Press och media

Blekinge sätter nya rekord: Över 1 miljon gästnätter och stark tillväxt i internationella marknader!

2022 var ett banbrytande år för Blekinge när det gäller kommersiella gästnätter. Vi slog rekord och passerade över 1 miljon gästnätter, vilket är en imponerande prestation. Det är faktiskt bara andra gången vi har uppnått denna milstolpe i Blekinges historia, det förra rekordåret var 2019 innan pandemin och nu även 2022. Vi överträffade till och med förväntningarna och nådde hela 1 074 000 spenderade gästnätter i länet.

 

Rekord i antal gästnätter i Blekinge

 

En tydlig indikation på Blekinges attraktionskraft är den betydande volymen av svenska besökare som valde att spendera sin tid här under perioden maj-september. Det är glädjande att se att samtliga av våra prioriterade internationella marknader också är på väg uppåt igen efter pandemins påverkan. Även om vi ännu inte har nått rekordnivåerna för den tyska marknaden, kompenseras detta av den ökande tillväxten från dansk och nederländsk sida. Under 2022 utgjorde internationella gästnätter en fjärdedel av den totala volymen, jämfört med det nationella snittet på 21,8% under samma period. Det är viktigt att notera att storstadsregioner och regioner med en nära gräns till andra länder tenderar att ha högre andel internationella gäster.

Det är särskilt glädjande att alla kommuner i länet har haft ett starkt år, vilket gemensamt har bidragit till att Blekinge når sin all-time-high. Det är ett tecken på samarbete och en gemensam strävan att locka besökare och skapa en attraktiv destination.

Vi ser fram emot att fortsätta bygga på dessa framgångar och stärka Blekinges position som en populär destination för både svenska och internationella besökare.