Ramdala Kyrka

Sedan 1900-talets början har kyrkoforskare räknat Ramdala till en grupp kyrkor som kallas försvarskyrkor.

Beskrivning

De har menat att kyrkan under medeltiden varit en så kallad klövsadelkyrka, alltså haft två torn, ett i öster och ett sedan länge rivet i väster. Samma forskare har menat att koret och långhuset har haft ytterligare en våning som använts i försvarets tjänst. Än idag finns ett litet tunnvälvt rum kvar på kyrkvinden som sätter fantasin i rörelse.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)