Snorkelled i Kollevik

  • Karlshamn
  • Kolleviksvägen - - Karlshamn
  • <% getFormattedDate(occasion) %> <% setPopoverDateLabel(occasion) %>

Vill du veta mer om livet under ytan? Besök Sveriges första snorkelled i Kollevik. Här kan du lära dig mer om växter och djur som lever i vattnet utanför Blekinges kust.

Beskrivning

Snorkelleden är en undervattenstig med informationsplattor på botten. Leden går genom olika marina landskap med både ålgräsängar på sandbotten och blåstångsskogar på stenbotten. Här finns allt från blåmusslor och tångräkor till plattfiskar och maneter. Med lite tur är det möjligt att se både öring och gädda.

Informationen är lättförstålig och beskriver de vanligaste arterna utanför Blekinges kust, men även storskaliga östersjöproblem som till exempel övergödning, båtbottenfärger och överfiske.

Snorkla aldrig ensam och se till att det finns någon på land, som hela tiden vet var du befinner dig. Barn bör snorkla i sällskap av simkunnig vuxen. Var försiktig så att du inte trasslar in dig i bojkedjor eller annan utrustning som hör till snorkelleden. Vattnet i Kollevik är ofta kallt, ta en paus och värm dig en stund på land, ifall du börjar frysa. Undvik snorkling vid stark vind. Det är möjligt att påbörja snorklingen på olika ställen, men var uppmärksam så att du inte krockar med andra snorklare. All snorkling sker på egen risk.

Leden är uppdelad i två svårighetsgrader: en enklare del på mycket grunt vatten - grön markering och en svårare del på lite djupare vatten - blå markering.
Den enklare delen av leden är markerad med en slang på botten mellan skyltarna.
Den totala leden är knappt 500 meter lång och skyltarna går att läsa från ytan vid normala
siktförhållanden. Det kommer att växa alger och havstulpaner på informationsskyltarna och då går de inte att läsa. Vid varje informationsskylt finns därför en diskborste med vilken du kan hjälpa till och borsta bort påväxten vid behov.

Kolleviks Camping hyr ut set med snorkel, cyklop och simfötter, tel 0454-192 80.

Blekinge är ett biosfärområde. Det innebär att en lokal hållbar utveckling ska gynnas. Snorkelleden är ett projekt inom biosfärarbetet, där havet utnyttjas på ett hållbart sätt samtidigt som det lokala näringslivet gynnas.
Snorkelleden har etablerats genom att samarbete mellan Karlshamns kommun, Sydkustens sportdykarklubb i Karlshamn samt Länsstyrelsen i Blekinge inom biosfär-samarbetet Blekinge Arkipelag.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)