Saxemara kyrka

Kyrkan uppfördes efter ritningar av arkitekt Herbert Kockum år 1937-39.

Beskrivning

Kyrkan uppfördes 1937-39 av arkitekt Herbert Kockum, Stockholm, som även komponerade kyrkans inredning. Kyrkan består av ett torn samt ett rektangulärt långhus med kor och sakristia i östra delen. Sockeln är av granit. Murarna är av tegel, slätputsade och vitkalkade. Långhuset sadeltak är täckt av tegel, liksom tornets tak. Tornuret med visartavla i väster tillkom 1956, skänkt av fru Selma Trotz.

Över altaret, på östra väggen, hänger en altartavla - olja på duk - framställande "Kristus kallar lärjungarna vid Genesarets sjö" målad av professor Olle Hjortzberg 1938.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)