Listers Huvud - Naturreservat

  • Sölvesborg
  • +46 456-81 61 81
  • <% getFormattedDate(occasion) %> <% setPopoverDateLabel(occasion) %>

Listers Huvud är ett av Blekinges största naturreservat och ligger nära fiskeläget hörvik på östra Listerlandet.

Beskrivning

Listershuvud-Getabjärområdet har betydande naturkvaliteter, främst geologiska, biologiska och ekologiska värden. Det geologiska intresset är till största delen förknippat med de välutbildade strandvallarna. Dessa är även av stort pedagogiskt intresse då de möjliggör studier av Östersjöns utvecklingshistoria. De biologiska och ekologiska värdena återfinns främst i de förhållandevis orörda och stora sammanhängande ädellövsskogspartierna med avenbok, bok och ek.

Listershuvud-Getabjärområdet har också en tilltalande landskapsbild, kulturhistoriska värden och är även av stor betydelse för friluftslivet.

Reservatet består av den östra delen av restberget Listershuvud - Getabjär. Det är en tydlig drumlinbildning med kalt urberg i norr och morän avlagrad söder därom. Berget är ett s k kalottberg med en högsta höjd av 84 möh. Östersjöns olika utvecklingsstadier har sedan ishavssmältningen avsatt strandvallar och strandklapper i morän på olika nivåer. Den högst belägna strandvallen ligger på nivån 54 möh. På Listershuvuds sydsluttning har inte mindre än 29 strandvallar urskiljts. Materialet i vallarna varierar från sand till klappersten. Den lägst liggande strandvallen, den sk Litorinavallen, är väl utbildad och löper längs kusten på ca 9 möh. De kritavlagringar som finns i området är mycket vittringsbenägna och har på några ställen urholkats så att den ovanförliggande moränen störtat in. Djupa trattformiga hål, doliner, har på så sätt bildats. De är exempel på s k karstvittring. I den nordligaste delen av området har grottor bildats i kritberget. Grottbildningen är ett av de största kända naturliga grottsystem i Sverige och är av stort geomorfologiskt värde.

Vegetationen inom området är mycket varierande. Längs östsidan av Listershuvud finns stora sammanhängande ädellövsskogar, mestadels bok och avenbok.

Naturreservatet sköts av Länsstyrelsen tel 010-224 00 00

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)