Ysane Kyrka

Ysane kyrka, helgad åt S:ta Gertrud, uppfördes av tegel och gråsten kring år 1300. Kyrkans kalkmålningar är sevärda.

Beskrivning

Ett minne från denna första byggnadsperiod är bland annat koret, numera omändrat till sakristian. Under 1700- och 1800-talen gjordes genomgripande om- och tillbyggnader av kyrkan, bl a förlängdes långhuset, och det nuvarande tornet uppfördes.

Vid en restaurering av kyrkan sommaren 1938 frilades medeltida kalkmålningar i triumfbågen och koret. Målningarna hade täckts med färg i samband med en tillbyggnad av kyrkan under 1800-talet. Vid samma tillfälle förstördes målningarna i själva kyrkorummet fram till triumfbågen. När målningarna är utförda och av vem är känt tack vare en inskription runt triumfbågen. Inskriptionen lyder i översättning: "År 1459 å den helga jungfru Marie himmelfärdsdag fullbordades denna målning av Nils Håkanssons hand. Bed för honom". Konstnären den sk Vittskövlemästaren har utfört arbeten i ett flertal kyrkor i Skåne. Nils Håkansson är, tack vare denna inskription, Skånes enda till nämnet kända kyrkomålare från medeltiden. På östra korväggen återges Jesu intåg i Jerusalem. Korets övriga väggar har också haft kalkmålningar, men dessa har förstörts i samband med fönsterupptagningar.

Predikstolen och altaruppsatsen med de fyra evangelisterna är från 1600-talet. Den senare har för övrigt utgjort överdel till altaruppsatsen i Gammalstorps kyrka.


Tillfällen (<% occasionResult.length %>)