Nordenskjöldska Gården

  • Karlskrona
  • Borgmästaregatan 4 - 371 35 - Karlskrona
  • <% getFormattedDate(occasion) %> <% setPopoverDateLabel(occasion) %>

Den stora orange fastigheten mot Amiralitetsparkens nordvästra del hyste fram till i början av 1970-talet Blekinge Museum.

Beskrivning

Nordenskjöldska gården består av ett bostadshus, ett litet lusthus, uthus och trädgård. Huvudbyggnaden uppfördes 1794 och gårdshuset uppfördes troligen på 1790-talet.

På innergården finner man små trevliga gårdbutiker, bl a Världsbutiken Karlskrona.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)