Asschierska huset

  • Karlshamn
  • Drottninggatan - - Karlshamn
  • <% getFormattedDate(occasion) %> <% setPopoverDateLabel(occasion) %>

Korsvirkeshuset vid Karlshamns torg.

Beskrivning

Huset uppfördes som rådhus år 1682 i korsvirkesteknik. Här fanns då även Karlshamns häkte och stadskällare. På taket fanns tidigare ett torn med en klocka som anvädes vid eldsvåda.
År 1814 blev rådhuset för litet och byggnaden blev då borgarbostad. De sista ägarna var familjen Asschier som namngav huset.
År 1957 köpte och restaurerades byggnaden av Svenska handelsbanken. Huset är i dag byggnadsminnesförklarat och ägs av Benny Nilsson.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)