Järnvägsstation

Sölvesborgs järnvägsstation har en speciell arkitektur och har blivit klassat som byggnadsminne

Beskrivning

År 1874 byggdes den smalspåriga järnvägen mellan Sölvesborg och Kristianstad som en fortsättning på järnvägen Hässleholm – Kristianstad . Detta var den första sträckan i det som senare skulle bli Blekinge kustbana. Snart väcktes tankar att fortsätta förbindelsen österut och 1886 stod banan Sölvesborg – Karlshamn klar. Tre år senare fullbordades förbindelsen med invigning av sträckan Karlshamn – Karlskrona. 1890 började man köra genomgående tåg mellan Kristianstad och Karlskrona. Det som från början varit tre olika bolag blev 1906 till ett enda som fick namnet Blekinge kustbanor. Samma år fick tågen restaurangvagnar, något som var ovanligt för en smalspårig bana.

1942 blev Blekinge kustbanor en del av det statliga SJ. De smalspåriga banorna (1067 mm) passade inte ihop med landets övriga normalspår (1435 mm) och 1946 beslutades om en breddning av banan, något som var helt färdigt 1957. Sölvesborgs första stationshus stod färdigt 1874 för att betjäna sträckan Sölvesborg – Karlshamn.

Byggnaden ritades av arkitekt C. F. Flinkenberg. När den östgående banan stod klar 1886 konstaterades att stationshuset låg för långt ifrån den nya banan. Det gamla stationshuset inreddes 1904 till bostadshus. 1963 revs byggnaden. Först 1899 stod ett nytt stationshus färdigt, denna gång efter ritningar av Folke Zettervall (1862-1955).

Folke Zettervall hade arkitektyrket i blodet. Hans far Helgo Zettervall (1831-1907) var en mycket berömd kyrkoarkitekt som bl.a. är känd för renoveringsarbetena med Lunds, Skara och Uppsala Domkyrkor. I Blekinge har Zettervall d.ä. gjort sig ett namn som pappa till Bräkne-Hoby kyrka, Hällaryds kyrka, Torhamns kyrka och restaureringen av Carl Gustafs kyrka i Karlshamn. Han har även ritat kapellet vid Kapellkyrkogården i Sölvesborg. Folke Zettervall gick som sagt i pappas fotspår. Efter examen 1888 från Konstakademiens Arkitekturskola fick han arbete hos sin far på Överintendentsämbetet, sedermera Statens fastighetsverk. Efter två år blev Zettervall d.y. handplockad av SJ:s dåvarande chefsarkitekt A. W. Edelsvärd för att han så småningom skulle axla dennes mantel. Folke Zettervall övertog chefskapet över SJ:s arkitektkontor 1895 och samma år invigdes Umeå stationshus, vilket var det första han hade haft huvudansvaret för. Folke Zettervall är en av Sveriges mest produktiva arkitekter. Så många som 260 stationshus skapade av Zettervall har uppförts längs landets järnvägar, lägg till det banvaktarstugor, godsmagasin, uthus, lokstallar m.m. och siffran är förmodligen uppe i 10 000 byggnader.

Zettervall utvecklade stationshusen till en planlösning med en central vestibul och med expeditionsutrymmena placerade till den ena sidan. Han använde sig gärna av trapphustorn och bågar för att markera viktiga entréer, vilket Stationshuset i Sölvesborg är ett utmärkt exempel på.

Många av Zettervalls skapelser är belägna längs inlandsbanan Orsa – Gällivare men hans byggnader finns spridda över hela landet. Zettervall krönte sin karriär med att omgestalta landets tre största stationer: centralstationerna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Sölvesborgs station är byggd i rött tegel med dekorativ mönstermurning. Byggnaden har en asymmetrisk fasad med runda trapptorn och takkupor.

När Gunnar Asplund ritade sitt förslag till tingshuset i Sölvesborg önskade han knyta samman byggnaderna med en allé. Inspirationen till Tingshusets portik är hämtad från stationshusets entré. Stationshuset förklarades som statligt byggnadsminne 1986 av Riksantikvarieämbetet. När staten 1992 sålde marken till kommunen övergick byggnaden till byggnadsminne enligt Kulturminneslagen. Stationshuset är beläget inom riksintresseområde för kulturmiljövården: Sölvesborgs stad vars stadsplan är ett av landets bäst bevarade exempel på senmedeltidens regelbundna torgstäder. Staden växte upp i skydd av Sölvesborgs slott, ett av medeltidens viktigaste danska riksfästen. Efter en stadsbrand 1801 återuppbyggdes handelsstaden med en ännu delvis väl bevarad småskalig bebyggelse.

Texten är hämtad från Länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/blekinge

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)