Hoglands park

  • Karlskrona
  • Parkgatan - 371 30 - Karlskrona
  • <% getFormattedDate(occasion) %> <% setPopoverDateLabel(occasion) %>

Hoglands park har en gammal historia.

Beskrivning

Redan på 1720-talet började träd planteras kring Neptuni torg som platsen då kallades. Åren 1813-25 anlade stadens borgerskap parken. Namnet Hoglands park fastställdes av Kungl. Maj:t för att hedra kung Karll XIII, som för befäl över flottan i slaget vid Hogland. På 1860-talet planerades parken om i fransk stil, och idag är det Karlskronas verkliga stadspark med statyer och den stora blomsterparken i de centrala planteringarna. 2013 rustas parken upp med ny paviljong, café och lekplats.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)