Hjärthalla - naturreservat

  • Sölvesborg
  • +46 10-224 00 00
  • <% getFormattedDate(occasion) %> <% setPopoverDateLabel(occasion) %>

Naturreservatet Hjärthalla är ett naturskönt och strövvänligt område beläget på den södra delen av ett av Listerlandets restberg.

Beskrivning

På sluttningarna breder bokskogen ut sig och vid bergets fot finns artrika naturbetesmarker. Varierande naturmiljöer bidrar till hög biologisk mångfald i området som hyser många skyddsvärda arter av bland annat svampar och insekter. En stig leder upp till toppen Hjärthalla 60 meter över havet, med utsikt österut mot det vidsträckta jordbrukslandskapet.

Naturreservatet sköts av Länsstyrelsen tel 010-224 00 00.


Tillfällen (<% occasionResult.length %>)