Halens naturreservat och fritidsområde

Upplev Halens fritidsområde, ett totalt 809 hektar stort område med vacker ädellövskog, värdefullt friluftsliv och naturområde runt Halen, Blekinges största sjö. Här finns Frickabron som binder ihop Halen och Piebodas naturreservat med vandringsleder och fritidsområde.

Beskrivning

Som besökare kan du njuta av fritidsområdet genom de framtagna vandringsleder och ridleder som finns i området. Här finns även rastplatser och lägerplatser samt servicestationer utplacerade.
Frickabron invigdes 2020 och skapar nya möjligheter för friluftslivet runt Halen. Hängbron går över Frickasundet – 70 meter lång och med en helt ny rastplats!
Kartor går att köpa via Turistbyrån eller Infopoint samt ladda ner från hemsidan.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)