Bödeboden - Hanö museum

I Hanö hamn finns Bödeboden, ett spännande museum

Beskrivning

I södra änden av hamnen finns en bödebod från 1958, där fiskarna tidigare lagade sina redskap. Med stöd av Europeiska Unionen, Region Blekinge och Länsstyrelsen i Blekinge har boden intretts till ett litet museum över öns natur, kultur, fiske och historia. Byggnaden i vilken muséet är beläget ägs av Hanö hamn och byalag. I boden kan man "skula" vid dåligt väder. I byggnaden finns dessutom ett bibliotek där man kan låna en bok och lämna en annan.

Öppet sommartid från slutet av maj:

dagligen kl 9 - 21 eller efter överenskommelse.

Ingen entréavgift!

Orgnr: 836200-4643

Kontakttelefonnummer:

0733-46 84 74 Hjördis Clarberg

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)