Hanö gästhamn i Blekinge

Hanö

Äventyrligt

- men också en skrönornas ö, här kommer fem saker om Hanö:

 

1. Myter

Leta upp Drakamärket, det är ett gåtfullt vågformat märke i klippvägen nedanför Hanö fyr. Enligt flera sägner uppstod märket när Hanös eldsprutande drake kraschlandade i klippan den första gången fyren tändes. Hanö fyr är nämligen en av de ljusstarkaste fyrarna i Östersjön med en lysvidd på cirka 40 kilometer. Inte nog med det, det finns två stora nedsänkningar i marken. Det sägs vara fotavtryck från jättar.

 
2. Historia

Under Napoleonkrigen var Hanö en engelsk flottbas. Sorgligt nog miste femton britter livet här under denna tid. Dom ligger nu begravda på den Engelska kyrkogården på ön.

 

3. En sägen 

Visste du att det sägs ha legat en underjordisk skattkammare där Hanö fyr står idag. Den kallades för Åbedahallen och vaktades av Åbedagubben. Han var en tomtelik man som skyddade skatten på alla tänkbara sätt. Han kunde till exempel förvandla sig till en eldsprutande drake om det krävdes. Hursomhelst, det är lika spännande att besöka Hanö idag. Det enda som sätter stopp för din upplevelse är din fantasi.

 
4. Rikt fågelliv

Åk till Hanö i maj, då får du höra Näktergalens kraftfulla sång. Tordmulen går att skåda i vattnet och på klipporna öster om Bönsäcken. Hackspetten Gökyta trivs på Hanö för den rika förekomsten av myror som är artens favoritföda. I avenbokskogen kan dud möta den sällsamma och mindre flugsnapparen Ficedula parva. Den är svårsedd så lyssna till sångstrofen som avslutas med en rad fallande toner i fallande tempo.

 
5. Tropisk skog

Men skrönorna tillhör gamla tider. Idag hyllas Hanö för sin fridfyllda harmoni och skönhet, naturen är både storslagen och säregen. Den södra delen av Hanö består av tropisk avenboksskog, här kanske du stöter på några av de många inhemska dovhjortarna som inplanterades under 1950-talet. Från början var dom bara fem men idag är det osäkert hur många dom är.

 

 

Bönsäcken

På Hanös norra sida finns en strandsporre som sträcker sig ut i havet, med oändligt många vattenslipade stenar som ständigt rör sig, ändrar form och utseende efter havets stormar och vindriktningar.Under en kraftig storm på 1970-talet raserades nästan hela udden och begravdes under vattenytan. Men havet började efterhand återuppbygga strandsporren.

Naturfenomenet Bönsäcken på Hanö

Naturfenomenet Bönsäcken på Hanö.

 

Bada

Det är lätt att bli förälskad i ön, det håller nog de 40 000 som årligen besöker Hanö med om. Oavsett väder är det en spännande upplevelse med det kan vara värt att nämna att Blekinges ö-värld är bland de solsäkraste platserna i Sverige. Hanö har också en milsvid utsikt med många härliga badplatser: Hamnen, Barnstranden och Vindhalla.

 

Resa

Res med M/F Vitaskär från fiskeläget Nogersund och Hanös gästhamn året runt. Färjan är handikappanpassad och kan ta upp till 100 passagerare. Biljetterna köper du ombord. Vill du åka fler skärgårdsturer så kan det vara en idé att skaffa ett sommarkort genom Blekingetrafiken. Då åker du dessutom fritt på bussar och tåg i Blekinge.

Färjan M/S Vitaskär trafikerar Nogersund - Hanö

Via Blekingetrafiken kan du se de aktuella tidtabellerna till Hanö, priser och en Hanökarta. Ladda enkelt Blekingetrafikens app Reseplaneraren genom att söka på ”Blekingetrafiken” i AppStore eller Google Play.

Njut av Hanö, det är en magisk ö!