Fikastund ute hos Brygghuset Art och Café

Live in Blekinge

Gå direkt till Senaste nyheterna


Kraftfull satsning för att vi ska bli fler i Blekinge

Blekinge är en plats full av möjligheter - här finns bra livskvalitet och attraktiva livsmiljöer. Många företag växer expansivt och de söker ett stort antal nya medarbetare. Sedan millennieskiftet har Blekinge dessvärre haft en minskande befolkning. Människor flyttar härifrån i högre grad än de flyttar hit. För att vårt län ska kunna fortsätta utvecklas och skapa tillväxt måste vi bryta detta mönster. 

Presentation projektet "Live in Blekinge"
Blekingedagen, fredagen den 13 oktober. Region Blekinge


 

 

Se videon: Framtidsspaning för tillväxt och attraktionskraft

 

 

Vi behöver visa allt det som Blekinge har att erbjuda: allt från bostäder, arbete och utbildning till kultur, fritid och service. Det här är startskottet för en långsiktig satsning som i grunden ska förändra synen på Blekinge, säger Richard Pelle (S), andre vice ordförande i Region Blekinges regionala utvecklingsnämnd.

I maj 2023 startades därför utvecklingsprojektet ”Live in Blekinge” som är en kraftfull satsning för att fler ska välja att leva, arbeta och utvecklas i Blekinge. Region Blekinge leder projektarbetet och som partners deltar även Techtank, som arbetar med att stärka konkurrenskraften i länets industrier, och Visit Blekinge, som är ett marknadsbolag med uppdraget att öka Blekinges attraktionskraft.


 

Niklas Carlsson, Live in Blekinge

 

Blekinge - lokal charm möter global potential

Syftet med ”Live in Blekinge” är att skapa förutsättningar som förstärker och effektiviserar kommuners, företags och andra aktörers arbete med att locka till sig nya invånare, medarbetare, etableringar och studenter m.m. Och detta utan att aktörerna förlorar sin lokala förankring eller spets.
 

Live in Blekinge har stora möjligheter att bli framgångsrikt då det är en välgrundad och långsiktig satsning. Vi gör det tillsammans och vi gör det i rätt ordning, säger Ingela Håkansson, vd för Techtank.


 

Ett attraktivt Blekinge

Projektet vill stärka bilden av ett attraktivt Blekinge genom att:

  • Skapa en gemensam och hållbar varumärkespositionering av Blekinge, det vill säga arbeta för att allt som sägs och görs i satsningen påverkar bilden av Blekinge positivt och förflyttar varumärket i önskad riktning.
  • Skapa förutsättningar för ett länsövergripande samarbete som underlättar för alla som är nyfikna på att flytta till eller etablera sig i Blekinge, genom ett koncept ”En väg in”.

 

Genom ”Live in Blekinge” kan vi skapa struktur, arbetssätt och göra direkt nytta. Vi kan bidra till att våra företag fortsätter att vara konkurrenskraftiga, till fler etableringar, fler människor i sysselsättning och en bibehållen, eller ännu hellre, ökad välfärd. Och för att lyckas med satsningen jobbar vi tillsammans – länets kommuner, näringslivet, akademin och andra intressenter som vill växa i och utveckla vårt Blekinge.

 

Lotta Johansson, Live in Blekinge
 

Vill du veta mer?

Välkommen att höra av dig till kontaktpersonerna nedan:

 

 

Niklas Carlsson Processledare, Region Blekinge
Lotta Johansson Visit Blekinge
Ingela Håkansson Techtank

Fakta om projektet

Pågår från maj 2023 till september 2024

Drivs av Region Blekinge i samverkan med Visit Blekinge och Techtank. Region Blekinge äger och ansvarar för projektet.

Blekinges invånare, företag, kommuner, akademin (högre utbildningar i Blekinge med närområde) med flera, kommer att engageras i olika faser.

Omsätter närmare 16 miljoner kronor.

Finansieras med regionala tillväxtmedel beslutade av regionala utvecklingsnämnden. Regionala tillväxtmedel är ett anslag från regeringen via näringsdepartementet och Tillväxtverket, som disponeras av Region Blekinge.

När projektperioden närmar sig slutet ansöker vi om stöd för ett nytt genomförandeprojekt med önskvärd start hösten 2024. Det är nödvändigt för att realisera planerna och nå hela vägen fram i det praktiska arbetet med "Live in Blekinge".

 

 
 

 

 

Live in Blekinge


 

Press
 

Richard Pelle (S)
Richard Pelle (S)

P4 Politik 2 juni 2023

16 miljoner ska få fler att flytta till länet

  • Region Blekinge satsar 16 miljoner i projektet Live in Blekinge som ska få fler att flytta till länet.
  • "För första gången någonsin har alla kommuner, regionen och näringslivet samma utmaning. Vi behöver kompetensförsörja våra verksamheter", säger Richard Pelle (S) som är ordförande i regionala utvecklingsnämnden.
  • Live in Blekinge kommer att drivas av Region Blekinge tillsammans med Visit Blekinge och Techtank.Läs mer

Läs mer och lyssna här
 

 
 

 

 

Live in Blekinge - Pressträff

Live in Blekinge
BLT Nyhter 3 juni 2023

Blekinge är attraktivt men vi behöver få fler att upptäcka det

Nu kraftsamlar regionen tillsammans med flera olika aktörer för att klara den framtida kompetensförsörjningen i länet.

Huvudbudskapet är att Blekingeborna behöver bli fler, och genom projektet ”Live in Blekinge” satsar man 16 miljoner med förhoppningen att locka folk till länet.

Läs mer här
 

 
 

 

 

Live in Blekinge

Live in Blekinge
Sydöstran Nyheter3 juni 2023

Miljonprojekt ska få länet att växa

Publicerad 3 juni 2023 Såväl som offentlig sektor som privata företag har svårt att få tag på personal med rätt kompetens. Det vill ett nytt projekt kallat Live in Blekinge ändra på. Genom att få alla att samarbeta är förhoppningen att kunna vända den dystra befolkningsutvecklingen.

Läs mer här
 

 
 

 

 

Live in Blekinge - Region Blekinge

Live in Blekinge - Region Blekinge
Region Blekinge LinkedIn 2 juni 2023

Kraftfull satsning för att vi ska bli fler i Blekinge

Befolkningen i Blekinge behöver börja växa igen. Nu startar ”Live in Blekinge”, en kraftfull satsning för att fler ska leva, arbeta och utvecklas i Blekinge.
 

Läs mer här

 

 
 

 

 

Live in Blekinge - Nyheter från Sydöstran

Sydöstran 
Nyheter

Brett samarbete krävs för att locka hit fler personer: ”Räcker inte med att fortsätta som vi gör”

Nu har arbetet med projektet Live In Blekinge startat. Härom veckan samlades chefer och specialister inom den offentliga sektorn i länet för att diskutera de utmaningar som finns inför Blekinges förväntade befolkningstillväxt.
– Det räcker inte med att fortsätta som vi gör, utan vi måste växla upp. Och det vi gör, gör vi tillsammans, säger Iréne Robertsson, kommunchef i Olofström.

Läs mer här