Högarör - bronsåldersgrav

  • Karlshamn
  • <% getFormattedDate(occasion) %> <% setPopoverDateLabel(occasion) %>

På Sternö finns Blekinges största gravröse.

Beskrivning

Under bronsåldern (1500-500 f Kr) infördes i Sverige bruket att kasta jord eller sten över de döda. I början av bronsåldern jordades de avlidna i en urholkad trädsam utan att brännas, men i slutet av perioden blev det sed att bränna de döda. Askan placerades i en lerurna, som sedan täcktes med sten eller jord.

I graven lades ofta redskap och smycken av brons. Bronsåldersgraven vid Högarör är täckt med sten, som förmodligen tagits från klapperstensfält i närheten.

För våra soldyrkande förfäder från bronsåldern måste det ha varit en hänförande utsikt från platsen, som ligger 53 m över havet. Eftersom röset är ganska stort (5 meter högt och 30-40 m i diameter), har kanske en storman från bronsåldern fått sin grav här.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)