Blekingeleden, Olofström

  • Olofström
  • http://www.visitolofstrom.se/
  • Östra Storgatan 24 - 293 34 - Olofström
  • <% getFormattedDate(occasion) %> <% setPopoverDateLabel(occasion) %>

Blekingeleden ansluter till Skåneleden längst västerut i Blekinge vid Jämshög och Boafall 180 m.ö.h.

Beskrivning

Blekingeleden ansluter till Skåneleden längst västerut i Blekinge vid Jämshög och Boafall 180 m. över havet. Den går inledningsvis genom lättvandrad bokskog i anslutning till sjön Halen för att längre norrut genomkorsa stor granskog i kuperad terräng. Hela Blekingeleden från väster till öster är ca 220 km… Olofströmsdelen ca 40 km. Övernattningsställen i form av vindskydd finns med jämna mellanrum. Lämpliga startplatser är Boafall, Halens camping, Fritzatorpet, Slagesnäs (Galaxen), Kyrkhult och Hemsjö.

Kartmaterial finns på turistbyrån.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)