Björketorpsstenen

  • Ronneby
  • björketorp - - Ronneby
  • <% getFormattedDate(occasion) %> <% setPopoverDateLabel(occasion) %>

Björketorpsstenen, ett av landets märkligaste runstensmonument, är beläget vid Björketorp, ca 7 km öster om Ronneby.

Beskrivning


Runstenen flankeras av två höga resta stenar. De tre stenarna bildar en triangel och nämns i skrift första gången 1493, då som gränsmärke mellan Edestad, Listerby och Hjortsberga socknar.
Invid runstenen och de två andra stenarna finns ett gravfält som kan dateras till folkvandringstid dvs 400-800 e Kr.

Runstenen är drygt 4 m hög och har en urnordisk inskrift, en sk galder, en förbannelseformel. "Mäktiga runors hemlighet dolde jag här, kraftfulla runor. Den som bryter detta minnesmärke skall ständigt plågas av vrede. Svekfull död ska drabba honom. Jag spår fördärv." Inskriften är från senare delen av 600-talet e Kr.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)