symbol till Harry Martinson året

Jubileumsåret med Harry Martinson 2024

Under 2024 har vi dubbel anledning att uppmärksamma Harry Martinson, bygdens Nobelpristagare i litteratur. Harry Martinson föddes i Nyteboda för 120 år sedan och det har gått 50 år sedan han mottog Nobelpriset i litteratur. Detta vill vi fira tillsammans med er alla så under 2024 ger vi möjligheten att djupdyka i Martinsons författarskap, hans böcker och tankar, som är högst relevanta även idag. Vi lyfter olika aspekter ur hans författarskap genom ett gediget program under hela året. Återkommande är programpunkten Månadens Harry som lyfter ett aktuellt tema som binder ihop månadens evenemang. 

Mer om Harry Martinson och hans verk finns att ta del av på Blekinge bibliotekens hemsida och delar av hans verk finns för läsning och utlåning på biblioteket i Olofström.

 

Under året firar vi Martinson genom olika evenemang
Varje månad äger ett evenemang rum som representerar ett tema kopplat till Harry Martinson. Detta evenemang kallas ”Månadens Harry”. Vi har tagit fram en tryckt folder där vi samlat årets evenemang. Foldern finns att hämta på kommunens bibliotek och på medborgarcenter i kommunhuset.

Månadens Harry

Se alla evenemang och Månadens Harry. Under året kommer fler aktuella evenemang att läggas till och visas här som är kopplat till jubileumsårets firande.

Selected filters:

Filmen om Harry Martinson

Inför Harry Martinsons 119:e födelsedag, släpptes filmen ”Från sockenbarn till Nobelpristagare” som tagits fram i samarbete mellan Region Blekinge, Olofströms kommun och Filmregion Sydost. 

Harry Martinson-sälllskapet

Varje år delas priser ut till Harry Martinsons minne, bland annat Klockrikestipendiet samt Harry Martinson-priset.

 

Klockrikestipendiet delas ut vartannat år. Till Klockrikestipendiet bidrar Harry Martinsons båda döttrar, Harriet och Eva, vilka under många år också har ingått i juryn. Stipendiet delas ut ojämna år fr.o.m. sällskapets 25-årsjubileum år 2009 på plats där årshögtiden för tillfället hålls.

Här är tidigare vinnare:

 • 2009: Li Li (utdelades i Klockrike, Östergötland)  
 • 2011: Carina Karlsson (utdelades i Brunnsvik, Dalarna)  
 • 2013: Inghilda Tapio och Ulrika Tapio Blind (utdelades i Stockholm)
 • 2015:  Maiping Chen (utdelades i Ljungskile)
 • 2017: Tomas Bannerhed (utdelades i Växjö)
 • 2019: (vilande)
 • 2021: Jonna Bornemark
 • 2023: Patrik Svensson (utdelades i Göteborg)

 

Harry Martinson-priset har initierats av Olofströms kommun och har utformats i samverkan med Harry Martinson-sällskapet som bidrar med jurymedlemmar och en arena för prisutdelningen. Priset delas ut i samband med sällskapets årshögtid då den vartannat år genomförs i Jämshög, Martinsons hembygd. Priset delas ut jämna år i Jämshög, under årshögtiden.

Ur statuterna: Priset skall delas ut till den, de eller den organisation som i Harry Martinsons anda verkar för att värna om den lokala och globala miljön, arbetat aktivt för fred mellan människor och fred mellan människa och natur eller odlar eftertanken och poesin som centrala livskvaliteter. 

 • 2008 Jan Eliasson
 • 2010 Christian Azar
 • 2012 Föreningen Vetenskap och Folkbildning
 • 2014 Nina Björk
 • 2016 Ulf Danielsson
 • 2018 Eva Ström
 • 2020 Helena Granström
 • 2022 Stefan Sundström

Harry Martinson-sällskapets ursprungliga pris hette ”Stora Harry Martinson-priset” och delades ut åren 1986 – 1997. Numera är det alltså utbytt mot ”Harry Martinson-priset” (se ovan)

Läs mer om Harry Martinson-sällskapet 

 

Vistelsestipendium

Bo i någon av Harry Martinsons skolor och låt dig inspireras av den rofyllda omgivningen. Varje år delar Olofströms kommun ut två vistelsestipendier tillsammans med intresseföreningar. Varje år ges ett antal författare och kreatörer möjlighet till vistelse i Nebbeboda skola och Alltidhults skola för att under en period fördjupa sig inom sitt utvalda konstnärliga område, såsom litteratur, musik, bildkonst, film, teater, dans mm. Företräde får utövare som arbetar i Harry Martinsons och/eller Sven Edvin Saljes anda. Läs mer

Ett författarskap som fångar daggdroppen och speglar kosmos

© 2004 Harry Martinson-Sällskapet.