring.

Boende: Vindskydd eller tält vid Östafors. Pensionat Strömbacken i Östafors.

Leden: Från Grundsjön mitt uppe på Ryssberget leder Blekingeleden rakt in i Skåne. Här vandrar du längs vackra partier i ädellövskog som då och då bryts av med mörka inslag av planterad gran. I Östafors väntar en vacker sträckning av Holjeån med chanser att se både utter, kungsfiskare, strömstare och forsärla. På etappmålet finns vatten, vindskydd och toalett.

Etapp 3: ÖSTAFORS - HALENS CAMPING 

Fakta: 15,5 kilometer, 4–6 timmars vandring.

Boende: Tält eller stuga på Halens camping. Vindskydd vid Myllevik, 2,9 km från Halens Camping längs sjöns östra sida.

Leden: Från Sibbarpsdalens fot i Östafors löper Blekingeleden parallellt med Skåneleden hela vägen till Olofström i hjärtat av Sveriges sydligaste vildmark. Det finns gott om alternativa vindskydd längs Halens strand som delas med paddlare i sjösystemet. På etappmålet finns boende, vatten, restaurang och toalett.

vandrare

Etapp 4: HALENS CAMPING - TULSEBODA BRUNNSPARK

Fakta: 20,5 kilometer, 6-8 timmars vandring

Boende: Tält eller vindskydd vid Slagesnässjön, strax innan Kyrkhult. Det finns också ett vindskydd vid Bredasjön cirka 3 km öster om Kyrkhult.

Leden: Blekingeleden mellan Olofström och Kyrkhult sträcker sig rakt genom Olofströms kommun, från de natursköna vattnen i söder till Slagesnässjön i norr och brunnsparken i Kyrkhult vid sidan om Södersjön. Missa inte en promenad i Kyrkhult för att ta del av den gamla brunnskulturen med praktfulla trävillor och naturromantik. På etappmålet finns vatten och toalett.

Etapp 5: TULSEBODA BRUNNSPARK – MÖRRUMSÅN

Fakta: 17,5 kilometer, 5-6 timmars vandring.

Boende: Tält på lämplig plats vid Mörrumsån, i höjd med Åkeholm. Vindskydd i naturreservatet Mörrumsåns Dalgång. Hallandsboda Bed & Breakfast eller hyrt gästhus hos Eva Stanleysson i Knaggelid (finns på Airbnb).

Leden: Du lämnar den vackra skogsparken kring brunnsvillorna i Kyrkhult och vandrar österut genom lättgångna skogar där sikten är god och med gott om svamp i markerna. Längs Mörrumsåns brusande vatten fortsätter leden söderut, genom vackra Käringahejans naturreservat ända ner till vindskyddet i Knaggelid. På etappmålet finns vindskydd och toalett. Dricksvatten ur Mörrumsån som behöver kokas eller renas.

Etapp 6: MÖRRUMSÅN – LÅNGASJÖNÄS CAMPING

Fakta: 19,5 kilometer, 6-8 timmars vandring.

Boende: Tält eller vindskydd. STF Karlshamn Hotell ligger i centrala Karlshamn och nås med buss från Asarum.

Leden: Från Mörrumsåns brusande vatten till skogsbygdens gytter av småsjöar. Blekingeleden lämnar Mörrumsån och tar dig rakt in i Karlshamns hjärta, till sjöarna, betesmarkerna och stillsamma små gyl där barrskogen övergår i lätta gläntor med betande får som njuter i skuggan under bokskogens grönskande kronor. På etappmålet finns boende, vatten, restaurang och toalett.

vacker natur

Etapp 7: LÅNGASJÖNÄS CAMPING - PERSGÄRDE

Fakta: 14,2 km, 6 timmars vandring

Boende: Tält eller vindskydd

Leden: Längs skogsbygdens slingrande sjöar och vattendrag börjar vandringen ut mot havet. Från Nötabrånes vackra vikar runt Bruksgylet till Gamslebäckens branta stup och våtmarkerna mellan de båda Kroksjöarna tar Blekingeleden dig rakt genom Sveriges trädgård till naturreservatet i Persgärde, som också är ett etappstopp där det finns vindskydd och toalett.

Etapp 8: PERSGÄRDE - JÄRNAVIK

Fakta: 15,1 km, 6-8 timmars vandring

Boende: Tält eller vindskydd. Järnaviks Camping och Pensionat Järnavik.

Leden: Med start i Persgärde följer du dalgången söderut genom Törneryd mot havet långt borta i horisonten. Från skogens ljuva insjöar till havets karga branter. Järnavik är en av Blekinges mest kända hamnar och ett av naven längs ARK56. Från Järnavik går båten till Tjärö. På etappmålet finns vindskydd, vatten, restaurang och toalett.

Etapp 9: JÄRNAVIK - RONNEBY BRUNN

Fakta: 21,1 km 6-10 timmars vandring.

Boende: Hotell, pensionat eller B&B.

Leden: Från Järnavik slingrar sig Blekingeleden längs kusten tillbaka mot skogsbygden via öppna jordbruksmarker kring Väby, till Vierydsån, Torneryd och rakt in i Ronneby Brunnspark. En historisk vandring i kustlandskapet mellan, hav, skog och brunn. Missa inte en rundvandring i vackra Ronneby Brunnspark från slutet av 1800-talet.

På etappmålet finns boende, vatten, restaurang och toalett.

bild på ledmarkering

Etapp 10: RONNEBY BRUNN - SKÄRSVIKEN

Fakta: 20,9 km, 6-10 timmars vandring.

Boende: Tält eller vindskydd. B&B på Äggaboden.

Leden: Med Ronneby Brunn och Brunnsparken i ryggen vandrar du norrut mot de öppna fälten runt Levalunda och Edestad innan åkermarken ersätts av skog. Från Södregöl i söder avlöser vattendragen varandra innan du kommer fram till den vackra Listersjön i norr. På etappmålet finns vindskydd och toalett. Vatten i Listersjön som behöver kokas eller filtreras.

Etapp 11: SKÄRSVIKEN - ALLJUNGEN

Fakta: 34,1 km, 12 – 16 timmars vandring förslagsvis på två dagar.

Boende: Tält eller vindskydd.

Leden: Från Listersjöns flikiga vattenbryn i söder via Nättrabyåns dalgång till skogsbygdens gytter av sjöar i norr. Du vandrar genom ett historiskt landskap med vackra tidstypiska gårdar på åsar och höjder vars marker inte längre brukas. Det går utmärkt att bada i flera av sjöarna längs vägen eller sitta ner på en brygga och njuta av naturens skådespel. Vid Alljungen finns vindskydd, vatten och toalett.

Etapp 12: ALLJUNGEN - MÖRTSJÖÅSEN

Fakta: 24,4 km, 8-10 timmars vandring.

Boende: Tält eller vindskydd.

Leden: Härliga naturupplevelser i en variationsrik skog med inslag av rinnande vatten, imponerande bokskogar och fullt fungerande småbruk. Missa inte Lyckebyåns vackra formationer och skogsbygdens rika innehåll av blandskogar. Långt bort från större samhällen är skogen på något sätt mer genuin. Den som har tur kan mycket väl se havsörn över vidderna. Vid Mörtsjöåsen finns vindskydd, vatten och toalett.

2 killar vandrar

Etapp 13: Mörtsjöåsen – Älmtasjön

Fakta: 8,4 km vandring, 2-5 timmars vandring.

Boende: Tält eller vindskydd.

Leden: Den sjötäta sträckningen från Mörtsjöåsen till Älmtasjön löper längs ett antal större sjöar och mindre vattendrag i ett kuperat landskap med klassisk blandskog.

Vid Älmtasjön finns vindskydd och toalett. Vatten i sjön som behöver kokas eller filtreras.

Etapp 14: ÄLMTASJÖN - KRISTIANOPEL

Fakta: 26,3 km, 12-14 timmars vandring, gärna på två dagar.

Boende: Tält eller vindskydd. I Kristianopel finns pensionat, camping och stugor.

Leden: En vandring mellan Älmtasjön och Kristianopel tar dig från skogsbygdens högsta partier till kustlinjen alldeles vid havet. Från den steniga svårodlade skogsbygden via mellanbygden, där blandskog och ädellövskog trivs som bäst till Kristianopel vid Kalmarsund. Från mörka partier med barrträd till ljusa sommarkvällar vid havet. I Kristianopel finns boende, vatten, restaurang, butik och toalett.

Etapp 15: KRISTIANOPEL – BRÖMS

Fakta: 10,2 km, 4-6 timmars vandring.

Boende: Tält eller vindskydd.

Leden: En härlig sträckning längs havsbandet bara några kilometer in i skogen. Från Kristianopels livliga hamn, till sanddynerna vid Högasand, fredsstenen vid Bröms och ruinerna av det danska gränsfästet Brömsehus, strategiskt placerat vid Brömsebäck som då var gräns mot Sverige i norr. Vid etappstoppet finns vatten och toalett (Trafikverkets rastplats).

 

Man kan åka tåg (sj.se) till Sölvesborg och starta direkt. Leden startar vid centralstationen i Sölvesborg. Det går också att åka buss till flera etapper. Köp gärna med dig guideboken Vandra Blekingeleden från Calazo Förlag.

 

Mörrumsån är en av världens mest kända laxälvar. Laxfisket utövas som sportfiske och bokas i förväg. Premiären är sista fredagen i mars och pågår till sista september. Kanske en flugfiskekurs ska bokas innan vandringen? Missa inte ARK56, länkade kustleder (vandring, cykel och kajak) i Blekinge Arkipelag. www.ark56.se

 

Du kan göra en avstickare och besöka Tjärö och STF Tjärö Vandrarhem för att uppleva lantlig idyll i Blekinges skärgård. Ta båt från Järnavik, två mil väster om Karlshamn.

Tagga @visitblekinge och #blekingeleden när du vill synas här.