Johannishus slott

  • Ronneby
  • http://www.johannishus.com/
  • Möllerydsvägen 1 - 372 95 - Johannishus
  • <% getFormattedDate(occasion) %> <% setPopoverDateLabel(occasion) %>

Johannishus är den största godsbildningen i Blekinge, som blev svensk efter freden i Roskilde 1658. Landsdomaren Nils Skunck köpte upp flera frälsehemman och grundade säteriet Skunckenberg 1670.

Beskrivning

Generalamiralen Hans Wachtmeister, Karlskronas grundläggare, köpte säteriet 1684 och utökade ägorna. Egendomen blev fideikomiss 1712, dvs den skulle bibehållas odelad inom släkten, vilket har skett i rakt nedstigande led till våra dagar. Namnet ändrades 1796 till Johannishus, efter släktens forna gods i Livland.

Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes 1770 efter ritningar av överintendenten CF Adelcranz, skaparen av Gustav III:s operahus, Kina slott och Adolf Fredriks k:a i Stockholm. Exteriören är som ett lantslott i klassicistik med brutet tak. Sydfasaden har markerat mittparti och hörnpaviljonger. Endast en av de ursprungliga flyglarna från 1600-talet står kvar.

Parken och slottet är inte öppna för besökare.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)