paket

Visit Blekinge tipsar

Här samlar vi aktuell relevant information från nationellt och internationellt håll. Vi samlar det här för att vi tror att du som driver en verksamhet inom besöksnäringen kan ha nytta av materialet - få inspiration och tips. På så vis kan vi #tillsammans utveckla besöksnäringen i Blekinge så att vi står ännu starkare som destination i framtiden.

 

Visit Sweden

Visit Sweden är ett helt statligt aktiebolag med det tilldelade uppdraget att förmedla Sverigebilden internationellt och på så vis image-marknadsföra Sverige både mot internationella och nationella besökare. De skapar uppmärksamhet för Sverige som besöksmål året runt genom att samarbeta med Sveriges destinationsmål, regioner och kommuner. Bearbetningen sker på strukturerat vis genom att skapa publicitet för Sverige i press och via influencers, men även i form av specifika marknadsföringskampanjer. Läs mer om Visit Sweden.

Visit Swedens Kunskapsbank

I Visit Swedens kunskapsbank finns en hel del användbart material som du kan dra nytta av. Sidan hålls uppdaterad och aktuell och innehåller information om exempelvis aktuella kampanjer, live-sändningar med tematiseringar, information om specifika målgrupper samt projekt och program som konkreta insatser inom specifika segment. Informationen uppdateras frekvent och det finns otroligt mycket inspiration och konkret information att ta del av. Vi råder dig att med jämna mellanrum kika in på Visit Swedens Kunskapsbank för att ta del av informationen. Det är naturligtvis också en bra idé att följa Visit Sweden på sociala medier via @Visisitsweden eller #VisitSweden.

 

 

 

Tillväxtverket

Tillväxtverkets webbplats är sidan att hålla koll på för dig som vill ha inspiration, och i viss mån även medel, för att utveckla din verksamhet. Tillväxtverket lägger nämligen stor vikt vid sitt arbete kopplat till kompetensförsörjning inom besöksnäringen och relaterade verksamheter. Detta baserat på att besöksnäringen är en viktig bransch att utveckla sett till potentialen av både Sveriges exportvärde och sysselsättningsgrad. Läsa mer om hur Tillväxtverket arbetar med att främja besöksnäringen.

Av regeringen har dessutom Tillväxtverket fått i uppdrag att:

  1. Förbättra statistik, analys och kunskap
  2. Stärka förändringsförmågan och omställning i besöksnäringsföretag samt främja ekoturism.
  3. Hållbar produkt och platsutveckling inklusive möten och evenemang.

Här hittar du även den nya nationella besöksnäringsstrategin som sträcker sig fram till år 2030.

Du kan också hålla dig uppdaterad på vad som sker på Tillväxtverket med kopplingar till besöksnäringen på denna länk. Här listas nämligen utlysningar och projektmedel i takt med att de är ansökningsbara.

 

 

 

Visita

Visita finns till för dig som företagare inom besöksnäringen och är besöksnäringens officiella bransch- och arbetsgivarorganisation. Bland medlemmarna finns allt ifrån nöjesparker till campingplatser och turistbyråer. Visitas uppdrag är att hjälpa besöksnäringsföretagare att växa och utvecklas. Utöver detta är Visita även själva medlemmar i svenskt näringsliv. Läsa mer om Visita.

Du kan såklart även hålla dig uppdaterad om aktuella utbildningar som Visita genomför för sina medlemmar på Visita-akademin.

 

 

 

Verksamt.se

Verksamt.se är ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket och riktar sig till dig som antingen vill starta upp, redan driver, vill utveckla eller avveckla ett företag. Här finns en mängd råd att ta del av och det är även här som ditt företags officiella uppgifter loggas. Verksamt.se har även lathundar och checklistor för olika typer av verksamheter som kan vara bra att implementera i din egen verksamhet. Vi råder därför dig som besöksnäringsföretagare att ta en titt och bekanta dig med Verksamt.se.

Samlad information till besöksnäringen

Sedan oktober 2021 har Verksamt.se även utvecklat en undersida till dig som är aktiv inom just besöksnäring. Där kan du läsa mer om hur ditt företag kan utvecklas på ett hållbart vis, ansöka om certifieringar, uppdatera dig kring resegarantier och liknande. Denna sida är fortfarande under utveckling så passa på att titta in på sidan och kom med synpunkter på vad du anser saknas.  Samlad information till besöksnäringen