RonnebySlingor - Bräkneleden

En 70 km lång cykelled, som går att beta av i etapper. Det finns två olika dragningar som båda följer Bräkneån. Den norra bjuder på mäktiga kulturlandskap och spår efter inlandsisarna, men även mer nutida historia.

Den södra går genom ett flackare järnålders-landskap hela vägen ner till kustpärlan Järnavik där det går att ta färjan över till Tjärö.

Beskrivning

Bräkneleden is a hiking and cycling trail in the Bräkne river valley.

The trail is 70 kilometers long, but you can also bike or hike sections of it.
Up north, you are greeted by Bräkneåns beautiful valley and south by Järnaviks beautiful archipelago.

Along the way there are signs telling about the Blekinge district.

In most places the trail is possible to get around by car and is also accessible for the disabled.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)