Edestad kyrka och offerkälla

Kyrkan byggdes runt åren 1220-70, klockstapeln är troligen från 1500-talet och Blekinges äldsta.

Beskrivning

Edestad kyrka byggdes intill den offerkälla som i århundraden fått människor att bege sig till Edestad. Den nuvarande kyrkan byggdes runt åren 1220-70. Norr om kyrkan finns offerkällan som har haft betydande roll för kyrkans inkomster. Källan rann upp på nordsidan av en kulle och ansågs ha magiska krafter särskilt vid midsommartid.

Kyrkan blev en pilgrimskyrka dit människor vallfärdade för att få hjälp mot sina egna och andras sjukdomar. Man tog med sig den sjukes kläder och fuktade dem med den heliga källans vatten. Kläderna lämnades kvar och såldes. Inkomsterna härav samt de offer som lämnades i form av pengar gjorde Edestad kyrka till en av de rikaste i de då danska provinserna.

Kyrkan smyckades med dyrbara altarskåp, altare, krucifix, ljuskronor, målningar och helgonbilder. Det äldsta träföremålet är ett krucifix, kornguden, som kan ses på Blekinge museum tillsammans med många andra medeltida träskulpturer från denna kyrkas glansperiod. Predikstolen från 1600-talet är berömd för sin baldakin med sin skildring av yttersta domen.

Klockstapeln är troligen från 1500-talet och Blekinges äldsta. Den har två klockor, den stora gjöts 1688 och den mindre 1813.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)