Kastellet

Kastellet är en befästningsö som ligger mitt i inloppet till Karlshamns hamn.

Beskrivning

Ön är en försvarsanläggning från tiden på 1600-talet då danskfejderna var vanliga. Idag är Kastellet ett spännande och lättillgängligt utflyktsmål för både stora och små.

Under sommartid går båten från skärgårdsterminalen i centrum ut till Kastellet dagligen.
Under lågsäsong är turerna till gratis på lördagar och söndagar. Se länk för aktuell tidtabell (länk till Blekingetrafiken).

Biljetter köper man ombord på båten.

Frisholmen, som Kastellet också kallas, började bebyggas 1675 när Danmark förklarade Sverige krig. Kastellet var i bruk i nära 200 år, men var redan från början tämligen sårbart för artilleri från de omkringliggande bergknallarna på land. Kastellet är en riktig pärla för alla som har fantasi och barnasinne i behåll.

På ön förvarades under en tid en välkänd fånge: den styvnackade bonden Vitus Andersson från Trossö i östra Blekinge. Interneringen ingick i de svenska myndigheternas ”övertalningsförsök” för att få Vitus att släppa till sin mark där kungen ville anlägga Karlskrona.

Många av de 300 år gamla försvarsanläggningarna är förvånansvärt välbevarade. Efter gamla ritningar har man här återuppbyggt den gamla kyrkan som numera är en populär vigselplats. På ön finns en krutkällare.

Under försommaren fullkomligt exploderar ön av syrener.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)