Blekingeleden, Olofström

Blekingeleden ansluter till Skåneleden längst västerut i Blekinge vid Jämshög och Boafall 180 m.ö.h.

Beskrivning

Blekingeleden ansluter till Skåneleden längst västerut i Blekinge vid Jämshög och Boafall 180 m. över havet. Den går inledningsvis genom lättvandrad bokskog i anslutning till sjön Halen för att längre norrut genomkorsa stor granskog i kuperad terräng. Hela Blekingeleden från väster till öster är ca 270 km. Olofströmsdelen ca 40 km. Övernattningsställen i form av vindskydd finns med jämna mellanrum. Lämpliga startplatser är Östad, Boafall, Halens camping, Fritzatorpet, Slagesnäs (Galaxen), Kyrkhult och Hemsjö.

Kartmaterial finns på turistinformationen.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)