Spraglehall - naturreservat

  • Sölvesborg
  • +46 10-224 00 00
  • Spraglehall - 294 75 - Sölvesborg
  • <% getFormattedDate(occasion) %> <% setPopoverDateLabel(occasion) %>

Naturreservatet Spraglehall ligger strax utanför fiskeläget Krokås på Listerlandet.

Beskrivning

Spraglehall är ett naturreservat som utgörs av ett mindre restberg och präglas av hällmark, strandängar samt kärrstråk. Större delen av de högst belägna partierna utgörs av plana vidsträckta hällar.

På hällarna förekommer sk isräfflor.

De trädbevuxna delarna domineras av avenbok med inslag av övriga lövträd och med främst en i buskskiktet. Det är ett lättillgängligt och för det rörliga friluftslivet attraktivt område. Syftet med reservatet är att bevara ett område med geologiska, biologiska och sociala naturvårdsvärden. Fin utsikt över Pukaviksbukten.

Spraglehall ligger omedelbart nordväst om Krokås fiskeläge på Listerlandet. I nordligaste delen av samhället finns lämplig parkeringsplats invid området.

Området kallas även för "Massa mark". Förr i tiden bröts det sten här och det finns fortfarande kvar en räls som tidigare gick ut på den stora stenbryggan. Därifrån lastades skutor med sten som sändes iväg bland annat till Tyskland.

Naturreservatet sköts av Länsstyrelsen tel 010-224 00 00

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)