Det breda värdskapet

En företagares tankar. Vad driver en besöksnäringsaktör att jobba med värdskap i sin vardag och hur påverkas gäster och besökare?

 

Det breda värdskapet. Vad innebär egentligen värdskap och varför ska du bry dig om det? Hur kan det öka attraktiviteten för både din verksamhet och hela Blekinge?