två flickor besöker marinmuseum

GDPR

Under maj månad 2018 lärde vi oss ett begrepp som var nytt för de allra flesta av oss: GDPR eller General Data Protection Regulation som då ersatte det tidigare regelverket, personuppgiftslagen. GDPR kan kännas krångligt men det är av yttersta vikt att du som näringsidkare är insatt i exakt som gäller för din verksamhet vid behandling av data- och personuppgifter. Dataskyddsförordningen GDPR gäller i hela EU och implementerades som ett steg i att alla EU:s medlemsstater ska ha en likvärdig standard för behandling av känsliga uppgifter.

Förordningen är alltså inget förbud mot att alls behandla personuppgifter utan mer ett sätt att göra verksamheter och människor uppmärksamma på hur känsliga uppgifter på individer får behandlas. För att skapa dig en större kunskap om vad som gäller för just din verksamhet är det klokt att besöka Integritetssyddsmyndighetens webbplats.

 

Visitas Arbetsgivarguide

Om du är arbetsgivare, alltså har anställda i ditt företag innebär det en del förpliktelser. Alla är inte helt enkla och logiska att förstå utan ett resonemang och förklaring. Visita har via sin medlemsguide gett sina medlemmar tillgång till en Arbetsgivarguide med syfte att förenkla och förklara vad du har att förhålla dig till.

 

Visitas Företagsguide

Via Visitas medlemsguide får du som medlem också tillgång till Visitas egna företagsguide. Den ger dig information och hjälp avseende exempelvis hyres- och fastighetsfrågor, livsmedelshygien och miljö och information och lagar som dikterar möjligheterna för din verksamhet.

Visitas Företagsguide