säng med gröna kuddar

Statistik & fakta om gästnätter

Ditt huvudfokus är att ge dina gäster bästa möjliga upplevelse. Det är bra! Men att hålla koll på verksamhetens statistik och siffror är faktiskt nästan lika viktigt. Att du som driver hotell, stugby, camping eller någon av de andra verksamheterna som räknas upp i punktlistan “vilka ska rapportera in?”, rapporterar korrekt och kontinuerligt betyder mycket, både för ditt företag och för utvecklingen av hela regionen.

 

 

 

Inkvarteringsstatistik = gästnätter

Inkvarterings- eller gästnattsstatistiken är ett tydligt exempel på när siffrorna kommer till användning. Statistiken som rapporteras in används nämligen till en rad olika typer av insatser som alla baseras på just detta underlag. Exempelvis så används gästnattsstatistiken för att jämföra olika perioder över tid, till samhällsplanering, strategier för marknadsföring och publicitet i media etc. Alla dessa aktiviteter kräver information som hämtas ur inkvarteringsstatstiken.

 

Vem ska rapportera in?

 • Hotell med mer än 5 rum eller 9 bäddar
 • Stugbyar med mer än 5 stugor eller 20 bäddar
 • Vandrarhem med mer än 9 bäddar
 • Alla campingar
 • Alla privat förmedlade stugor och lägenheter (SOL)
  • Om näringsidkare/uthyrare ej rapporterar in siffror kan vite utgå. Ovan nämnda verksamheter är därför att betrakta som förpliktigade enligt svensk lagstiftning att föra statistik och rapportera in denna till SCB (Statistiska centralbyrån).

Variabler

 • Kapacitet
 • Beläggning
 • Nationell tillhörighet
 • Logi-intäkt
 • Hotellmålgrupper
  • Affärs- och uppdragsresenär
  • Konferensresenär
  • Fritidsresenär
  • Gruppgäst

 

Vilken nytta av statistiken har du som näringsidkare?

 • Jämförbarhet i beläggning år efter år.
 • Planera marknadsföringskampanjer.
 • Utstuderande av starkare respektive utvecklingsbara perioder på året.
 • Prissättning på årshjulsbasis baserat på efterfrågan.
 • Planering för renoveringar eller utbyggnationer av fastigheter

 

Vad är inkvarteringsstatistik?

 • Totalt omfattas ca 4400 anläggningar i Sverige av inrapporteringsskyldighet. I nuläget omfattar det inte AirBnB, trots att förhandlingar pågår även för att inkludera dessa siffror in i statistiken.
 • Inkvarteringsstatistik, eller gästnätter som man också benämner det som är den officiella statistiken för att kunna följa upp och jämföra kommersiella gästnätters volym. Både sett från år till år, men också genom att skapa jämförbara resultat mellan olika regioner inom Sverige. Statistiska Centralbyrån (SCB) har samlat in denna statistik från hotell, stugbyar och vandrarhem ända sedan 1978, sedan 2003 är även privat förmedlade stugor och lägenheter också inkluderat bland de verksamheter som är inrapporteringsskyldiga. SCB ansvarar också för insamlingen från campingar sedan 2008.
 • SCB genomför denna insamling på uppdrag av Tillväxtverket och är därmed att betrakta som officiella i sammanhanget avseende volym. De uppgifter som behandlas inkluderar; öppethållande på årsbasis, total kapacitet, antal belagda rum och bäddar, logi-intäkter och nationell tillhörighet bland gäster. För dig som näringsidkare kan det vara bra att känna till att alla siffror är belagda med sekretess (enligt 24 kap 8 § sekretesslagen, 2009:400). Därför kan ej du som enskild verksamhet identifieras vid publicering av dessa siffror, då syftet enbart är av statistisk karaktär.
 • Den femte varje månad skall därför alla som är inrapporteringsskyldiga lämna in sina beläggningssiffror till SCB. Dessa beläggningssiffror bildar sedan den inkvarteringsstatistik vi pratar om i detta avsnitt av Visit Blekinges Verktygslåda. Denna procedur genomförs med syfte att förstå och kunna beskriva besöksnäringens ekonomiska påverkan av volymer och naturligtvis även utveckling i Sverige på ett nationellt plan.

[källor: Kvalitetsdeklaration Inkvarteringsstatistik, Tillväxtverket]

 

Lämna siffror

Här lämnar du dina siffror till SCB den 5:e varje månad!

Läs mer om inkvarteringsstatistiken

 

Google Analytics

Alla verksamheter som använder sig av en webbsida är idag i behov av att kunna följa, förstå och optimera sina säljargument gentemot de målgrupper som besöker webbsidan. Detta görs enklast med hjälp av ett webbanalytiskt verktyg som exempelvis Google Analytics – ett gratis verktyg som ger dig kunskap om företagets digitala kundkrets. Google Analytics samlar nämligen in data om dina digitala besökare på de ställen där du valt att installera funktionen.

Registrering och användning 

Vid registrering är rekommendationen att du använder en e-postadress som är knutet till verksamheten, inte ett privat konto. Enklaste sättet att komma igång är att följa denna länk: Google Analytics.

Därefter kan du få hjälp att sätta dig in i analysverktygen genom att följa denna länk: Google Support. Viktigast av allt är att du kopplar ihop verksamhetens webbplats med ditt Analytics-konto och det görs med en kod som genereras av Google Analytics och därefter placeras på din webbplats. Precis hur och var koden ska placeras skiljer sig åt beroende på vilket verktyg din webbsida är skapad och publicerad med – ditt Content Management System (CMS) styr alltså den saken. Ta reda på vad som gäller för dig genom att googla på ditt webbpublicerigsverktyg + Google Analytics (ex, wordpress + Google Analytics).   Vill du ha mer information och guidning? Ta en titt på detta klipp på Youtube Google Analytics.

När du har registrerat och sammankopplat ditt Google Analytics-konto med din webbplats så är Google Analytics redo att fånga upp mängder av data om dina digitala besökare. Var kommer de ifrån? Hur gamla är de? Vad använder de för webbläsare? Tittar de på din webbsida från sin mobiltelefon eller dator? Vad är det intresserade av? Vad klickar de på? Etc. Etc. All denna data och mycket mer kan du få i rapporter, efter önskat intervall som ger dig värdefull kunskap om dina digitala besökare. Du kan till exempel få svar på om din utpekade målgrupp stämmer överens med majoriteten av dina faktiska digitala besökare, vilka månader under året som sidan får flest besökare, vilka tidpunkter på dygnet och varifrån i landet eller världen besökarna kommer.

 

statistik

Omvärldsbevakning

Visit Blekinge använder sig av Whispr för att bevaka hur Blekinge och Visit Blekinge syns i tryckt media i Sverige. Under året levereras kvartalsrapporter som du som företag har möjlighet att ta del av här.