BLEKINGE. Kom närmare.

 

 

Blekinge är en plats full av möjligheter. Här möts bra livskvalitet, innovationskraft och karriärmöjligheter med attraktiva livsmiljöer. Våra expansiva företag söker nya talanger, och tillsammans kan vi vända trenden av minskande befolkning. Vi har utvecklat ett platsvarumärke för att stärka Blekinges position och attrahera fler invånare, medarbetare, studenter, företag och besök. Använd platsvarumärket i er kommunikation och marknadsföring – tillsammans kan vi visa världen allt Blekinge har att erbjuda!


Verktygslåda

Verktygslådan är fri att använda för vem som helst som vill stärka sitt eget och Blekinges varumärke. Här finns inspiration, tillämpningsmallar och riktlinjer. Klicka på de olika delarna nedan. Verktygslådan utvecklas dessutom med tiden, så höll ögonen öppna här framöver!

01. PLATSVARUMÄRKESPRESENTATION
        Från kärnvärden till budskap

02. TILLÄMPNINGSMALLAR
        Mallar för hur du skapar dina egna
        marknadsföringsinsatser

03. BILD OCH FILMMANÉR
        Riktlinjer för foto, film och ljud

04. PLATSBERÄTTELSE OM BLEKINGE
        Kärnan i Blekinges identitet och personlighet

05. PRESENTATION OM BLEKINGE
        En hisspitch som sätter din plats i ett
        sammanhang (Lansering sommar 2024)

06. RÖSTER FRÅN PROCESSEN
        Aktörer från processen berättar om
        platsvarumärke

07. FILM FRÅN LANSERINGEN
        Se filmen från lanseringen.

08. FILM
        Inspirerande film med glimtar från Blekinge

09. BLEKINGES KULTURKÄLLA
        Hjälp oss tipsa kring ex mat, böcker och musik.

10. VÄRDSKAPSUTBILDNING
        Om det mänskliga mötet, fysiskt och digitalt
        värdskap, kundresa, upplevelsedesign,
        Blekingekunskap och hållbar turism.
        (Lansering juni)

 


 

Lanseringen

Platsvarumärket lanserades 21 maj med en inspirerande eftermiddag fylld med information, inspiration, samtal och nätverkande mingel med interaktiva workshopsstationer. Lanseringen filmades, och kan ses här nedan. Liksom bilder från lanseringsminglet.

 

 

Q&A

Vad är ett platsvarumärke?

Ett platsvarumärke är omvärldens bild av oss. Vad händer med människor när de hör ordet ”Blekinge”? Vilka associationer, bilder och känslor väcker platsen? Är det positivt laddat är det lättare att fatta ett beslut om att flytta hit, börja jobba här, etablera sin verksamhet eller välja Blekinge som plats för studier eller besök.

Det finns ingen enskild aktör som äger varumärket, men vi är alla berörda av det och vi kan alla bidra till att stärka den positiva bilden. Varumärket Blekinge skapas av vad vi kommunicerar, och speglar det vi är och det vi gör. Fysiska miljöer, agerande och attityder, skola och föreningsliv – allt påverkar bilden av Blekinge.

Platsvarumärket är ett verktyg som hjälper oss att dra åt samma håll och är samtidigt ett stöd som stärker det egna varumärket. – vare sig det är en kommun, ett företag, akademi eller en förening. Varumärket är ett löfte till omvärlden på vad Blekinge kan leverera och det gör vi tillsammans.

Varför ska vi använda det?

Blekinge är en plats full av möjligheter. Här finns bra livskvalitet, innovationskraft, karriärmöjligheter och attraktiva livsmiljöer. Många företag växer expansivt och de söker ett stort antal nya medarbetare. Sedan millennieskiftet har Blekinge dessvärre haft en minskande befolkning. Människor flyttar härifrån i högre grad än de flyttar hit.

Undersökningar visar att vi är relativt okända, och samtidigt har vi stark konkurrens från andra platser. För att vårt län ska kunna fortsätta utvecklas och skapa tillväxt måste vi bryta detta mönster.

Så jobbar du och/eller din verksamhet med att attrahera fler invånare, medarbetare, studenter, föreningsmedlemmar, verksamhetsetableringar, så är detta ett verktyg som du kan använda i din kommunikation och marknadsföring för att nå ut. Det är ett stöd för både enskilda aktörer och samverkanskonstellationer att nå ut mot olika målgrupper.

Varför ska vi samverka kring detta?

Det finns många vinster med att vi samverkar kring ett platsvarumärke, så som exempelvis:

1. Det skapar en enhetlig identitet
Vilket gör det lättare för människor att förstå vad regionen och kommunerna står för och erbjuder.

2. Det förstärker och effektiviserar samverkan
Genom att öka möjligheterna för gemensamma insatser och delning av resurser.

3. Det maximerar marknadsföringsinsatser
Genom att samordna marknadsföring kan både region och kommuner synas mer och använda sina resurser mer effektivt.

4. Det förenklar kommunikationen
Det blir lättare att kommunicera med invånare, företag, investerare och besökare med en gemensam plattform för kommunikation och marknadsföring.

Vem kan använda det?

Arbetet är framtaget tillsammans med kommuner, företag, akademi och föreningar för att det ska anpassas till alla behov. Platsvarumärket är alltså fritt att använda för vem som helst som jobbar med att öka synligheten till Blekinge och som vill locka till sig fler besökare, möjliga inflyttare och nya verksamhetsetableringar. Det kan även vara ett verktyg att samlas under för satsningar och samarbeten bland flera aktörer.

Hur kan vi använda det?

För att du ska kunna arbeta med platsvarumärket är en verktygslåda framtagen fri att använda för vem som helst som vill stärka sitt eget och Blekinges varumärke. Här finns tillämpningsmallar för att bygga sina egna marknadsföringsinsatser, riktlinjer för hur man ska tänka vid användning av exempelvis bilder och filmer, kortfattad platsberättelse som berättar om Blekinges styrkor och erbjudande liksom en övergripande ppt om Blekinge som du kan ha med dig när du är ute och pratar om din plats i Blekinge. Här finns också en kort film som gärna får cirkulera i era kanaler och på era skärmar. Verktygslådan kommer utvecklas med tiden, och kommande inslag är exempelvis kampanjer, bild- och filmbank och mässmontermaterial som du kan låna.

Vem står bakom arbetet?

Arbetet med platsvarumärket har letts av Visit Blekinge, som är Blekinges gemensamma marknadsbolag för att öka synligheten och kännedomen om Blekinges attraktionskraft. Satsningen ingår i det regionala projektet ”Live in Blekinge”, som syftar till att fler ska välja att leva, arbeta och utvecklas i vårt län. Region Blekinge är projektägare, och Visit Blekinge och Techtank är partners. Live in Blekinge finansieras genom regionala tillväxtmedel, vilket är ett statligt anslag från regeringen via näringsdepartementet och Tillväxtverket. Finansieringen av Live in Blekinge bygger även upp samarbeten kring bland annat inflyttarservice och GIS-verktyg för regional utveckling.

 

 


 

Kontakt

Har du frågor kring platsvarumärket?

Lotta Johansson, projektansvarig på Visit Blekinge
Lotta@visitblekinge.se

 

Vill du veta mer om projeket?

Niklas Carlsson, processledare för Live in Blekinge
Niklas.carlsson@regionblekinge.se
Live in Blekinge

 


 

Projektägare: Region Blekinge

Finansiering: Regionala Tillväxtmedel från Näringsdepartementet och Tillväxtverket.

Partners: Techtank och Visit Blekinge