Förkärla kyrka

Under förhistorisk tid var Förkärla-området en central bygd och en träkyrka byggdes under en tidig period av kristningsarbetet i Blekinge, troligen i början av 1200-talet. Den ersattes omkring år 1300 av en stenkyrka. Delar av den ingår i den nuvarande kyrkans byggnader.

Beskrivning

Tornet uppfördes 1863-65 på samma plats som det gamla vapenhuset. 1937-38 byggde man till en sakristia. Kyrkklockorna gjöts 1712 och 1732.

Triumfkrucifixet är tillverkat år 1530. Nattvardskärlen är tillverkade av guldsmeden Schwart i Karlskrona.
Inom området finns 314 fornlämningar registrerade på 70 olika platser.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)