Aspöfärja - Aspöleden

Gratis bil- och vägfärja mellan Karlskrona och Aspö.

Beskrivning

Aspöleden går mellan Karlskrona handelshamn och Aspö i Blekinge skärgård. Färjeledens längd och överfartstid: Aspöleden är 6700 meter lång och överfartstiden är 25 minuter.

Under resan med färjan passeras marinbasens hamninlopp där bland annat marinens ubåtsbas och även ett av Kockums varv ligger.

Tidtabell, se länk nedan.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)