Vandringsled - Dackegatan

  • Karlskrona
  • <% getFormattedDate(occasion) %> <% setPopoverDateLabel(occasion) %>

Ridstig från medeltiden. När Nils Dacke blev dödad blev han släpad längs denna stig. Stigen blev därför i trakten kallad Dackegatan.

Beskrivning

Ridstig från medeltiden. Mellan Kalmar och Ronneby gick det förr en ridstig. När Nils Dacke blev dödad blev han släpad längs denna stig. Stigen blev därför i trakten kallad Dackegatan. Denna stig har nu blivit vandringsled, som är markerad och har bra framkomlighet. Längs leden finns uppsatta kartor och upplysningstavlor. Leden är ca 4 km lång och går från Lyckebyån till Smålandsgränsen. Vägvisare finns vid starten vid Flakens bro. Flakens gård ligger i norra delen av Rödeby socken, norr om Ledja på vägen mot Gullabo.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)