Halens naturreservat och fritidsområde

  • <% getFormattedDate(occasion) %> <% setPopoverDateLabel(occasion) %>

Upplev Halens fritidsområde, ett totalt 809 hektar stort område med vacker ädellövskog, värdefullt friluftsliv och naturområde runt Halen, Blekinges största sjö.

Beskrivning

Som besökare kan du njuta av fritidsområdet genom de framtagna vandringsleder och ridleder som finns i området. Här finns även rastplatser och lägerplatser samt servicestationer utplacerade. För att stärka friluftlivet pågår forskningsprojekt och omställningsåtgärder för att utveckla och tillgängliggöra naturreservatet på bästa hållbara sätt av Olofströms kommun i samarbete med flera intressenter.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)