Leva och bo i Blekinge

Live In Blekinge

Kraftfull satsning för att vi ska bli fler i Blekinge

Blekinge är en plats full av möjligheter - här finns bra livskvalitet och attraktiva livsmiljöer. Många företag växer expansivt och de söker ett stort antal nya medarbetare. Sedan millennieskiftet har Blekinge dessvärre haft en minskande befolkning. Människor flyttar härifrån i högre grad än de flyttar hit. För att vårt län ska kunna fortsätta utvecklas och skapa tillväxt måste vi bryta detta mönster.

Vi behöver visa allt det som Blekinge har att erbjuda: allt från bostäder, arbete och utbildning till kultur, fritid och service. Det här är startskottet för en långsiktig satsning som i grunden ska förändra synen på Blekinge, säger Richard Pelle (S), ordförande i Region Blekinges regionala utvecklingsnämnd.

I maj 2023 startades därför utvecklingsprojektet ”Live in Blekinge” som är en kraftfull satsning för att fler ska välja att leva, arbeta och utvecklas i Blekinge. Region Blekinge leder projektarbetet och som partners deltar även Techtank, som arbetar med att stärka konkurrenskraften i länets industrier, och Visit Blekinge, som är ett marknadsbolag med uppdraget att öka Blekinges attraktionskraft.

 

Vi ska få fler att bli intresserade av att komma till Blekinge och göra det lättare att slå slag i saken. En viktig del i det är att skapa och förmedla en gemensam bild av det attraktiva Blekinge, säger Niklas Carlsson, projektledare på Region Blekinge.

Syftet med ”Live in Blekinge” är att skapa förutsättningar som förstärker och effektiviserar kommuners, företags och andra aktörers arbete med att locka till sig nya invånare, medarbetare, etableringar och studenter m.m. Och detta utan att aktörerna förlorar sin lokala förankring eller spets.

Vi behöver visa vad vi kan erbjuda när det gäller ett liv i Blekinge: allt från bostäder, arbete och utbildning till kultur, fritid och service. Det här är startskottet för en långsiktig satsning som i grunden ska förändra synen på Blekinge, säger Richard Pelle (S), ordförande i Region Blekinges regional utvecklingsnämnd. Förutsättningar som förstärker och effektiviserar kommuners, företags och andra aktörers arbete med att locka till sig nya invånare, medarbetare, etableringar och studenter m.m. Och detta utan att aktörerna förlorar sin lokala förankring och spets.

 

Live in Blekinge har stora möjligheter att bli framgångsrikt då det är en välgrundad och långsiktig satsning. Vi gör det tillsammans och vi gör det i rätt ordning, säger Ingela Håkansson, vd för Techtank.

 

Projektet vill stärka bilden av ett attraktivt Blekinge genom att:

  • skapa en gemensam och hållbar varumärkespositionering av Blekinge, det vill säga arbeta för att allt som sägs och görs i satsningen påverkar bilden av Blekinge positivt och förflyttar varumärket i önskad riktning.
  • skapa förutsättningar för ett länsövergripande samarbete som underlättar för alla som är nyfikna på att flytta till eller etablera sig i Blekinge, genom ett koncept ”En väg in”.

Genom ”Live in Blekinge” kan vi skapa struktur, arbetssätt och göra direkt nytta. Vi kan bidra till att våra företag fortsätter att vara konkurrenskraftiga, till fler etableringar, fler människor i sysselsättning och en bibehållen, eller ännu hellre, ökad välfärd. Och för att lyckas med satsningen jobbar vi tillsammans – länets kommuner, näringslivet, akademin och andra intressenter som vill växa i och utveckla vårt Blekinge.

Live in Blekinge - Lotta Johansson

 

 

Vill du veta mer?

Välkommen att höra av dig till kontaktpersonerna nedan:

 

 

Niklas Carlsson Processledare, Region Blekinge
Lotta Johansson Visit Blekinge
Ingela Håkansson Techtank

 

 

 

 

Visste du att:

  • Besöksnäringen visar på en positiv trend där vi under 2022 slagit rekord i antal gästnätter i Blekinge.
  • Blekinge är det län i hela landet där företagen satsar mest kapital inom forskning och utveckling sett till företagens storlek.
  • Många företag i länet är igång med att utöka sin verksamhet.

Fakta om projektet

Pågår från maj 2023 till september 2024

Drivs av Region Blekinge i samverkan med Visit Blekinge och Techtank. Region Blekinge äger och ansvarar för projektet.

Blekinges invånare, företag, kommuner, akademin (högre utbildningar i Blekinge med närområde) med flera, kommer att engageras i olika faser.

Omsätter närmare 16 miljoner kronor.

Finansieras med regionala tillväxtmedel beslutade av regionala utvecklingsnämnden. Regionala tillväxtmedel är ett anslag från regeringen via näringsdepartementet och Tillväxtverket, som disponeras av Region Blekinge.

När projektperioden närmar sig slutet ansöker vi om stöd för ett nytt genomförandeprojekt med önskvärd start hösten 2024. Det är nödvändigt för att realisera planerna och nå hela vägen fram i det praktiska arbetet med "Live in Blekinge".

Leva äta och bo i Blekinge - Live in Blekinge

Press

Richard Pelle (S)

P4 Politik 2 juni 2023

16 miljoner ska få fler att flytta till länet

  • Region Blekinge satsar 16 miljoner i projektet Live in Blekinge som ska få fler att flytta till länet.

  • "För första gången någonsin har alla kommuner, regionen och näringslivet samma utmaning. Vi behöver kompetensförsörja våra verksamheter", säger Richard Pelle (S) som är ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

  • Live in Blekinge kommer att drivas av Region Blekinge tillsammans med Visit Blekinge och Techtank.

 

 

Live In Blekinge

BLT Nyheter 3 juni 2023

Blekinge är attraktivt men vi behöver få fler att upptäcka det

Nu kraftsamlar regionen tillsammans med flera olika aktörer för att klara den framtida kompetensförsörjningen i länet.
Huvudbudskapet är att Blekingeborna behöver bli fler, och genom projektet ”Live in Blekinge” satsar man 16 miljoner med förhoppningen att locka folk till länet.

 

 

Live In Blekinge

  Sydöstran Nyheter 3 juni 2023

Miljonprojekt ska få länet att blomstra

Publicerad 3 juni 2023 Såväl som offentlig sektor som privata företag har svårt att få tag på personal med rätt kompetens. Det vill ett nytt projekt kallat Live in Blekinge ändra på. Genom att få alla att samarbeta är förhoppningen att kunna vända den dystra befolkningsutvecklingen.

 

 

Live In Blekinge - Region Blekinge

Region Blekinge LinkedIn 2 juni 2023

Kraftfull satsning för att vi ska bli fler i Blekinge

Befolkningen i Blekinge behöver börja växa igen. Nu startar ”Live in Blekinge”, en kraftfull satsning för att fler ska leva, arbeta och utvecklas i Blekinge.