Bredåkra kyrka

Kyrka uppfördes under åren 1937-1939, efter ritningar av Herbert Kockum.

Beskrivning

Ritningar till kyrkan utarbetades av arkitekten Herbert Kockum, Stockholm (stadfästa den 7 maj 1937). Kyrkan uppfördes 1937-1939. Den består av ett rektangulärt långhus orienterat med koret åt väster.

Mitt på norra långsidan reser sig ett kvadratiskt torn. Sockeln är av råhuggna granitblock. Murarna är av tegel, slätputsade och vitkalkade. På långhusets södra och västra sidor finns två avtrappade strävpelare. Yttertaket är av tegel. På tornets östra mur finns visartavlan för tornuret. Ytterdörrarna har lås från 1600-talet.

Över altaret, på västra väggen, hänger en altartavla - olja på duk- framställande "Kristi förklaring", signerad professor Olle Hjortzberg, 1939.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)