Jättegrytorna i Tararp

I Tararp finns lämningar från istiden.

Beskrivning

Här finns geologiska lämningar, så kallade jättegrytor. Förr trodde man att jättar lagade sin mat i berghålorna. Jättegrytorna bildades när forsande smältvatten från inlandsisen med stor kraft svarvade ut håligheter i berget.

I Tararp finns flera jättegrytor i olika storlekar, de största är fyra meter djupa. En av jättegrytorna har spruckit för länge sedan så där kan man från sidan se hur en sådan ser ut i genomskärning.
En verklig sevärdhet även för den som inte är så geologiskt bevandrad. Vid jättegrytorna finns en liten rastplats med utsikt över odlingslandskapet.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)