Verktygslåda till Blekinges besöksnäring - Checklistor.

Checklistor

Alla har vi ibland lite för mycket på vårt bord och emellanåt kan det innebära att man missar någon detalj eller glömmer bort någon viktig del av ett helhetspussel. För att underlätta för dig har vi samlat alla de checklistor för verksamheter med kopplingar till besöksnäringen som vi känner till. Varsågod!

 

1. Evenemang

Är du evenemangsarrangör och ska genomföra ett evenemang i Blekinge? Undrar du vem du ska vända dig till? Hur du ansöker om rätt tillstånd? Vilka tillstånd som behövs för ditt evenemang? Verksamt.se har tagit fram en guide till dig som är evenemangsarrangör och ska arrangera ett evenemang i Blekinge. Följ länken nedan och svara på frågorna så får du hjälp och vägledning kring vad som är relevant att tänka på för genomförandet av ditt evenemang. Checklista Evenemang

 

2. Hotell & Logi

Går du i tankarna att starta upp en boendeanläggning, som ett hotell, vandrarhem eller en camping? Har du frågor kring hur du kommer igång med verksamhetsplaneringen? Vad du behöver tänka på i övrigt? Börja med att beskriva vilken typ av boendeanläggning du vill starta upp på sidan som länken nedan leder till så får du råd om hur du går från idé till handling. Checklista Hotell & Logi

 

3. Restaurang

Har du funderingar på att starta upp någon form av servering som restaurang eller cafeteria kan det vara en riktig djungel bland riktlinjerna. Därför finns det även en guide för vad du ska tänka på avseende just den typen av servering du önskar att starta upp. Checklista Restaurang

 

ARK56 - Hållbar turism
Hållbar turism - ARK56.

 

 

Rådgivning & hållbarhet

 
1. Guide till hållbart företag

Idag är det mer regel än undantag att man som företagare både vill och faktiskt tar ansvar för sin verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv. Hållbarhet är dock så mycket mer än installation av solceller och avfallssortering. Ett hållbart företagande brukar ses ur tre olika dimensioner, miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Glöm inte bort att hållbart betyder bestående och att alla insatser du gör bör gynna företaget ur ett långsiktigt perspektiv.

Om du är mer intresserad av att göra din verksamhet mer hållbar, men kanske inte vet riktigt i vilken ände du skall börja råder vi dig som företagare att inspireras av Verksamt.se Guide till hållbart företagande.

 

2. Verktyg för hållbar turism

Hur kan man som näringsidkare bidra till att den besöksnäring vi faktiskt bedriver är hållbar. Kan vi påverka beteendemönster så att vi skapar en mer hållbar turism för hela Blekinge? Hållbarhet är återigen ett maraton-race och varje steg i rätt riktning är av värde. #tillsammans har vi möjligheten att faktiskt bidra till att Blekinge som destination upplevs som mer hållbar och därmed mer attraktiv ur ett framtidsperspektiv. Som ett led av den nationella satsningen med att Sverige år 2030 skall vara världens mest hållbara besöksmål har därför Tillväxtverket tagit fram ett dokument om Verktyg för hållbar turism.

 

3. Tillväxtverkets hållbarhetsguide

Även Tillväxtverket har tagit fram en konkret guide med tips och riktlinjer till destinationer som önskar ta kliv i ditt företags hållbarhet. Vi på Visit Blekinge brukar säga det är människor som bygger organisationer, men det är organisationerna som bygger destinationen. Således ligger det i allas intressen inom besöksnäringen att faktiskt se över sin egen verksamhet och vilka typer av förbättringsåtgärder med kopplingar till hållbarhet som kan genomföras och implementeras. Tillväxtverkets Hållbarhetsguide.

 

4. Rådgivning och finansiering inom besöksnäring

Alla typer av verksamheter inom besöksnäringen har naturligtvis ett ekonomiskt incitament. Det är även en stor del av hållbarhetsaspekterna för en verksamhet. Man kan som näringsidkare omöjligt vara expert på precis allt från tillstånd, lagar och regler, personalrättigheter eller projektfinansiering. Som ett led i detta för att hjälpa våra svenska företag finns det en guidefunktion på verksamt.se där du enkelt kan tratta ned din utmaning och få rådgivning, söka finansieringar eller anmäla dig till event och utbildningar. Verksamt.se Matchningsfunktion.