Sölvesborgsvikens naturreservat

Naturreservatet består till största delen av en bräckvattenvik med omgivande stränder. Den inre delen av viken är grund och vassrik. Innanför vassbältet finns betade strandängar, torrängar och skogsdungar. Även några mindre öar ingår.

Beskrivning

Sölvesborgsviken är ett gammalt naturreservat, ursprungligen bildat som naturminnesmärke år 1939 i syfte att skydda fågellivet. I december 2017 ombildades reservatet med nya gränser och föreskrifter. Naturreservatet består till största delen av en bräckvattenvik med omgivande stränder. Den inre delen av viken är grund och vassrik. Innanför vassbältet finns betade strandängar, torrängar och skogsdungar. Även några mindre öar ingår.

Text hämtad från Länsstyrelsens hemsida

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)