Snorkelled i Kollevik

  • Karlshamn
  • Kolleviksvägen - - Karlshamn
  • <% getFormattedDate(occasion) %> <% setPopoverDateLabel(occasion) %>

Sveriges första snorkelled finns i Kollevik.

Beskrivning

Vill du veta mer om livet under ytan? Här finns chansen att lära sig mer om växter och djur som lever i vattnet utanför Blekinges kust.

Snorkelleden är en undervattenstig med informationsplattor på botten som kan läsas från ytan. Snorkelleden går genom olika marina landskap som sand- och stenbotten. Informationen är lättförstålig och beskriver de vanligaste arterna utanför Blekinges kust, men även storskaliga östersjöproblem som till exempel övergödning, båtbottenfärger och överfiske.
Blekinge är dessutom ett biosfärområde. Det innebär att en lokal hållbar utveckling ska gynnas. Snorkelleden är ett projekt inom biosfärarbetet, där havet utnyttjas på ett hållbart sätt samtidigt som det lokala näringslivet gynnas.

Kolleviks Camping hyr ut set med snorkel, cyklop och simfötter, tel 0454-192 80.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)